Mini-album: Memory in FTISLAND

Album làm lại các bài hát xưa.

Phát hành: 10/10/2011

No. Tiêu đề Lời Nhạc
1. “새들처럼 Saedeulcheoreom” (Like Birds) Ji Geun-sik Ji Geun-sik
2. “상심 Sangsim” (Heartache) Hong Jae-seon Hong Jae-seon
3. “그대 눈물까지도 Geudae nunmulkkajido” (Even If It’s Your Tears) Oh Ji-hun Oh Ji-hun
4. “이별 아닌 이별 Ibyeol anin ibyeol” (Not a True Goodbye) Oh Tae-ho Oh Tae-ho
5. “신사동 그 사람 Sinsa-dong geu saram” (That Person in Shinsadong) Jeong Eun-yi Nam Geug-in
%d bloggers like this: