1st. kor. Album: Cheerful Sensibility

Album phòng thu tiếng Hàn đầu tay: Cheerful Sensibility

Credit: wikipedia.org

Phát hành: 07/06/2007

No. Tiêu đề Lời Nhạc
1. “사랑앓이 Sarangalhi” (Lovesick) Ryu Jae-hyeon (류재현) Ryu Jae-hyeon
2. “행복합니다 Haengbokhamnida” (I’m Happy) Han Seong-ho (한성호) Han Seong-ho
3. “천둥 Cheondung” (Thunder) Ahn Yeong-min (안영민) Jo Yeong-su (조영수)
4. “한사람만 Hansaramman” (Only One Person) Lee Won-gi (이원기), Han Seong-ho Han Seung-hun (한승훈)
5. “집착 Jibchak” (Cling) Han Seong-ho Han Seong-ho
6. “남자의 첫사랑은 무덤까지 간다 Namjaui cheotsarangeun mudeomkkaji kanda” (A Man’s First Love Follows Him To The Grave) Han Gyeong-hye (한경혜) Yun Geon (윤건)
7. “하지말래요 Hajimalleyo” (They Said To Stop) Han Gyeong-hye Yun Geon
8. “FTISLAND” Lee Hui-seung (이희승) Yoshihiko Chino (知野 芳彦)
9. “Reo Reo” Han Seong-ho Yoji Kubota (久保田 洋司)
10. “Primadonna” Daichi Daichi
11. “마중 Majung” (Meeting) Lee Hui-seung (이희승) Ryosuke Nakanishi (中西亮輔)
12. “사랑하는 법을 몰라서 Saranghaneun beobeul mullaseo” (Because I Didn’t Know How To Love) Han Seong-ho Hiroo Yamaguchi (山口寛雄)
13. “첫키스 Cheotkiseu” (First Kiss) Lee Seung-ho (이승호) Shusui  
%d bloggers like this: