3rd.Mini-album: Return

Phát hành: 26/05/2011

No. Tiêu đề Lời Nhạc
1. “Hello Hello” Kim Do-hun, Lee Sang-ho, Han Seong-ho Kim Do-hun, Lee Sang-ho
2. “Oh” Lee Hui-seung Kim Jae-yang
3. “널 갖겠다 Neol gatgettda” (I Will Get You) Lee Seung-ho Han Seung-hun
4. “고백합니다 Gobaekhamnida” (I Confess) Lee Hui-seung Choi Jong-hoon, Han Seung-hun
5. “Sunshine Girl” Han Seong-ho Han Seung-hun
%d bloggers like this: