1st.Mini-album: Jump Up

Phát hành: 17/02/2009

No. Tiêu đề Lời Nhạc
1. “나쁜 여자야 Nabbeun yeoja” (Bad Woman) Ryu Jae-hyeon Ryu Jae-hyeon
2. “인형처럼 Inhyeong cheoreom” (Like A Doll) Han Seong-ho Kim Jae-yang
3. “마법 Mabeop” (Magic) Han Seong-ho Han Seung-hun
4. “Missing You” Ryu Jae-hyeon Ryu Jae-hyeon
5. “그대와 나 Geudewa na” (You And I) Han Seong-ho Kim Jae-yang
6. “어쩌란 말이야 Eojjoran mariya” (What Can I Do?) Han Seong-ho Han Seung-hun
%d bloggers like this: