[Vietsub] 170504 My Precious Grandchild – Song Seung Hyun

Online: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170611 FTISLAND cut – Yoo Hee Yeol’s Sketchbook Ep368

[Vietsub].YooHeeYeolsSkeetchbook.E368.170611.FTISLANDcut.

Online: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170527 Jonghun & Hongki cut – My Little Television Ep100

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170520 Jonghun & Hongki cut – My Little Television Ep99

Online: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170505 Jonghun cut – Law of the Jungle in Sumatra Ep263

Online: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170428 Jonghun cut – Law of the Jungle in Sumatra Ep262

Online: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170331 Hongki cut – Duet Song Festival Ep46

Online: Google Drive

Download: Mega

[Vietsub] 170421 Jonghun cut – Law of the Jungle in Sumatra Ep261

Online: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170409 Hongki cut – King of Mask Singer Ep106

Online: Google Drive (thanks bạn Ối ^^)

Download: MEGA

Một số bình luận dưới bài báo: “King of Masked Singer” Danh tính Đạo Chích Lupin là Lee Hongki…… ‘Giọng hát đánh cắp trái tim phái nữ’
[+1852, -31] Là ca sĩ, Lee Hongki đã thành công khi bất cứ ai nghe giọng cậu ta đều biết đó là cậu ta.
[+1546, -15] Lee Hongki thực sự có chất giọng rất riêng. Tui không xem tivi nhưng khi nghe giọng cậu ta tui biết ngay đó là Lee Hongki.
[+946, -22] Thực sự muốn nghe cậu ấy hát ‘Forever’ hic hic Tiếc ghê.
[+876, -32] Dù Chú Bé Chăn Cừu diễn hay đấy nhưng Hongki hyung đúng gu của tui hơn hic hic

(more…)

[Vietsub] 170402 Hongki cut – King of Mask Singer Ep105

Link Online: Google Drive (thanks bạn Ối^^)

Link download: Mega