6th.Single: Distance

Phát hành: 30/11/2011

No. Tiêu đề Lời Nhạc
1. “Distance” Kenn Kato, Song Seunghyun, Lee Jaejin Corin
2. “Life” Lee Jaejin, Kenn Kato Choi Jong-hoon
3. “Venus” Lee Jaejin, Kenn Kato Lee Jaejin
4. “Distance” (Instrumental) Corin
%d bloggers like this: