@skullhong 04/2012

[Twitter] 120428 Hongki

skullhong 재균이형 홈런쳤다!!!!
Translation: Jaegyunnie-hyung has hit a home run!!!!

Dịch: Jaegyunnie hyung đã đánh được cú home run (ghi điểm trong môn bóng chày)!!!!

skullhong 부산팬싸인회 종료!!다들 오랜만에 봐서 반가웠어 빨리 전국투어하고싶다…^^
Translation: Busan fansign session has ended!! It’s nice to see all of you after such a long time. I want to hold a nationwide tour quickly…^^

Dịch: Buổi ký tặng fan tại Busan đã kết thúc!! Thật tuyệt khi được gặp các bạn sau một thời gian dài. Tôi muốn mau chóng thực hiện chuyến lưu diễn toàn quốc…^^

skullhong 우리 재균이형 오랜만에 통화햇는데 목소리에 힘이없다..!!!왜그래요!!!언제나 당당한형이!!!!!난 늘형을 응원한니까 대박날꺼예요!!!!화이팅황재균!!!!
Translation: Had a conversation on the phone with Jaegyunnie-hyung after such a long time but his voice sounds feeble..!!! Why is that so!!! Our hyung who’s always in high spirits!!!!! I will always support hyung and you will make it a success!!!! Fighting, Jaegyunnie-hyung!!!!

Dịch: Nói chuyện điện thoại với  Jaegyungnnie hyung sau một thời gian dài nhưng giọng anh ấy nghe có vẻ yếu yếu..!!! Tại sao lại như thế!!! Hyung của em lúc nào cũng vui vẻ cơ mà!!!!! Em sẽ luôn luôn ủng hộ anh và anh sẽ thành công!!!! Fighting, Jaegyunnie hyung!!!!

skullhong 불을 다스리는자
Translation: Man who controls the fire

Dịch: Người điểu khiển lửa.


skullhong 부산간다!!!!!
Translation: Off to Busan!!!!!

Dịch: Off đi Busan!!!!!

skullhong  그리고 다들 조심히들어가 시간많이 늦엇으니까^^
Translation: And go back safely, everyone. It’s already very late^^

Dịch: Và về nhà an toàn nhé mọi người. Đã muộn lắm rồi^^

skullhong 잘노네역시^^너네이길사람없다 ㅋㅋㅋ 아 나너무흥분했나봐 ㅋㅋㅋ
Translation: Had lots of fun indeed^^ No one can beat you guys, kekeke! Ah, I seem so excited, kekeke

Dịch: Thực sự đã rất vui^^ Không ai có thể đánh bại các bạn được, kekeke! Ah, tôi dường như hơi kích động, kekeke.

===


[Twitter] 120427 Hongki

skullhong 지금간다 롯데월드 놀자
Translation: Going over now. Lotte World, let’s play.

Dịch: Qua ngay đây. Lotto World, hãy chơi nào.

skullhong 삼가고인의 명복을 빕니다…짧은시간 미국에서의 짧은 시간이였지만 많은 가름침을 받앗습니다…열심히음악해서 선생님이 꼭 들을수 있게 하겠습니다
Translation: My deepest condolences… Though it was a short time during my short stay in America, I’ve received a lot of guidance… I will work hard in doing music and make sure my teacher hears it.

Dịch: Gửi lời chia buồn sâu sắc…Mặc dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong chuyến đi ngắn ngày của tôi tại  Mỹ, tôi đã nhận được rất nhiều lời chỉ giáo…Tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong âm nhạc và chắc chắn thầy giáo của tôi sẽ nghe được điều đó.

====

[Twitter] 120425 Hongki

skullhong やったよ!!!!!RT @aichakan32 @skullhong ほんぎ〜 Primadonnaっていってくれなかったよ(T_T)
Translation: I did!!!!!RT @aichakan32 @skullhong Hongki~ You didn’t mention Primadonna (T_T)

Dịch: Tôi có mà!!!!RT @aichakan32 @skullhong Hongki~Bạn đã không nhắc đến Primadonna (T_T)

skullhong きょうも やばかった!!!!!!みんなてさ…もう おれみたいに やんちゃだね!!!!!!ありがとう!!!!!!
Translation: It was crazy today too1!!!!! Everyone… has become just as naughty as I am!!!!! Thank you!!!!!!

Dịch: Hôm nay đúng là cũng điên cuồng!!!!! Mọi người… cũng đã trở nên nghịch ngợm giống tôi rồi!!!!!!! Cám ơn các bạn!!!!!!

===

[Twitter] 120424 Hongki

skullhong PrimadonnaてさけんであげるRT @aichakan32 @FtDrMH1111 @chungxuan @FtGtJH @saico011 @skullhong 오빠, 엠카 때 케이프 입은 것이 좋을까⁇ 그랬 더니 오빠는 우리 pri을 알 수 있습니까(o^^o)⁇
Translation: I will shout for Primadonna RT @aichakan32 @FtDrMH1111 @chungxuan @FtGtJH @saico011 @skullhong Oppa, is it good for us to wear cape during MCountdown?? Will oppas be able to recognise us(o^^o)??

Dịch: Tôi sẽ gào lên Primadonna RT @aichakan32 @FtDrMH1111 @chungxuan @FtGtJH @saico011 @skullhong Oppa, bọn em có nên mặc áo choàng (áo choàng không tay màu vàng của FTI) đi xem MCountdown không?? Để các anh sẽ có thể nhận ra được bọn em (o^^o)??

skullhong あそぼ!!!!!!!!!!!!!!!!あしたなんだけどㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋwowowowあすのとびら~~~~~
Translation: Let’s play!!!!!!!!!!!!!!!! It’s tomorrow though, kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke! wowowow, the door to tomorrow*~~~~

Dịch: Hãy cùng chơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mặc dù ngày mai cơ, kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke! wowowow, cánh cửa ngày mai (lời bài hát Neverland).

===

[Twitter] 120423 Hongki

skullhong Taka생일선물 사러갓다가 거기 주인분이 날 알아봐주기고 2만엔 짜리 아이폰 케이스를 선물로 주셨다…감사합니다
Translation: Went to buy Taka’s birthday present and the shop owner recognized me and gave me an iPhone case worth 20,000 yen as a present… Thank you.

Dịch: Đi mua quà sinh nhật cho Taka, người chủ cửa hàng nhận ra tôi và tặng tôi một chiếc vỏ iphone giá 20,000 yen…Xin cám ơn.

===

[Twitter] 120422 Hongki

skullhong 오늘 트위터말고 공카태러하겟음
Translation: I will do a terror in the official cafe instead of Twitter today.

Dịch: Hôm nay thay vì Twitter, tôi sẽ khủng bố fancafe chính thức.

===

[Twitter] 120420 Hongki

skullhong 오랜만에 운동이나가야지..
Translation: It’s been a long time and I’ve got to go exercise..

Dịch: Đã lâu lắm rồi, tôi phải đi tập thể hình đây..

skullhong 이래저래 신경쓸게많네 머리아프게!!!!!!아오진짜 mind control 만 열라게 외치고있다 우리편인건맞지?
Translation: There are so many things to worry about. Giving me headaches!!!!!! Aww, seriously. Just crazily screaming mind control. You’re on our side, right?

Dịch: Có rất nhiều việc phải lo nghĩ. Khiến tôi đau đầu!!!!!! Aww, thật sự đấy. Cứ gào thét như điên trong đầu. Các bạn sẽ ở bên chúng tôi, đúng không?

skullhong RT @FtGtJH on iTunes Music FTISLND Search !! gogo 🙂 『FTISLAND – Hit the Sands』Single.

skullhong 왠일이래?ㅋㅋㅋRT @FtGtJH 아이돌이랑 밴드를 떠나서 응원법이 한국스타일이던 일본스타일이던 어떤 응원방법이던 , 같이 만들어가는 노래이기때문에 무엇이든지 괜찮습니다. 옥신각신 하지말고 여러분들이 원하시는 방법으로 해주세요. (우리는 한국팬 일본팬 어느 나라의 팬 , 이렇게 나누기싫습니다. 모두다 우리에겐 같은 프리기 때문입니다. 화이팅)RT @psspica @FtGtJH 일본의 푸리입니다. 신곡의 응원방법에 대해서 푸리안에서 옥신각신하고있다![한국의 곡과 같이 만든 편이 나은 것인가] [라이브로 그자리에서 탄 편이 나은 것인가 아이돌이 아니고 밴드이기 때문에]. 리더는 어떻게 생각합니까?
Translation: What’s the matter? Kekeke RT @FtGtJH Taking the issue on idols and bands aside, whether it’s Korean style, Japanese style or any other styles, it doesn’t matter because we make the songs together. Don’t argue, just do it the way all of you want. (We don’t like to divide our fans into Korean fans, Japanese fans and other countries fans this way. Because all of you are the same Pris to us, fighting) RT @psspica @FtGtJH I’m a Japanese Pri. There’s an argument among Pris on the new song fancheer method! [Is it better to do it the same way as Korean songs?] [Or is it better to simply do it during live? Because you’re a band and not idols]. What does the leader think?

Dịch: Có chuyện gì thế? Kekeke RT @FtGtJH Hãy bỏ khái niệm idols và ban nhạc sang một bên, bất kể là theo kiểu Hàn, theo kiểu Nhật hoặc bất kỳ kiểu nào khác cũng không thành vấn đề bởi vì chúng ta sẽ cùng hát các bài hát với nhau. Không phải tranh luận, hãy làm theo cách mà tất cả các bạn đều muốn. (Chúng tôi không thích phân biệt fan của mình thành fan Hàn,  fan Nhật và fan ở những nước khác kiểu này. Bởi vì đối với chúng tôi, tất các bạn đều là Pris, fighting) RT @psspica @FtGtJH Em là Pri Nhật Bản. Đang có tranh luận giữa các Pris về cách ủng hộ của fan đối với bài hát mới![Làm giống như cách đã làm với các bài hát tiếng Hàn thì tốt hơn?] [ Hay là đơn giản làm điều đó trong khi biểu diễn live thì tốt hơn? Bởi vì các anh là một ban nhạc chứ không phải idols] Leader nghĩ thế nào?

===

[Twitter] 120419 Hongki & Minhwan

skullhong 으악!!!!버디버디가 없어진다고??!!진짜 초중학교때 많이했는데…뭔가아쉽다 그때내아이디 친구들이랑 맞춘가있는데 ㅋㅋ k2가목표다. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Argh!!!! There’s no more Buddy Buddy??!! Used it quite a lot when I was in elementary and middle school… It’s a pity somehow. I had matching IDs with my friends then, keke! k2 is my aim. Kekekekekekeke

Dịch: Argh!!!! Không còn Buddy Buddy nữa à??!! Tôi dùng trang này cực nhiều khi còn học tiểu học và phổ thông… Tiếc quá. Hồi đó, tôi có nhiều ID phù hợp với các bạn tôi, keke! K2 là đích ngắm của tôi. Kekekekekekeke

FtDrMH1111 @skullhong 버디버디 홈피도 없어지나? 옛날사진 많을텐데ㅋㅋㅋ 좋은추억이었습니다 버디버디 안녕~
Translation: @skullhong There’s no more Buddy Buddy hompy too? There must have been lots of old pictures, kekeke! Nice memories. Buddy Buddy, goodbye~

Dịch: @skullhong Trang chủ của Buddy Buddy cũng không còn nữa? Trên đó có rất nhiều tấm hình cũ, kekeke! Những kỷ niệm đẹp. Buddy Buddy, tạm biệt~

===
[Twitter] 120419 Hongki

skullhong RT @skullhong @JamilMusicjp そのどもたらは…?kkkkkk
Translation: RT @skullhong @JamilMusicjp That friend is…?kkkkk

Dịch: RT @skullhong @JamilMusicjp Người bạn đó là…?kkkkk

skullhong うまい!!!!久しぶりにきった!!!!!!
Translation: Delicious!!! It’s been a long time since we ate this!!!!!!

Dịch: Ngon tuyệt!!! Lâu rồi chúng tôi mới ăn món này!!!!!


===

[Twitter] 120418 Hongki

skullhong 신경안쓸려고해도 신경써지네 나지금 정말 멘붕?이다…. 여러가지 신경쓰이네 아오진짜!!!!
Translation: Even though I tried not to care about it, it still bothers me. I’m really having a mental breakdown (?) right now…. So many things to worry about. Aww, seriously!!!!

Dịch: Ngay kể cả khi tôi đã cố không để ý đến, nó vẫn khiến tôi khó chịu. Bây giờ tôi thực sự đang suy sụp tinh thần đây… Có rất nhiều việc phải lo. Aww, nghiêm túc đấy!!!!

skullhong 아…모르겠다 머리아프다
Translation: Ah… I don’t know. Having a headache.

Dịch: Ah…tôi không biết. Đau cả đầu.
===

[Twitter] 120417 Hongki

skullhong RT @fncmusicjapan 【FTISLAND】 メンバーよりメッセージが届いています!!
Translation: RT @fncmusicjapan 【FTISLAND】 Message from members is here!!

Dịch: RT @fncmusicjapan 【FTISLAND】Đây là tin nhắn từ các thành viên!!

skullhong ふらげ!!!!!!!
Translation: Grab (the albums)!!!!!!!

Dịch: Chộp lấy (albums) nào!!!!!!
===

[Twitter] 120416 Hongki

skullhong 9じから わた@あめ!!!!!!なまほそ!!!!!
Translation: From 9pm onwards, WATA@AME!!!!!! Live broadcast!!!!!

Dịch: Từ 9 giờ tối, chương trình WATA@AME!!!!!! Phát sóng trực tiếp!!!!!

skullhong 뿅3
Translation: Tada 3

skullhong 뿅2
Translation: Tada 2

skullhong 뿅
Translation: Tada

===

[Twitter] 120413 Hongki

skullhong 선생님 감사합니다!!!^^RT @prighg0323 @skullhong 오빠 이거 봤어? 나 조으다ㅋ 오빠도 조으나? http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=106&oid=109&aid=0002332620
Translation: Teacher, thank you!!!^^RT @prighg0323 @skullhong Oppa, have you seen this? I like it, keke! Oppa too? http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=106&oid=109&aid=0002332620

Dịch: Cô giáo, em cảm ơn cô!!!^^RT @prighg0323 @skullhong Oppa,anh đã đọc cái này chưa? Em thích bài này, keke! Oppa cũng thế chứ? http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=106&oid=109&aid=0002332620

skullhong 내눈봐!!!!!ㅋㅋ갈색갈색
Translation: Look at my eyes!!!!! Keke! Brown, brown

Dịch: Nhìn mắt tôi này!!!!! Keke! Nâu, nâu

skullhong 괜찬아요^^RT @yukching_pri @skullhong @FtDrMH1111 4월11일은 정말 죄송합니다 녹화를 못하서 진짜 죄송합니다.. 이것은 우리의 비디오에요 우리 용서하세요 … 제발 이건 보세요!!
Translation: It’s all right^^ RT @yukching_pri @skullhong @FtDrMH1111 11 April, really sorry. Really sorry that you couldn’t film.. This is our video. Please forgive us… Please watch this!!

Dịch: Không sao mà ^^RT @yukching_pri @skullhong @FtDrMH1111 Hôm 11/04, thật sự xin lỗi. Rất xin lỗi vì các anh không thể quay phim được. Đây là video của bọn em. Xin hãy tha lỗi cho bọn em… Hãy xem nhé!!

===

[Twitter] 120411 Hongki

skullhong 내가제일위에있어서그렇거든!!!!!RT @lclcs5 @skullhong 니얼굴이 젤크다 나와 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Translation: That’s because I’m the one on top!!!!! RT @lclcs5 @skullhong Your face appeared the biggest, kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke

Dịch: Đấy là bởi vì tôi là người duy nhất gần với máy ảnh (hoặc có thể hiểu là Hongki nằm ngóc đầu lên cao, trong khi 3 bạn kia thì không) RT @lclcs5 @skullhong Trông mặt anh to nhất, kekeke

skullhong 이사진 어디서 찍은거게~~~~??궁금하지??ㅋㅋㅋㅋ 스폰지를 확인하세요!!!!
Translation: Where is this photo taken~~~~?? Curious to know?? Kekekeke! Check it out on Sponge!!!!

Dịch: Tấm ảnh này được chụp ở đâu thế~~~~?? Tò mò muốn biết ư? Kekekeke! Hãy đón xem Sponge!!!!

(Tớ đoán là các bạn đi cáp treo Ngong Bing 360 ở Đại  Nhĩ Sơn !!!)

skullhong 가위6번눌렸다….아 화난다 잠을 못잤다
Translation: Had 6 nightmares in a row…. Ah, angry. I couldn’t sleep.

Dịch: Liên tiếp gặp 6 cơn ác mộng… Ah, tức quá, tôi không thể ngủ được.

===

[Twitter] 120410 Hongki

skullhong 잘자ㅋㅋㅋㅋ
Translation: Good night, kekekeke

skullhong 무섭지…ㅋㅋㅋ
Translation: Scary, right… kekeke

Dịch: Trông sợ, đúng không… kekeke

skullhong Good night hongkong^^

skullhong 그리고 태국갈때입고간 해골마이…호텔옷장에 두고왔음…제발 다시 나에게로오기를…
Translation: And the coat with skull design which I wore to Thailand… I left it in the hotel closet… Please come back to me again…

Dịch: Mà cái áo khoác có họa tiết hình đầu lâu tôi mặc sang Thái  Lan ý… Tôi đã để quên nó trong tủ của khách sạn rồi… Áo ơi xin hãy quay lại với tôi…

(nghe đồn áo đang trên đường về với chủ rồi ^^ )

skullhong 홍콩다녀올께요!!!!hongkong!!!!!!
Translation: I’m going Hong Kong and will be back!!!! hongkong!!!!!!

Dịch: Tôi sắp sang Hồng Công và sẽ quay về!!!! Hongkong!!!!!

===

[Twitter] 120408 Hongki

skullhong 아그리고 태국 프리들 너무수고했고 고마워 근데 머리에 쓴왕관 뭐야??ㅋㅋ귀엽더라
Translation: Ah, and also great job Thailand Pris and thank you. But what’s the crown you’re wearing on your heads?? Keke! That was cute.

Dịch: Ah, mà các Pri Thái làm tốt lắm, cám ơn các bạn. Nhưng vương miện các bạn đội trên đầu là gì thế?? Keke! Trông đáng yêu lắm.

skullhong 피곤허다….한국춥나….?아….내가 나가보면 알겟구나
Translation: Tired…. Is it cold in Korea….? Ah…. I will know it when I get out (of the airport)

Dịch: Mệt mỏi…. Ở Hàn đang lạnh à…? Ah…. mà tôi sẽ biết khi tôi ra ngoài thôi (ra khỏi sân bay).

===

[Twitter] 120407 Hongki

skullhong Good night? Good morning? Whatever

Dịch: Chúc ngủ ngon? Chào buổi sáng? Gì cũng được.

===

[Twitter] 120406 Hongki

skullhong 곧감ㅋㅋRT @MarsCharisma @skullhong Whats up 홍기오빠 ㅋㅋㅋ 언제 홍콩에 오세요?! 빨리 빨리 와 아아아~ ㅋㅋㅋ
Translation: Going soon, keke RT @MarsCharisma @skullhong Whats up Hongki-oppa, kekeke! When are  you coming to Hong Kong?! Come quickly~ Kekeke

Dịch: Sắp sang rồi, keke RT @MarsCharisma @skullhong Whats up Hongki oppa, kekeke! Khi nào các anh sang Hongkong thế?! Đến nhanh lên đi ~ Kekeke

skullhong What’s up thailand!!!!

===

[Twitter] 120405 Hongki

skullhong 태국다녀올께요!!!
Translation: I’ll be back from Thailand!!!

Dịch: Tôi sẽ trở về từ Thái  Lan !!!

===

[Twitter] 120402 Hongki

skullhong 녹음중이니까나는!!!!
Translation: Because I’m having a recording!!!!

Dịch: Bởi vì tôi đang ghi âm !!!!

===

[Twitter] 120401 Hongki

skullhong お疲れ!!!!!きおつけてかえてね!!!!!!ありがとう^^
Translation: Thank you!!!!! Be careful when going back!!!!!! Thank you^^

Dịch: Cám ơn các bạn!!!!!! Hãy cẩn thận trên đường về nhà nhé!!!!!! Cám ơn ^^

===oOo===
Credit: skullhong + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

%d bloggers like this: