[Meme] Nhất định không

[Meme] FT năm 2025

Credit: Stay with FT – FTISLAND Fan Community /meme on allkpop

[Meme] Seunghyun nghĩa khí

Credit: Stay with FT – FTISLAND Fan Community

[Meme] Tâm sự người chơi bass

Cho thỏa lòng mong ước 😀

Credit: Stay with FT – FTISLAND Fan Community & KBSKpop

[Meme] Trình độ chửi nhau

[Meme] Cá tháng tư

Ca thang tư

Credit: angelvsdevil by allkpop Meme center
Dịch: priinger

[Meme] Hongki vs CEO Han

[Meme] Khen kiểu JJ

[Meme] Làm sao để được lên hình?

[Meme] Khác biệt là đây