@skullhong 05/2012

[Twitter] 120531 Hongki

skullhong 나도껴줘요!!!RT @kdj129 오랜만에 만난 베프재진이랑 맛있는 저녁먹구 행복하고 좋다는 신혼생활 애기 듣는데 부러워서 혼났다 나도 언능~~~!
Translation: Count me in!!! RT @kdj129 Met my bff Jaejin after a long while and had a great dinner, listening to the happy and wonderful stories of his marriage life. Feeling envious and got scolded. I have to quickly~~~!

Dịch: Tính cả em vào với!!!RT @kdj129 Gặp Jaejin bạn thân của tôi sau một quãng thời gian dài và cùng ăn bữa tối ngon miệng, lắng nghe những câu chuyện hạnh phúc tuyệt vời từ cuộc sống hôn nhân của cậu ấy. Cảm thấy ghen tị và còn bị mắng. Tôi cũng phải nhanh chóng thôi ~~~!

skullhong RT @fncmusicjapan 【FTISLAND】<続き>ミュージカル「Jack the Ripper」のダニエル役はその他俳優の皆さんも名を連ねる合同キャスティングとなりますので、スンヒョン出演日程など詳細はミュージカルサイトをご確 認ください。
Translation: RT @fncmusicjapan 【FTISLAND】 <cont’d> The role of Daniel in the musical “Jack the Ripper” is a combined casting with many other big names. Please check out the details of Seunghyun’s performance schedule in the musical site.

Dịch: RT @fncmusicjapan 【FTISLAND】Vai diễn Daniel trong vở nhạc kịch  “Jack the Ripper” có sự tham gia của rất nhiều diễn viên tên tuổi. Hãy theo dõi thông tin chi tiết về lịch trình các buổi diễn của Seunghyun trên trang chủ của vở nhạc kịch.

===

[Twitter] 120530 Hongki

skullhong


skullhong 프리야 마돈나야…너희싸우지마ㅠㅠ ㅡ 성호가…
Translation: Pri, Madonna… Don’t fight ㅠㅠ ㅡ Sungho says…

Dịch: Pri, Madonna… Không đánh nhau ㅠㅠ ㅡ Sungho nói…

skullhong …..

skullhong 내방은지금이렇다…
Translation: My room is like this now…

Dịch: Phòng tôi bây giờ trông như thế này…

===

[Twitter] 120529 Hongki

skullhong 송윤호로할까…..우리회사사람들너무사랑해서 옆에두고싶어서….ㅋㅋㅋㅋ
Translation: Shall I name him Song Yoonho….. Because I love my management staff very much, so I’d like to have them by my side…. kekekeke

Dịch: Tôi có nên gọi con đực là Song Yoonho (tên anh quản lý =)) không…Bởi vì tôi yêu nhân viên quản lý của tôi rất nhiều nên tôi muốn có họ ở bên cạnh mình…kekekekeke

skullhong 역시 슈퍼바우강아지들은이쁘다…2마리삿다…둘다 여자아이들이라 프리랑마돈나..남자아이 이름은 한성호다…ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Super Bow puppies are pretty, indeed… Bought 2 of them… Both are females and so they’re called Pri and Madonna.. The male one is called Han Sungho… Kekekekekekekeke

Dịch: Siêu Cún con quả đúng là xinh đẹp….Tôi mua 2 con…Cả hai đều là con cái nên đặt tên chúng là Pri và Madonna…Con đực gọi là  Han Sungho (tên CEO của FnC =))…Kekekekekeke

skullhong 내새끼!!!!
Translation: My pup!!!!

Dịch: Cún con của tôi!!!!


===


[Twitter] 120528 Hongki

skullhong 매니져형에랑스텝들과 오랜만에 장보러갔다가…아기가생겼다…내일도 생기는데…2마리다…이름은 프리랑 마돈나…이뻐해줘요^^
Translation: Went grocery shopping together with manager-hyung and staffs after such a long time and… a baby is born… There is one more coming tomorrow too… 2 puppies… Their names are Pri and Madonna… Treat them nicely^^

Dịch: Đi mua thực phẩm cùng với anh quản lý và các nhân viên sau một thời gian dài và…một em bé đã ra đời… Một em nữa sẽ đến vào ngày mai…2 em cún con…Tên của chúng là Pri và Madonna…Hãy đối xử tốt với chúng nhé^^

===

[Twitter] 120527 Hongki

skullhong 고마워!!!RT @PTT_FTISLAND @FtGtJH @skullhong @saico011 @chungxuan @FtDrMH1111 120526 대만 응원 드리米400kg!오빠 감사장 인증 샷 넘 고마워요^^ 아까 아동복지센터의 스태프에게 쌀을 전했어요!
Translation: Thank you!!!RT @PTT_FTISLAND @FtGtJH @skullhong @saico011 @chungxuan @FtDrMH1111 120526 400kg of rice supported by Taiwan (fans)! Oppa, thank you for the acknowledgement shot on the letter of appreciation^^ We just handed the rice to the staff at the child welfare center!

Dịch: Cám ơn các bạn!!!RT @PTT_FTISLAND @FtGtJH @skullhong @saico011 @chungxuan @FtDrMH1111 26/05/2012, 400 kg gạo ủng hộ của fans Đài  Loan! Oppa, cám ơn anh đã xem giấy chứng nhận^^ Chúng em vừa trao số gạo này cho nhân viên tại trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên!

skullhong 이쁘다
Translation: So pretty

Dịch: Rất đẹp.


skullhong 날 울린 대만 프리들….너무 고맙고 너무 재밌었고 너무 사랑해다들 그런 이벤트는 어디서 생각해냈데…^^
Translation: Taiwan fans who made me cry…. Thank you so much, it was very fun and I love all of you. Everyone recalled such an event somewhere …^^

Dịch: Fans Đài  Loan, những người đã làm tôi khóc… Cám ơn các bạn rất nhiều, thật sự rất vui và tôi yêu tất cả các bạn. Mọi người đều nhớ lại một sự kiện nào đó ở đâu đó…^^

===

[Twitter] 120526 Hongki

skullhong 이거괜찮네!!!????RT @Pri_Youngeun @skullhong 대세님과 스타님의 만남 ㅋㅋ
Translation: This looks all right!!!????RT @Pri_Youngeun @skullhong The meeting of Mr Trendy and Mr Star, keke

Dịch: Cái này nghe được đấy!!????RT @Pri_Youngeun @skullhong Cuộc gặp gỡ giữa Ngài Xu Hướng và Ngài Ngôi Sao, keke

skullhong 어제올린게 하나씩 또 올라가네 왜이러지
Translation: Why is the post I tweeted yesterday being tweeted again

Dịch: Tại sao bài tôi đã tweet hôm qua lại bị tweet lại nữa.

skullhong 뿅
Translation: Bbyong

skullhong 쟂대세님과…잘부탁드려요님아
Translation: Mr Jae Trendy and… You name it

Dịch: Ngài Jae Xu Hướng và… Các bạn đặt tên đi

skullhong 여유가 생길때 할꺼야 나는 쪼달리면서 하긴싫어 즐기면서 살꺼야 난 !! 시간이 촉박하다고 느껴질때도 있지만…뭐어때 매순간순간 노래하고 내려오면 행복한데?그거면 되지!!음 너무 떠들었네 잘자 내일대만콘서트 쵸지게 난자야겠음
Translation: When there’s time, I’ll do it. I don’t like to do it when I’m being pushed. I will enjoy while I live!! There are pressing times but… so what. I feel happy every moment when I sing and come down (the stage)? That will do!! Hmm, I blabbered a lot. Good night. I’ve got to sleep, so that I can make the concert in Taiwan a fun one tomorrow.

Dịch: Khi đến lúc, tôi sẽ viết. Tôi không thích làm điều đó khi tôi bị ép buộc. Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống!! Có những thời điểm áp lực nhưng…sao nào? Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi tôi hát và bước xuống sân khấu. Là thế đó!! Hmm, tôi nói ba hoa nhiều quá rồi. Chúc ngủ ngon, tôi phải đi ngủ đây, để ngày mai tôi có thể thực hiện một concert vui vẻ tại  Đài  Loan.

skullhong 자야되는데…응 자야되는데?생각이 많은 밤이네 그냥…요즘 나한테 홍기야 넌 곡왜 안싸 이러는 지인들에 질문이많다 답은?음 지금쓰기싫으니까 아직 표현하기에도 경험이 부족함 그리고 쓰고싶을때 알아서 쓸꺼임 ㅋㅋ 아직은 우리애들이 쓴곡 열심히 부를꺼야
Translation: I must sleep… Yeah, I must sleep? but I’m just having a lot of thoughts tonight… Recently, many friends have been asking me “Hongki ah, why aren’t you writing any song?” and my answer is? Hmm, because I don’t want to write it now. My experience is still insufficient to express myself and I will write it when I want to. Keke! For the moment, I will do my best in singing the songs that our members compose/write.

Dịch: Tôi phải ngủ…Yeah, tôi phải ngủ? nhưng đêm nay tôi đang có rất nhiều suy nghĩ…Gần đây, những người bạn cứ hỏi tôi, “Hongki à, tại sao cậu không viết một bài hát nào thế?” và câu trả lời của tôi là? Hmm, bởi vì tôi không muốn viết vào lúc này. Tôi vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm để thể hiện bản thân và tôi sẽ viết khi tôi muốn viết. Keke! Còn lúc này, tôi sẽ làm hết sức để trình bày những bài hát các thành viên sáng tác.

skullhong 퇴근 굿나잇
Translation: I’m off work. Good night.

Dịch: Tôi xong việc rồi. Chúc ngủ ngon.

skullhong 롹엔롤!!!
Translation: Rock & Roll!!!

skullhong 또달려!!!
Translation: Run again!!!

Dịch: Lại chạy thôi!!!

skullhong 얍!!!무대를 누비는 홍스타!!
Translation: Ya!!! Hongstar who’s cycling all over the stage!!

Dịch: Ya!!! Hongstar, người đang đạp xe khắp nơi trên sân khấu!!

skullhong 달려 막 달려!!에이!!에어콘하나론모잘러
Translation: Run, just run!! Hey!! One air con alone is not enough

Dịch: Chạy, chạy thôi!! Này!!  Chỉ một cái điều hòa là không đủ.

skullhong 감사합니다…카페에서 퍼왓음ㅋㅋ
Translation: Thank you… Took this from a cafe, keke

Dịch: Xin cám ơn… Chụp bức ảnh này tại một quán cafe, keke

skullhong Yoyoyoyo おれいける!!!!たのしみ!!!!!나갈수있게됐음!!!!기대기대 프리들도 놀러와!!!RT @FtDrMH1111 멜론에 one ok rock 올라왔다!!ㅎㅎ
Translation: Yoyoyoyo I can go (to the concert)!!!! Looking forward!!!!! I can make it!!!! Looking forward, looking forward. Pris, come have fun too!!! RT @FtDrMH1111 one ok rock is on Melon!! Hehe

Dịch: Yoyoyoyo Tôi đi (xem concert) được!!!! Mong chờ!!!!! Tôi có thể làm được!!!! Mong chờ, mong chờ quá. Pris, hãy cũng đến xem đi!!!RT @FtDrMH1111 one ok rock trên Melon!! Hehe


skullhong Thank you taiwan i love you guys ^^

Dịch: Cám ơn Đài  Loan, tôi yêu các bạn^^


skullhong 묵묵묵!!!
Translation: Jelly jelly jelly!!!

Dịch: Thạch, thạch, thạch!!!

===

[Twitter] 120525 Hongki

skullhong 대만 !!!!!!!!taiwan!!!!!!!are you guys ready to party!!!!!?????!!!!????

Dịch: Đài Loan!!!!!!!!Đài  Loan!!!!!!!Các bạn đã sẵn sàng dự tiệc chưa!!?????!!!!????

===

[Twitter] 120523 Hongki

skullhong 묵묵묵
Translation: Jelly jelly jelly

Dịch: Thạch, thạch, thạch

skullhong 종훈이와 데이트중..!!역시 이 더운날엔 육회비빔밥과 묵밥이지!!!!
Translation: Having a date with Jonghunnie..!! Indeed, raw beef bibimbab and jelly rice are the best for this hot weather!!!!

Dịch: Đang hẹn hò với  Jonghunnie..!! Quả nhiên, cơm trộn thịt bò và súp thạch gạo là món ăn ngon nhất khi trời nóng thế này!!!!


skullhong Bye bye ydp~~~

===

[Twitter] 120522 Hongki

skullhong 피아노야…빨리친해지자
Translation: Piano… Let’s get closer quickly

Dịch: Piano à…Hãy nhanh chóng thân thiết hơn nhé.

skullhong RT @FNC_ENT [JUNIEL] 6월 7일 디큐브 아트센터에서 진행될 JUNIEL 데뷔 쇼케이스에 팬 여러분을 초대합니다. 많은 관심 부탁드립니다. 지금 바로 이벤트 참여 하기 http://juniel.co.kr/
Translation: RT @FNC_ENT [JUNIEL] We’re inviting fans to attend JUNIEL’s debut showcase at D-CUBE ARTS CENTER on 7th June. Please show lots of interest. Participate in this event now http://juniel.co.kr/

Dịch: RT @FNC_ENT [JUNIEL]  Chúng tôi mời các fan tới tham dự showcase debut của JUNIEL vào ngày 07/06 tại D-CUBE ARTS CENTER.  Xin hãy dành nhiều sự quan tâm. Tham gia sự kiện này ngay bây giờ tại http://juniel.co.kr/

skullhong 요요RT @mystyle1103 Crying!! I’m comeback!!! RT @b2ment: 허영생_HEO YOUNG SAENG_Crying M/V @youtube 에서
Translation: Yo yo RT @mystyle1103 Crying!! I’m comeback!!! RT @b2ment: Heo Young Saeng Crying M/V @youtube 에서

Dịch: Yo yo RT @mystyle1103 Crying!! I’m comeback!!! RT @b2ment: Heo Young Saeng Crying M/V @youtube 에서

skullhong 뿅RT @FNC_ENT [JUNIEL] 선 공개곡인 “바보” 음원이 각 음원사이트에 공개되었으며, 뮤직비디오는 JUNIEL 공식 유튜브에 단독 공개되었습니다. 지금 바로 “바보” 뮤직비디오를 확인하여 주세요.
Translation: Bbyong RT @FNC_ENT [JUNIEL] Pre-release track “Fool” has been revealed on various music sites and the music video has also been exclusively released on JUNIEL official YouTube. Check out “Fool” music video right now.

Dịch: Bbyong RT @FNC_ENT [JUNIEL] Ca khúc phát hành trước “Fool” đã có mạt trên rất nhiều trang âm nhạc trực tuyến và MV đã được phát hành trên trang Youtube chính thức của  JUNIEL. Hãy đón xem MV “Fool”  ngay bây giờ.

===


[Twitter] 120520 Hongki

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋRT @prionadonna @skullhong H cup
Translation: Kekekekekekekekekekekekekeke RT @prionadonna @skullhong H cup

Dịch: Kekekekekekekekekekekekekeke RT @prionadonna @skullhong Ngực cỡ H =))

skullhong You ready for ftisland concert?RT @HuiTing73714 @skullhong 5.26 대만!!!!!!
Translation: You ready for ftisland concert?RT @HuiTing73714 @skullhong 5.26 Taiwan!!!!!!

Dịch: Bạn đã sẵn sàng cho concert của  FTISLAND chưa?RT @HuiTing73714 @skullhong 5.26 Đài  Loan!!!!!!

skullhong 아니 밥먹야해!!RT @HONGbang9 @skullhong 오빠!!!!! 오랜만에 우리 폭트를 쵸질까!!!!!!!!!
Translation: No, I have to eat!! RT @HONGbang9 @skullhong Oppa!!!!! It’s been a long time, let’s have storm tweets!!!!!!!!!

Dịch: Không, tôi phải đi ăn!! !! RT @HONGbang9 @skullhong Oppa!!!!! Lâu lắm rồi, hãy bão tweets đi!!!!!!!!!!!!

skullhong 미안….빨리콘서트하자^^RT @yang1788 @skullhong 못가는프리도많아요…돈도다준비해놨는데….
Translation: Sorry…. Let’s have a concert quickly^^ RT @yang1788 @skullhong There are many Pris who can’t go… We’ve got the money ready though….

Dịch: Xin lỗi nhé….. Nhanh chóng phải tổ chức concert thôi^^RT @yang1788 @skullhong Có rát nhiều Pris không đi được…mặc dù chúng em đã chuẩn bị tiền rồi…

skullhong 진짜지????나 기억하고 있는다RT @AB_ing @skullhong 야한얘기받고장기자랑도합시다…오빠나진짜할줄알고열시미준비햇는데ㅠㅠ꼭보여주고시픈대!!!!!
Translation: Really???? I’m keeping it in mind RT @AB_ing @skullhong Let’s do the wild talks and boast about it… Oppa, I really assume that you will do it and I’m working hard in the preparations ㅠㅠ Definitely want to show it to you!!!!!

Dịch: Thật á???? Tôi sẽ ghi nhớ điều này RT @AB_ing @skullhong Hãy trò chuyện hoang dã và khoe khoang về chúng… Oppa, thật sự em nghĩ anh sẽ làm thế và em đang chăm chỉ chuẩn bị cho điều đó ㅠㅠ Chắc chắn em sẽ cho anh thấy!!!

skullhong 그치???안돼겠지???RT @JJungYeun @skullhong 아직 아가프리들이 많답니다…
Translation: Isn’t it??? Can’t do this, right??? RT @JJungYeun @skullhong There are still many young Pris around…

Dịch:  Không??? Không thể làm thế đúng không??? RT @JJungYeun @skullhong Vẫn có nhiều Pris còn bé mà…

skullhong 그러자 ㅋRT @PRI_minkyung819 @skullhong 진짜요번 팬미팅때 합시다. 그 야한얘기 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ뭐저도 몇달뒤면 성인인데 ^.~
Translation: All right, keke RT @PRI_minkyung819 @skullhong Seriously, oppa, let’s do it during fanmeeting. The wild talks, kekekekekekekeke! I’m turning into an adult in a few months’ time^.~

Dịch: Được thôi, keke RT @PRI_minkyung819 @skullhong Thật sự đấy oppa, hãy làm thế trong fanmeeting đi. Những cuộc nói chuyện hoang dã ấy, kekekekekekeke! Vài tháng nữa là em sang tuổi trưởng thành rồi^.~

skullhong 아닙니다 ただできものRT @Prima1129 @skullhong 오빠, 여기만의 이야기… 치질입니까?
Translation: No, it’s not.  Just a swelling RT @Prima1129 @skullhong Oppa, what you’re saying here… is it haemorroids?

Dịch: Không, không phải. Chỉ là một vết sưng thôi RT @Prima1129 @skullhong Oppa, anh đang nói gì thế…có phải là về bệnh trĩ không?

skullhong 오늘 오사카 이벤트에서 너무 야한얘기했나?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ일부로그런건아닌데 분위기가 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 뭐어때 성인인데 ㅋㅋㅋㅋㅋ고멘쿠사이
Translation: Did our talks get too wild at the Osaka event today? Kekekekekeke! It wasn’t on purpose though, kekekekekekeke! Oh well, we’re all adults, kekekekeke! I’m sorry

Dịch: Có phải cuộc trò chuyện của chúng tôi trong sự kiện tại Osaka hôm nay quá hoang dã không? Kekekekekeke! Không cố ý đâu, kekekekekekeke! Oh được rồi, tất cả chúng ta đều là người lớn rồi, kekekekekeke! Tôi xin lỗi nhé.

===

[Twitter] 120519 Hongki

skullhong 요요 ㅋㅋRT @FtGtJH FTISLAND 메이져 데뷔 2주년 ! 감사합니다 🙂 ありがとう!
Translation: Yo yo, keke

Dịch: Yo yo, keke RT @FtGtJH Kỷ niệm 2 năm FTISLAND debut chính thức! Cám ơn các bạn 🙂 Cám ơn!

skullhong お疲れさま!!!!!楽しかった^^あしたはおさかだね!!!!!
Translation: Thank you!!!!! We have enjoyed^^ It’s Osaka tomorrow!!!!!

Dịch: Cám ơn các bạn!!!!! Chúng tôi đã rất vui^^ Mai là Osaka!!!!

===

[Twitter] 120516 Hongki

skullhong 우와……..RT @wjdrkgus8623 @skullhong 한국교과서에는 프리마돈나나오는데…
Translation: Wow……..RT @wjdrkgus8623 @skullhong Primadonna appeared in a Korean school textbook…

Dịch: Wow……..RT @wjdrkgus8623 @skullhong Primadonna xuất hiện trong sách giáo khoa Hàn Quốc…

skullhong 우와!!!RT @YILAMJAI @skullhong 오빠 이것 보세요ㅠ프리들 너무 좋아해요..
Translation: Wow!!!RT @YILAMJAI @skullhong Oppa, please look at this ㅠPris like it a lot..

skullhong 땡큐!!RT @minari_j72 @skullhong YO YO YO!!! 와 !!!
Translation: Thank you!!RT @minari_j72 @skullhong YO YO YO!!! Wow!!!


skullhong WowRT @sarisari115 @skullhong ホンギの、なまえが 학교 교과서に でてました!さすがホンスタ☆
Translation: WowRT @sarisari115 @skullhong Hongki’s name appeared in our school textbook! Hongstar indeed☆

Dịch: Wow RT @sarisari115 @skullhong  Tên của  Hongki xuất hiện trong sách giáo khoa của chúng em! Đúng là Hongstar☆

skullhong 오늘 한국음악방송이나 이것저것보고있으면 네일아트하시는 분들이 많이 늘고있네 뭔가 뿌듯한이느낌뭐지?ㅋㅋㅋ
Translation: If you watch Korean music programs or any other shows today, there is an increasing number of people who are doing nail art. A sense of satisfaction somehow? Kekeke

Dịch: Ngày nay, nếu các bạn xem các chương trình âm nhạc hay bất cứ show nào của Hàn Quốc, số người vẽ móng tay nghệ thuật ngày càng tăng. Tự nhiên có cảm giác hài lòng sao đó? Kekeke
skullhong 안녕?
Translation: Hello?
===

[Twitter] 120515 Hongki

skullhong 뿅2
Translation: Bbyong 2

skullhong れいこさんと ふらげした!!!!!
Translation: Flying get with Reiko-san!!!!!

Dịch: Bay đến với cô Reiko!!!!!

skullhong ふらげ!!!!
Translation: Flying get (the new album)!!!!

Dịch: Bay đến nào (lấy album mới)!!!!

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ뭐냐이거
Translation: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke! What’s this

Dịch: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke! Cái gì đây?

skullhong 뾰옹!
Translation: Bbyong!

skullhong 좋은아침 good morning おはよう
Translation: Good morning

skullhong ㅋㅋㅋ헐 이거뭐지……-.-RT @Lunatico_che 누구냐–; 엘리베이터에 이런 단순명료한 팬 낙서를! ㅋㅋ
Translation: Kekeke! Huh, what’s this…..-.- RT @Lunatico_che Who did this–; Such a simple and plain doodle in the elevator! Keke

Dịch: Kekeke!Huh, gì đây…..-.- RT @Lunatico_che Ai làm cái này–; Một dòng chữ đơn giản nguệch ngoạc trong thang máy! Keke

===

[Twitter] 120514 Hongki

skullhong 너무멋있어요…맛잇어요는 잘못쓴거임….
Translation: Very cool… Written wrongly as “Delicious”….

Dịch: Rất tuyệt….Tôi đã viết nhầm thành “ngon”…..

skullhong 우와!!!!!!!!i love youRT @Hongkita @skullhong http://t.co/O28KQvwj 우리는 루마니아에서 살고 있고 Primadonna라고 합니다. 우리는 널 많이 사랑하는거 알려줄수있도록 이 비디오를 만들었습니다!부탁합니다 이 비디오를 잘 보십시오!대답할수있었으면 좋겠습니다.5
Translation: Wow!!!!!!!!i love youRT @Hongkita @skullhong We’re Primadonna living in Romania. We want to let you know how much we love you so we made this video! Please watch this video! We hope you can reply. 5

Dịch: Wow!!!!!! i love youRT @Hongkita @skullhong Chúng tôi là Primadonna sống tại Rumani. Chúng tôi muốn các bạn biết chúng tôi yêu mến các bạn nhiều thế nào, vì thế chúng tôi đã làm video này! Hãy xem nhé! Hy vọng bạn có thể hồi âm.5

skullhong @yyyyy___rika 初めまして FTIslandのてんさいvocal leehongkiです あなたのかれしさん…かっこいいいいですね^^いつも がんばてください!!!!
Translation: @yyyyy___rika Hello, I am FTIsland’s genius vocal, leehongki. Your boyfriend is… so cooool^^ Please always do your best!!!

Dịch: @yyyyy___rika Xin chào, tôi là giọng ca thiên tài của FTISLAND, Lee Hongki. Bạn trai của bạn thật là…quá tuyệt vời ^^ Hãy luôn làm hết sức mình nhé!!!

skullhong 같이 성공해요!!!혼자하라하고있어!!(너무맛있어서 질투중….^^)이쁜사랑하세요!!!이왕이면 여자친구분한테 저도 여자친구소개좀….ㅋㅋㅋㅋㅋ장난입니다 RT @minsub1214 @skullhong
안녕하세요.현재 26살의 대학생입니다.
다름이 아니라 지금 정말 간절하고 제가 할 수 있는 일은 글을 쓰는 것 뿐이라
이홍기씨께 이야기가 전달될지, 여기서 무시당할지모르겠지만..
달리 방도가 없어서 글을 보내봅니다..!!
현재 저에게 일본인 여자친구가 있어요. 그녀는 여기 많은분들이나 FT아일랜드를 좋아하시
분들처럼 이홍기씨의 팬으로써 정말 좋아하고 있습니다.
결혼까지 생각하면서 저는 한국에서, 일본인여자친구는 일본에서 살며 사귀고 있습니다.
그녀 때문에 FT아일랜드에 대한 그룹도 많이 알아갔고, FT아일랜드에 관련된 선물도 많이
많이 해주었어요. 노래도 많이불러주고..(이홍기씨에비하면 너무못하지만..ㅋ..;)
나중에는 콘서트 티켓도 사서 같이 보려는 생각도 하고 있는데..
문제는 현재 저는 취업준비중이고, 그 친구도 취업준비중이라서 서로가 너무나 바쁘고 힘든
하루하루를 살면서 만나기는 커녕 연락도 못하고 있습니다..
여자친구는 취업역시 힘들어지면서 저와 결혼이나 미래에 대해서 불안해 하고,
너무 힘들어하고 있어요.. 저 역시 아직 대학생이라 책임 질 수 있는 성인이 안됬구요..
직접 만나기는 힘들고.. 어떻게든 힘이 되는 일을 하고 싶은데.. 제가 지금 할 수 있는 일이
없네요.. 취업준비나 바쁘지만 않았다면, 중고등학생 친구들처럼 방송오시는 곳은 어디라도
가서 한번만 이라도 만나려는 마음으로 찾아 뵙고 싶었지만 그녀를 위해서라도 조금더 성
공하고자 열심히 취업준비를 하고 있어요.. 그래서 일개 일반인이고, 정말 수많은 팬들중에
한사람인 저이지만 간곡히 부탁드립니다..!..이홍기씨!!.. 일본인 여자친구에게 응원 한마디만 해주세요. 이름과 파이팅 6글자만이라도 좋습니다..!
정말 바쁘시고, 하찮은 일일수도 있습니다. 하지만 어느 한사람의 인생에 큰힘이되고, 용기가 된다고 생각되시면 꼭 부탁드립니다..
정말 순수하게 부탁드립니다..
반듯한 직장으로 꼭 성공해서 나중에 은혜에 어떻게 해서든지 보답드리겠습니다.
다른 마음 없습니다.. 연락처든 주소든 가르쳐드리겠습니다.
개인적으로 부탁드리겠습니다.. 제발 도와주세요.. 저 같은 분들이 많으실지 모르겠지만..
일개 팬의 장난이라고 생각될지도 모르겠지만.. 진심이고 글로 부탁드리는 것도 죄송스럽고..
이렇게 밖에 못하는 저이기에 너무 마음이 아픕니다..
제발 부탁드립니다.. 나중에 반드시 회사를 통해서든 개인적으로든 보답하겠습니다..
잘생긴 이홍기씨.. 제발.. 부탁드립니다!!
이 글이 꼭 순수하게 전해졌으면 좋겠습니다.
글을 확인하실지 모르겠지만.. 부탁드립니다!!
고개숙여 간곡히 부탁드립니다..!
그녀의 트위터 아이디는 yyyyy___rika 입니다.. 저에게 직접 연락하기 힘드시면, 그녀에게 응원한마디만 해주세요..!
부탁드립니다..!
어느쪽도 괜찮습니다. 부탁드립니다 힘이 되주세요 부탁드립니다. .!
Translation: Let’s succeed together!!! I’m saying this to you alone!! (It’s so delicious. I’m jealous….^^) Have a sweet love!!! You can also introduce a girlfriend to me…. kekekekeke! Joking^^RT @minsub1214 @skullhong
Hello. I’m a 26 year old undergraduate.
It’s nothing but right at this moment I’m really earnest and what I can do now is not just writing a message but writing to Lee Hongki-ssi, which I don’t know whether it will be conveyed or whether it will be ignored. There are no other ways, so I shall just try to send this message..!! I have a Japanese girlfriend now. Just like many people here and those who likes FTIsland, as Lee Hongki-ssi’s fan, she really likes you a lot. I’ve thought of marrying her. I’m in Korea, my Japanese girlfriend is living in Japan and we’re dating. Because of her, I’ve got to know a lot about FTIsland. I’ve also bought her lots of presents that are FTIsland-related. Sang songs to her too.. (Of course I can’t be compared to Lee Hongki-ssi.. keke..;) I intend to buy concert tickets next time so that we can go and watch it together.. But the problem now is that we’re both still looking for jobs and everyday seems so busy and tough for us. Not to mention meeting her, we couldn’t even contact each other..  My girlfriend is having a hard time finding a job and is feeling insecure about our marriage and future plans.. And I’m still an undergraduate, not an adult who can undertake such responsibilities yet. It’s difficult to meet up with her.. Whatever it is, I want to do something that can give her strength.. But there’s nothing I can do now. If it’s not because of finding jobs that we’re busy, I would try to find a chance to meet you, even if it’s at the broadcasting stations or wherever it is, like middle or high school students. But because of her, I want to succeed and am working hard to find a job right now. I’m just a normal person out of so many fans out there, but I’m earnestly asking for a favour..!.. Lee Hongki-ssi!!.. Please give an encouraging message to my Japanese girlfriend. Her name and “fighting”, just these 6 words will be good enough..! You must be really busy and this could be an insignificant thing. But it will be a great strength to someone out there, I’m picking up courage and I’m asking you for this favour.. I’m really just purely asking for a favour.. I will definitely repay you in whatever ways I can next time when she succeeds in landing in a good career. I don’t mean any other thing.. I will give you my contact number and address. It’s just a personal favour.. Please help me.. I don’t know if there are many people like me but.. I don’t know if you will see me as a fan joking with you but.. I’m really sincere in writing this message and I’m sorry for asking this favour.. I feel the pain as I can’t do anything more than this.. I beg of you.. I will definitely repay you next time personally through your company or whichever ways.. Handsome Lee Hongki-ssi.. Please.. I beg of you!! I hope this message is conveyed to you. I don’t know if you are checking your messages but.. please!! Bowing low to you asking for a favour..! Her Twitter ID is yyyyy___rika.. If it’s difficult for you to contact me, please send the encouragement message to her..!
Please..!
Whichever way is good. Please give her some strength. Please..!

Dịch: Hãy cùng nhau thành công nhé!!! Em nói điều này với mình anh thôi!! (Quá ngọt ngào, em ghen tị đấy….^^) Chúc anh chị có tình yêu đẹp!!! Anh cũng có thể giới thiệu một cô bạn gái cho em…Kekekekeke! Em đùa thôi ^^ RT @minsub1214 @skullhong

Xin chào, tôi 26 tuổi, chưa tốt nghiệp.

Không có gì nhưng ngay lúc này, tôi thật sự nghiêm túc và điều tôi có thể làm bây giờ không chỉ là viết một tin nhắn mà là viết cho Lee Hongki, điều mà tôi không biết sẽ được đón nhận hay là bị lờ đi. Nhưng cũng không có cách nào khác nên tôi sẽ thử gửi tin nhắn này..!! Hiện nay tôi có bạn gái người  Nhật. Như rất nhiều người ở đây, những người yêu thích  FTISLAND, cô ấy là fan của  Lee Hongki và thực sự yêu mến bạn rất nhiều. Tôi đã nghĩ tới việc cưới cô ấy. Tôi ở Hàn Quốc, bạn gái tôi sống ở Nhật và chúng tôi đang hẹn hò. Vì cô ấy, tôi đã biết rất nhiều về FTISLAND. Tôi cũng mua tặng cô ấy rất nhiều sản phẩm mà  FTISLAND phát hành. Cũng hát cho cô ấy nữa…(Dĩ nhiên tôi không thể so với Lee Hongki được..keke…;) Tôi có ý định mua vé concert sắp tới và chúng tôi sẽ cùng đi xem với nhau…Nhưng vấn đề bây giờ là cả 2 chúng tôi vẫn đang tìm việc và mỗi ngày dường như đều bận bịu và khó khăn đối với chúng tôi. Không nói đến việc có thể gặp cô ấy, chúng tôi còn không thể liên lạc với nhau… Bạn gái tôi đang trải qua thời gian tìm việc khó khăn và cảm thấy hôn nhân và những kế hoạch tương lai của chúng tôi thật bấp bênh…Còn tôi vẫn chưa tốt nghiệp, chưa là người lớn để có thể gánh vác trách nhiệm. Thật khó khăn để gặp được cô ấy…Nhưng dù thế nào, tôi cũng muốn làm gì đó có thể tiếp cho cô ấy sức mạnh….Nhưng hiện giờ tôi chẳng thể làm gì. Nếu không phải vì việc tìm việc làm khiến chúng tôi bận rộn thì tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội gặp bạn, dù là ở đài truyền hình hoặc ở đâu đó, giống như các học sinh cấp 2 cấp 3 vẫn làm. Nhưng vì cô ấy, tôi muốn được thành công và tôi đang làm việc chăm chỉ để tìm được việc làm. Tôi chỉ là một người bình thường như bao nhiêu fan ngoài kia, nhưng tôi chân thành thỉnh cầu bạn một điều…! Lee Hongki!!!…Xin hãy gửi một lời động viên tới bạn gái người  Nhật của tôi. Tên cô ấy và dòng chữ “fighting”, chỉ 6 từ thôi là đủ rồi…! Chắc hẳn bạn rất bận rộn và đây có thể là việc chẳng đáng làm. Nhưng điều đó sẽ là nguồn sức mạnh to lớn cho ai đó ngoài kia, nên tôi đang lấy hết can đản và nhờ cậy bạn làm việc này…. Tôi thật sự chỉ nhờ bạn làm một việc thôi….Tôi chắc chắn sẽ đền đáp bạn bằng bất cức cách nào tôi có thể, nếu sau này cô ấy thành công trong công việc. Tôi không nghĩ tới những việc khác… tôi sẽ gửi cho bạn số liên lạc và địa chỉ của tôi. Đây chỉ là một lời nhờ vả cá nhân… Xin hãy giúp tôi…Tôi không biết liệu nhiều người có thích tôi hay không, nhưng.. Tôi cũng không biết liệu bạn có cho rằng đây là một trò đùa của fan hay không, nhưng…Tôi thật sự chân thành khi viết tin nhắn này và tôi xin lỗi vì đã nhờ vả bạn điều này… Tôi cảm thấy đau khổ khi tôi không thể làm điều gì hơn thế này nữa… Xin bạn… Chắc chắn sau này tôi sẽ đền đáp bạn qua công ty của bạn hoăc bằng bất cứ cách nào khác…. Lee Hongki đẹp trai…Làm ơn…xin bạn hãy giúp!! Tôi hy vọng bạn sẽ đọc được lời nhắn này. Tôi không biết liệu bạn có đang kiểm tra tin nhắn hay không, nhưng…. xin hãy giúp tôi!! Tôi cúi đầu nhờ cậy bạn việc này…! ID twitter của cô ấy là yyyyy___rika.. Nếu bạn khó có thể liên lạc với tôi thì xin hãy gửi tin nhắn động viên tới cô ấy…!

Làm ơn…!

Bằng bất cứ cách nào cũng tuyệt vời. Xin hãy tiếp cho cô ấy thêm chút sức mạnh. Làm ơn…!

skullhong 뿅2
Translation: Bbyong 2

skullhong 뿅2
Translation: Bbyong 2

skullhong 뿅뿅 날씨죽이는구만!!!!
Translation: Bbyong Bbyong! The weather is awesome!!!!

Dịch: Bbyong Bbyong! Thời tiết thật là đẹp!!!!!

skullhong 디….아….블….로….한동안 또 폐인이 돼겟군
Translation: Became dejected once again while playing Di….a….bl….o…..

Dịch: Lại bị thất vọng lần nữa trong lúc đang chơi Di….a….bl….o…..

skullhong 비가온다…내가가는날만비와…
Translation: It’s raining… It only rains on days when I’m going off…

Dịch: Trời đang mưa…Trời chỉ mưa vào những ngày tôi phải đi ra ngoài đường.
===

[Twitter] 120513 Hongki

skullhong 멋지다 빨리콘서트하자 아그전에 팬미팅먼저하자RT @yy1421 @skullhong 우리프리들디따이뻤어♥♥ 이거떼창한영상!!ㅎ펜타는우리프리꺼니깐우리가지킬꺼야♥
Translation: Fantastic! Let’s have a concert quickly. Ah, let’s have a fanmeeting before that RT @yy1421 @skullhong Our Pris are really lovely ♥♥ This is a video of our group singing!! Hehe! Pentasticks belong to us and we’re going to protect it ♥

Dịch: Tuyệt vời! Nhanh chóng phải làm concert thôi. Ah, trước đó hãy tổ chức một buổi fanmeeting đã RT @yy1421 @skullhong Các Pris chúng ta thật sự rất đáng yêu ♥♥ Đây là video nhóm chúng em đang hát!! Hehe! Pentasticks thuộc về chúng em và chúng em sẽ bảo vệ những lá cờ này ♥

skullhong 이쁘네 RT @SSON_FT @skullhong 오빠여기이!! 어제 다녀왔으여!
Translation: So lovely RT @SSON_FT @skullhong Oppa, over here!! We went yesterday!

Dịch: Thật là đáng yêu RT @SSON_FT @skullhong Oppa, nhìn qua đây!!Hôm qua bọn em đã đi!

skullhong 어제 드림콘서트에 우리 바보들 많이가서 깃발 지켰다면서???지독하게 때창도 했다면서???왜케이뻐???
Translation: Many of our fools went to Dream Concert yesterday to protect our flags??? And also did a group singing to “Severely”??? Why are all of you so lovely???

Dịch: Có bao nhiêu ngốc nghếch của chúng tôi đã tới  Dream Concert ngày hôm qua để bảo vệ những lá cờ của chúng ta thế??? Và có phải có một nhóm đã hát  “Serevely” không??? Tại sao tất cả các bạn lại đáng yêu thế nhỉ???

===

[Twitter] 120512 Hongki

skullhong 가고싶어가고싶어…하지만못가ㅠㅠいきたいいい!!!!!
Translation: I want to go, I want to go… But I can’t ㅠㅠ I want to go!!!!!

Dịch: Tôi muốn đi, tôi muốn đi… Nhưng không thểㅠㅠ Tôi muốn đi!!!!

===

[Twitter] 120511 Hongki

skullhong 달마시안티져멋잇네!!!!새로운맴버 싸이먼!!!내가졸업한양영중학교 2년선배라지??엄청무서운선배였다지???ㅋㅋㅋㅋ대박나자!!!!!!
Translation: Dalmatian’s teaser is so cool!!!! New member, Simon!!! He’s two years my senior in Yang Young Middle School, where I graduated from? And he’s a very fierce senior??? Kekeke! Have a great success!!!!!!

Dịch: Teaser của Dalmatian hay tuyệt!!!!! Thành viên mới,  Simon!!! Anh ấy là đàn anh học trước tôi 2 khóa tại trường phổ thông Yang Yong. Và anh ấy là đàn anh đáng sợ??? Kekeke! Chúc thành công lớn!!!!!!!

===

[Twitter] 120510 Hongki

skullhong 요놈들두
Translation: And these guys too

Dịch: Và những anh chàng này nữa

skullhong 올 여름을 같이할 친구들
Translation: My  friends who will be spending this summer together with me

Dịch: Những người bạn sẽ đi qua mùa hè này cùng với tôi

skullhong 갑작스럽게 매번그렇게 얘기하지말라니까!!!!!!시간도 없어죽겠는대!!!!!!!
Translation: Told you not to say things so suddenly like this every time!!!!!!! We’re already running out of time!!!!!!!

Dịch: Đã nói bao nhiêu lần là đừng có nói những điều bất ngờ như thế này!!!!!! Chúng tôi làm gì có thời gian!!!!!!

skullhong 마이티마우스형들 쇼케이스간다!!!
Translation: Going to Mighty Mouth’s showcase!!!

Dịch: Đi xem showcase của Mighty Mouth!!!

skullhong 마이티마우스 싱글 “나쁜놈” 발매 무한 스트리밍 플리즈!!!! 평점 이빠이 부타케요ㅋ
Translation: Mighty Mouth’s single “Bad Boy” release, unlimited streaming please!!!! Please give lots of rating, keke

Dịch: Single “Bad Boy” của Mighty Mouth đã phát hành, hãy xem liên tục nhé!!!! Và hãy đưa ra thật nhiều đánh giá, keke
===

[Twitter] 120507 Hongki & Simon D

skullhong 젠장….쌈디형닮앗단얘기가 많네….이번머리실패 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Damn… There are many people saying that I look like Ssamdi-hyung…. This hairstyle is a failure, kekekekekekekekekekeke

Dịch: Chết tiệt…Nhiều người nói trông tôi giống Ssamdi hyung…Kiểu tóc này là một thất bại rồi, kekekekekekekekekekeke

babospmc @skullhong 야 ㅋㅋㅋ 종훈이나 니나 왜 계속 나 따라하는거야 내가 트렌드가? 아 놔 ㅋㅋㅋㅋ 기분 조앙
Translation: @skullhong Yah, kekeke! Why are you and Jonghun always following me? Am I a trend? Ah whatever, kekekeke! Feeling good

Dịch: @skullhong Yah, kekeke! Sao em và Jonghun toàn bắt chước anh thế? Anh là xu hướng đấy à? Ah, thế nào cũng được, kekekeke! Cảm thấy hay.

skullhong @babospmc ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ장난????ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ형이너무멋지니까ㅜㅠ
Translation: @babospmc Kekekekekekekekekekeke Joking???? Kekekekekekeke Because hyung is very cool ㅜㅠ

Dịch: @babospmc Kekekekekekekekekekeke Anh đang đùa đấy à???? Kekekekekekeke Vì anh rất đẹp trai ㅜㅠ

===
[Twitter] 120507 Hongki

skullhong 이제 자전거를 탈때야!!!!무슨색하지..??
Translation: Time to ride a bicycle now!!!! What colour shall I go with..??

Dịch: Giờ là lúc đạp xe đạp!!!! Tôi nên đi chiếc xe màu nào nhỉ…??

skullhong 이건잘안보인다 수염ㅋㅋ
Translation: Can’t see my moustache well in this, keke

Dịch: Trong hình này không nhìn rõ ria mép của tôi lắm, keke

skullhong 수염도깎앗어야했어….
Translation: Should have shaved my moustache too….

Dịch: Tôi có nên cạo cả ria mép không…

skullhong 음 모르겟다 그냥 짧게 잘라야지 삭발하까..
Translation: Hmm.. I have no idea. I should just cut it short. Shall I shave it..

Dịch: Hmm… Tôi không biết. Tôi cứ cắt ngắn đã. Tôi có nên cạo không…

skullhong 음 그냥 심난해서 샵왔어…염색하고 머리자를건데…. 어떻게 자르지 고민이네….다시 제르미머리 돌아가??노랑색으로 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Hmm.. Just feeling difficult so I came to the shop (salon)… Thinking of colouring and cutting my hair… but worrying about how I should cut it…. Shall I go back to Jeremy’s hairstyle?? With yellow hair, kekekekekeke

Dịch: Hmm.. Cảm thấy khó quyết định nên tôi đã tới cửa hiệu làm tóc… Đang định nhuộm tóc và cắt ngắn…nhưng lo lắng không biết tôi có nên cắt hay không…Tôi có nên quay lại với kiểu tóc của  Jeremy không? Tóc màu vàng ấy, kekekekekekeke
===

[Twitter] 120505 Hongki

skullhong 구석기축제에서 보자구!!!^^
Translation: See all of you at the Paleolithic Festival!!!^^

Dịch: Hẹn gặp các bạn tại Paleolithic Festival!!!^^

===

[Twitter] 120504 Hongki

skullhong 후후…머리아퍼
Translation: Huhu… Having a headache

Dịch: Huhu..Bị đau đầu.

===

[Twitter] 120502 Hongki

skullhong 샤브샤브!!!
Translation: shabu shabu!!!

skullhong 요요 ftisland안경RT @JamilMusicjp FTのメガネもらってかけてるなう!
Translation: Yo yo ftisland glasses RT @JamilMusicjp Received FT’s glasses and wearing them now!

Dịch: Yo Yo kính ftisland RT @JamilMusicjp Nhận được kính của FT và đang đeo đây!

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation:  kekekekekekekekeke

===oOo===
Credit: skullhong + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

%d bloggers like this: