Twitter entries

Mình dịch Twitter của giai đảo theo từng tháng. Tweet mới nhất sẽ được update ngay trên đầu entry.

Dự định của mình là dịch twitter bắt đầu từ 2012, mình sẽ hoàn thành dần dần khi có thời gian. Còn hiện tại, tw mới hàng ngày sẽ được update vào cuối ngày.

Mình cũng sẽ dịch blog Oricon, Ameblo, nếu các bạn ấy post bài.

 

===

English translation: http://withtreasures.com/

trangiabao

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: