[Vietsub] 4 Kinds of House Ep03 | Lee Jae Jin

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

Advertisements

[Vietsub] 4 Kinds of House Ep02 | Lee Jae Jin

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 4 Kinds of House Ep01 | Lee Jae Jin

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Vietsub] 2015 Radio KPOP PLANET – Ep03 | FTISLAND Jae Jin, BTOB Hyun Sik, MAMAMOO Hwasa

Tên chương trình: K-POP PLANET
DJs: FTISLAND Jaejin, BTOB Hyunsik, MAMAMOO Hwasa
Vietsub do FTISLAND box @kitesvn (Ep1-Ep3) thực hiện.
Online + Download:
Cảm ơn 2 bạn candy_9x & Katy1210 💕

[Vietsub] 2015 Radio KPOP PLANET – Ep02 | FTISLAND Jae Jin, BTOB Hyun Sik, MAMAMOO Hwasa

Tên chương trình: K-POP PLANET
DJs: FTISLAND Jaejin, BTOB Hyunsik, MAMAMOO Hwasa
Vietsub do FTISLAND box @kitesvn (Ep1-Ep3) thực hiện.
Online + Download:
Cảm ơn 2 bạn candy_9x & Katy1210 💕

[Vietsub] 2015 Radio KPOP PLANET – Ep01 | Lee Jae Jin

Tên chương trình: K-POP PLANET
DJs: FTISLAND Jaejin, BTOB Hyunsik, MAMAMOO Hwasa
Vietsub do FTISLAND box @kitesvn (Ep1-Ep3) thực hiện.
Online:
Cảm ơn 2 bạn candy_9x & Katy1210 💕

[Vietsub] 181209 King of Mask Singer Ep181 | Lee Jae Jin

Online + Download: Google Drive

Download: MEGA

[Meme] Tâm sự người chơi bass

Cho thỏa lòng mong ước 😀

Credit: Stay with FT – FTISLAND Fan Community & KBSKpop

[Meme] Cậu nên có bạn gái đi!

Cau nen co ban gai di

Credit: fidetoart by allkpop Meme center
Dịch: priinger

141217 Happy Jaejin Day!!