1st.Single: Flower Rock

FTISLAND chính thức debut tại Nhật qua single này.

Phát hành: 19/05/2010

01.Flower Rock (Lời: Lee Hongki, Lee Jaejin, Song Seunghyun)
02.Revolution (Lời:  Lee Jaejin)
03.Wing (Lời: Lee Jaejin)
04.Flower Rock (Instrumental)

%d bloggers like this: