[Meme] FT vs Pri nhiều kỳ

Advertisements

[Meme] Quá trình giao tiếp

[Vietsub] 170827 Night Goblin Ep05 | Bánh nhân đậu đỏ ở Gunsan | Khách mời: Cao Lu

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170827 Fantastic Duo 2 Ep22 | Khách mời: Jang Yoon Jeong & Turbo | Thí sinh: Roy Kim & Lee Hong Ki

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170820 Night Goblin Ep04 | Cầu trượt nước dành cho trẻ em | Khách mời: Choi Jung Won & Yura

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170730 Minhwan cut – SectionTV Ep889

^^ Minhwan lấy chứng chỉ thẩm định gà rán ^^

Online + Download : Google Drive

Download: MEGA

FTISLAND LIVE [X] IN AMSTERDAM

I will go… I will find… I’ll meet you someday :))

[Vietsub] 170727 Jonghun & Hongki cut – Happy Together Ep509

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 170712 Radio Star Ep535 | MC đặc biệt Lee Hong Ki | Khách mời: Choi Min Soo, Jo Tae Kwan, Lee So Yeon & Hwang Seung Eon

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA