[Meme] Trình độ chửi nhau

[Meme] Cá tháng tư

Ca thang tư

Credit: angelvsdevil by allkpop Meme center
Dịch: priinger

[Meme] Hongki vs CEO Han

[Meme] Khen kiểu JJ

[Meme] Làm sao để được lên hình?

[Meme] Khác biệt là đây

[Meme] An ủi kiểu Hongki

[Meme] Trung thực, thật thà, dũng cảm

Trung thuc that tha dung cam

Credit: angelvsdevil by allkpop Meme center
Dịch: priinger

[Meme] FTvsPri (P3)

pri dien hinh

Credit: angelvsdevil by allkpop Meme center
Dịch: priinger

[Meme] Không thể nhịn cười

K the nhin cuoi

Credit: angelvsdevil by allkpop Meme center
Dịch: priinger