@skullhong 07/2012

[Twitter] 120731 Hongki

skullhong かんけいねだろ?? RT @BFT34risa: @skullhong ほんぎBOYFRIENDのふたごしってる?ほんぎよりめがおおきくてしんちょうたかくて…kk
Translation: There’s no relation right?? RT @BFT34risa: @skullhong Hongki, do you know the twins from BOYFRIEND? They have bigger eyes and are taller than Hongki…kk

Dịch: Chẳng liên quan gì, đúng không?? RT @BFT34risa: @skullhong Hongki, bạn có biết cặp sinh đôi của nhóm BOYFRIEND không? Họ có đôi mắt to hơn và họ cũng cao hơn Hongki…kk

skullhong 불러줘 RT @stejj92: @skullhong 유럽에 올 계획이 없어요? ㅠ
Translation: Call us overl RT @stejj92: @skullhong No plans in coming Europe? ㅠ

Dịch: Hãy kéo chúng tôi qua đó RT @stejj92: @skullhong Không có kế hoạch sang châu Âu à?ㅠ

skullhong 어머니!!!!!!!어머니!!!!!!!!같이오세요…. RT @5Treasure0113: @skullhong 오빠…콘서트갈려묜 엄빠를 오뜨케 설득시켜야될까요…셤도 못봐가꾸…☞_☜
Translation: Mum!!!!!!! Mum!!!!!!! Come along together…. RT @5Treasure0113: @skullhong Oppa… If I want to go for the concert, how should I convince my parents… Didn’t even take the exams… ☞_☜

Dịch: Mẹ!!!!!!! Mẹ ơi!!!!!!! Hãy đi cùng với con…. RT @5Treasure0113: @skullhong Oppa… Nếu em muốn đi xem concert, làm thế nào để thuyết phục bố mẹ đây… ☞_☜

skullhong 어머님 사랑합니다…열심히 노래하겠습니다 RT @ft960201: @skullhong 엄마가콘서트못가게하뮤ㅠㅠ 뭐라설득할까ㅠㅠㅠ
Translation: Mum, I love you… I will sing harder RT @ft960201: @skullhong My mum doesn’t allow me to go for the concert ㅠㅠ How should I convince herㅠㅠㅠ

Dịch: Mẹ ơi, con yêu mẹ… Tôi sẽ hát hay hơn RT @ft960201: @skullhong Mẹ em không đồng ý cho em đi xem concert ㅠㅠ Làm thế nào để thuyết phục mẹ đâyㅠㅠㅠ

skullhong じゃね~~にどとくるな….^.^ RT @i_my3r: @skullhong CNBLUE さいんかい あたった!!!うわき してもいいかな?ヲヲヲ
Translation: Bye~~ Don’t come again…. ^.^ RT @i_my3r: @skullhong I can go for CNBLUE fansign!!! Can I cheat on you guys? Wowowo

Dịch: Bye~~ Đừng có quay lại nữa…. ^.^ RT @i_my3r: @skullhong Em có thể đến fansign của CNBLUE  không!!!  Em có thể lừa dối các anh không? Wowowo

skullhong 뭔소리야 ㅋ RT @anneyjang: @skullhong 허걱 이홍기 팬 여기있음!!! 나두 리트윗 받는거임???? 그런거임??? 이기회놓치면아니돼는데!!!
Translation: What’s that, keke RT @anneyjang: @skullhong Gulps! There’s a Lee Hongki fan here!!! Will I get a retweet too???? Will I??? I can’t miss the chance!!!

Dịch: Gì thế, keke RT @anneyjang: @skullhong Gulps! Có một fan của Lee Hongki đang ở đây!!! Tôi sẽ nhận được retweet chứ???? Sẽ chứ??? Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được!!!

skullhong ㅋㅋㅋ대전한번가야겟네 RT @kry_sujung2: @skullhong 홍기오빠.. 대전에도 한번.. … 꼭 보고싶어용..맨앞에서!!!!ㅠ(… 내 멘션엔 답도 없고..ㅠㅠ)
Translation: Kekeke! Will have to go Daejeon once RT @kry_sujung2: @skullhong Hongki oppa.. Come to Daejeon once.. … Really want to see you.. right upclose!!!! ㅠ(… You didn’t even reply me..ㅠㅠ)

Dịch: Kekeke! Tôi sẽ đến Daejeon một lần T @kry_sujung2: @skullhong Hongki oppa.. Hãy đến Daejeon một lần đi.. … Thật sự mong được gặp anh.. thật gần!!!! ㅠ(… Anh thậm chí còn không trả lời em..ㅠㅠ)

skullhong 보고싶다…. RT @Honghwa0607: @skullhong 오빠 제가 콘서트갔으면 좋겠어요~ 안갔으면 좋겠어요??
Translation: I want to see you…. RT @Honghwa0607: @skullhong  Oppa, will it be good that I go for the concert~ or not??

Dịch: Tôi muốn gặp bạn….RT @Honghwa0607: @skullhong Oppa, sẽ tốt hơn nếu em đến xem concert hay là không?

skullhong 조아조아조어!!!! RT @primadonnadalya: @skullhong 홍기 오빠~ ㅠㅠ 의국프리도사랑해주세요 ㅠㅠ 우리좋아요?
Translation: Like, like like!!!!  RT @primadonnadalya: @skullhong Hongki oppa~ ㅠㅠ Please love Pris from other countries too ㅠㅠ Do you like us?

Dịch: Thích, có thích  có thích!!!!RT @primadonnadalya: @skullhong Hongki oppa~ ㅠㅠ Xin hãy yêu mến cả những Pris từ những quốc gia khác nữa ㅠㅠ Anh có thích bọn em không?

skullhong 그래 안녕 RT @JANRACUTE: @skullhong 오빠 탐라터질것같아여 그러므로 오빠언팔 흡… 마지막트윗..
Translation: Ok, goodbye RT @JANRACUTE: @skullhong Oppa, my timeline is exploding. Therefore, I’m unfollowing oppa. Hmph… my last tweet..

Dịch: Ok, tạm biệt @JANRACUTE: @skullhong Oppa, timeline của em đang nổ tung đây. Vì thế, em sẽ unfollow anh. Hmph… tweet cuối cùng của em…

skullhong 미안….. RT @Primadonna0404: @skullhong 오빠 요번이 복근콘이에여???
Translation: Sorry….. RT @Primadonna0404: @skullhong Oppa, will it be an abs concert this time???

Dịch: Rất tiếc…RT @Primadonna0404: @skullhong Oppa, concert lần tới sẽ được xem cơ bụng chứ??

skullhong 하잔아 ㅋ RT @_nyung2: @skullhong 오빠 멘파안해유?? ㅜ 오빠가 그리움..
Translation: Doing it, keke RT @_nyung2: @skullhong Oppa, aren’t you doing a mention party?? ㅜ I miss oppa..

Dịch: Đang làm đây, keke RT @_nyung2: @skullhong Oppa, không phải là anh đang mở tiệc RT đấy chứ?? ㅜ I miss oppa..

skullhong 사랑은…움직이는거야 RT @tmddus594: @skullhong 오빠..남자친구가 변했어요ㅠㅠ어떻데해얒.될까요 .?
Translation: Love is… move RT @tmddus594: @skullhong Oppa.. I’ve changed a boyfriend ㅠㅠ What should I do?

Dịch: Tình yêu là…sự dịch chuyển RT @tmddus594: @skullhong Oppa.. Em vừa thay bạn trai ㅠㅠ Em nên làm gì đây? =)))))))))))))))))))

skullhong 네에에에 RT @ryuaiyutaka: @skullhong 이미 한국에 돌아가버렸니?
Translation: Yessss RT @ryuaiyutaka: @skullhong Have you already gone back to Korea?

Dịch: Đúngggggggggg RT @ryuaiyutaka: @skullhong Có phải các anh sắp quay trở lại Hàn không?

skullhong 와우!!!ㅋㅋ RT @FtBaboPri: @skullhong 독일에 많은 팬들이 있다는 거 알고 계셨어요? 사랑해요!
Translation: Wow!!! Keke! RT @FtBaboPri: @skullhong Do you know that there are many fans in Germany? We love you!

Dịch: Wow!!! Keke! RT @FtBaboPri: @skullhong Bạn có biết là có rất nhiều fan ở Đức không? Chúng tôi yêu các bạn!

skullhong 풉…..ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ RT @FtwPri_SoKyu: @skullhong 홍스타!!!프리들와 한번볼링대회 어떨까요?ㅋㅋㅋ
Translation: Pu….. Kekekekekeke RT @FtwPri_SoKyu: @skullhong Hongstar!!! How about having a bowling match with Pris? Kekeke

Dịch: Pu….. Kekekekekeke RT @FtwPri_SoKyu: @skullhong Hongstar!!!Một trận đấu bowling với Pris thì thế nào? Kekeke

skullhong 기달려쫌!!ㅋㅋ RT @SIJINWOOteehee: @skullhong 컴백컴백빨리빨리!!!!
Translation: Wait for us!! Keke RT @SIJINWOOteehee: @skullhong Comeback comeback quickly quickly!!!!

Dịch: Chờ chúng tôi!! Keke RT @SIJINWOOteehee: @skullhong Comeback comeback nhanh lên nhanh lên!!!!

skullhong 그냥그랫어 ㅋㅋ RT @p_q21: @skullhong 오빠오빠 하라주쿠 즐거웠다 ~? ㅋ ㅋㅋ
Translation: Just like that, keke! RT @p_q21: @skullhong Oppa, oppa, was Harajuku fun~? Kekeke

Dịch: Chính thế đấy, keke! RT @p_q21: @skullhong Oppa, oppa, Harajuku có vui không~? Kekeke

skullhong 와 ㅋㅋ RT @Pink_Asaka: @saico011 @skullhong @FtDrMH1111 @FtGtJH @chungxuan 오빠♥나는 일본의 Primadonna입니다. 일본의 Primadonna가 한국의 LIVE에 가도 좋아요?
Translation: Come, keke RT @Pink_Asaka: @saico011 @skullhong @FtDrMH1111 @FtGtJH @chungxuan Oppa ♥ I’m a Japanese Primadonna. Is it ok for Japanese Primadonna to attend the LIVE in Korea?

Dịch: Đến đi, keke RT @Pink_Asaka: @saico011 @skullhong @FtDrMH1111 @FtGtJH @chungxuan Oppa ♥  Em là Pri Nhật. Pri Nhật tham dự LIVE tại Hàn Quốc không sao chứ?

skullhong 떨려!!!!! RT @Wyung1111: @skullhong 홍기오빠 영화찍는 소감은??
Translation: Nervous!!!!! RT @Wyung1111: @skullhong Hongki oppa, what are your thoughts on filming a movie??

Dịch: Lo lắng !!!!! RT @Wyung1111: @skullhong Hongki oppa, anh nghĩ gì khi sắp quay movie??

skullhong 웅ㅋ RT @BAP_luv: @skullhong 오빠 원래 이렇게 팬들한테 답멘매일해줬어요??
Translation: Yeah, keke RT @BAP_luv: @skullhong Oppa, do you usually reply tweets from fans like this everyday??

Dịch: Yeah, keke RT @BAP_luv: @skullhong Oppa, ngày nào anh cũng thường trả lời tweet của fan như thế này à?

skullhong 나 잠안재우면 난 노래안해 ㅋㅋㅋ RT @wlsdnjsdlfkd: @skullhong 오빠 오빠들도 일본투어할때 잠 한숨도 못자고 밤새면서 하고그래??
Translation: If I don’t sleep, I won’t sing. Kekeke RT @wlsdnjsdlfkd: @skullhong Oppa, did all of you not sleep throughout the nights during your Japan tours too??

Dịch: Nếu tôi không ngủ thì tôi không hát được. KekekeRT @wlsdnjsdlfkd: @skullhong Oppa, có phải các anh cũng không ngủ suốt đêm trong chuyến lưu diễn tại Nhật Bản không?

===

[Twitter] 120730 Hongki

skullhong 고마워…열심히할께^^다들 볼꺼지??ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋ RT @PaboHong: @skullhong 우리홍스타는 영화 ‘우리들의 천국’에 캐스팅 됬셔서 축하드립니다:)기대할게요 홍스타님 잘할게요 믿읍니다:)홍스타님아자아자화이팅!!!사랑해~ ^,^
Translation: Thank you… I will work hard^^ Everyone will watch it, right?? ㅠㅠ Kekekekeke! RT @PaboHong: @skullhong Congratulations to our Hongstar who is casted for the movie “Our Heaven” 🙂 We will look forward. Hongstar-nim, do your best. We believe in you 🙂 Hongstar-nim, aja aja fighting!!! I love you~ ^,^

Dịch: Cám ơn bạn…Tôi sẽ làm việc chăm chỉ ^^ Mọi người sẽ xem phim, đúng không?? Kekekekeke! RT @PaboHong: @skullhong Chúc mừng Hongstar của chúng tôi sẽ tham gia đóng movie “Our Heaven” 🙂 Chúng tôi chờ đợi bộ phim. Ngài Hongstar, hãy làm hết sức mình. Chúng tôi tin tưởng vào ngài 🙂 Ngài Hongstar, aja aja fighting!!! I love you~ ^,^

skullhong 뿅2
Translation: Bbyong2


skullhong 뿅
Translation: Bbyong

===

[Twitter] 120728 Hongki

skullhong ありがとう!!!!ほんとにほんとに
Translation: Thank you!!!! Really, really

skullhong ありがとうございます!!!!やるじょううう!!!!
Translation: Thank you very much!!!! Let’s do it!!!!


skullhong 네… RT @Cemula1: RT @FNC_ENT: [FTISLAND] 9월 FTISLAND가 콘서트로 여러분을 찾아갑니다. 팬클럽 선행 예매를 위한 정회원 가입을 7월 31일까지 받고 있으니 팬 여러분들의 많은 관심 부탁드립니다. http://ftisland.com
Translation: Yes… RT @Cemula1: RT @FNC_ENT: [FTISLAND] FTISLAND will be back to meet everyone with a concert in September. We will be accepting official fanclub applications until 31 July, for the fanclub presale tickets. We hope for lots of interest from fans. http://ftisland.com

Dịch: Yes… RT @Cemula1: RT @FNC_ENT: [FTISLAND] FTISLAND sẽ trở lại gặp các bạn với một buổi concert tổ chức vào tháng 9. Chúng tôi sẽ nhận đơn tham gia fanclub chính thức cho tới ngày 30/07, vé dành trước cho fanclub. Hy vọng nhận được nhiều sự quan tâm của các fan, http://ftisland.com

skullhong Hahahaha RT @alice9_hiroto: 久しぶりなのじゃ!
Translation: Hahahaha RT @alice9_hiroto: It’s been a long time!

skullhong 뿅 잘자
Translation: Bbyong! Good night

skullhong おれのかちだ!!!!!ね???ひろとさん!!!!!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: My victory!!!!! Right??? Hiroto-san!!!!! Kekekekekekekeke

Dịch: Chiến thắng của tôi!!!!! Đúng không nhỉ ???? Hiroto-san!!!!! Kekekekekekekeke

[Twitter] 120727 Hongki

skullhong 매표소에서만나기… RT @yousun_1111: @skullhong 십만명을 어따가 태우고 가죠?!!!
Translation: Meet at the ticketing booth… RT @yousun_1111: @skullhong How do we pick (people) up when there are 100,000 people?!!!

Dịch: Hãy gặp nhau ở chỗ soát vé ấy…RT @yousun_1111: @skullhong Làm sao bọn em gặp được nhau khi mà ở đó có 100,000 người?!!!

skullhong 물!!!!! RT @OxxS_pxxn: @skullhong 내일 준비물은 무엇?
Translation: Water!!!!! RT @OxxS_pxxn: @skullhong What should we prepare for tomorrow?

Dịch: Nước !!!! RT @OxxS_pxxn: @skullhong Mai bọn em nên chuẩn bị thứ gì?

skullhong 음 글쌔 좀 기달려봐~~기달리는맛도 있어야지 RT @etsuko0302: @skullhong 내일 이후 일본 LIVE없이 한국에 컴백 지요 ㅠ ㅠ 나의 여름도 사이 타마 아레나에서 끝나 버렸다 ㅠ ㅠ 무엇을 목표로하면 노력할 것이다
Translation: Hmm, well, just wait~~ It’ll be worth waiting RT @etsuko0302: @skullhong There won’t be anymore LIVE in Japan from tomorrow onwards, doing a comeback in Korea, right? ㅠㅠ My summer has ended at Saitama Arenaㅠㅠ  I’ll find a target and work hard.

Dịch: Hmm, được rồi mà, hãy chờ đi~~ Rất đáng để chờ đợi đấy RT @etsuko0302: @skullhong Vậy là từ sau buổi LIVE ngày mai trở đi sẽ không có hoạt động nào nữa, các anh chuẩn bị comeback ở Hàn, đúng không? ㅠㅠ Mùa hè của em đã kết thúc tại  Saitama Arenaㅠㅠ  Em sẽ tìm một mục tiêu và làm việc chăm chỉ.

skullhong 우리같이 사무실에 항의하자!!!에프엔씨여!!!!!프리와 여행보내달라!!!!엠티하게해달라!!!! RT @_o_0507: @skullhong 어빠프리랑모여서엠티안갈래여?????ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Let’s do up a petition to the company!!! FNC!!!!! Ask them to send us on a trip with Pris!!!! Ask them to let us go for MT!!!!! RT @_o_0507: @skullhong Oppa, do you want to go for MT with Pris????? Kekekekekekekekeke

Dịch: Hãy gửi một bản kiến nghị đến công ty!!! FNC!!!! Đề nghị họ tổ chức cho chúng tôi một buổi dã ngoại với Pris!!! Đề nghị họ cho phép chúng tôi đi MT!!!! RT @_o_0507: @skullhong Oppa, anh có muốn đi MT với Pris không????? Kekekekekekekeke

skullhong 기달려봐 돈열심히벌께!!!! RT @hong_starlove: @skullhong 오빠언제프리들이랑단체로케리비안베이같은데통째로빌려서놀면안대나…ㅎ
Translation: Just wait. We’re working hard to earn money!!!! RT @hong_starlove: @skullhong Oppa, when will you be able to go with Pris together as a group to places like Carribean Bay and play… Hehe

Dịch: Hãy chờ chút. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền đây!!!! RT @hong_starlove: @skullhong Oppa, khi nào thì anh có thể đi chơi cùng với Pris, đi theo kiểu một nhóm tới những nơi như Carribean Bay (công viên nước) và chơi đùa…Hehe

skullhong 내일은…아마필요없을듯…하지만 원한다면… RT @CODENAME_YUKI: @skullhong 작년같이내일의라이브에타올은필요해?
Translation: Tomorrow… I don’t think it’s necessary… But if you want… @CODENAME_YUKI: @skullhong Do we need to bring towels for the live tomorrow, like last year?

Dịch: Ngày mai ư… Tôi không nghĩ là cần… nhưng nếu bạn thích thì…@CODENAME_YUKI: @skullhong Bọn em có cần mang khăn cho buổi live ngày mai không, như năm ngoái ý?

skullhong 곧…^.^정말루 RT @leejiyun930113: @skullhong 오빠 진짜 궁금한건데 언제쯤 나오는거에요?기다리다 눈알 빠질듯해용 어여 컴백해
Translation: Soon…^.^ Really RT @leejiyun930113: @skullhong Oppa, I’m really curious. When are you releasing (an album)? I’ve been waiting till my eyeballs are popping out already. Comeback quickly

Dịch: Sắp rồi …^.^ Thật đấy RT @leejiyun930113: @skullhong Oppa, em thật sự rất tò mò. Khi nào thì các anh phát hành (album)? Em đã chờ muốn lòi mắt ra rồi đây này. Comeback nhanh lên đi.

skullhong 원래그랫어….왜그래….이제 재진이 그만띄워줘야겟다 RT @SSON_FT: @skullhong 요즘엔 오빠가 재진오빠보다 잘생겼어요☞☜
Translation: Isn’t it a fact…. Why do you say so…. Should stop praising him to the skies now RT @SSON_FT: @skullhong Recently, Oppa is more handsome than Jaejin oppa☞☜

Dịch: Chẳng phải đấy là thực tế à…Tại sao bạn lại nói vậy…Hãy dừng việc ca ngợi cậu ấy lên tận mây xanh ngay đi RT @SSON_FT: @skullhong Dạo này, trông oppa đẹp trai hơn Jaejin oppa nhiều ☞☜

skullhong 가끔엠티가 ㅋㅋ RT @sminji_: @skullhong 회사에서 소속가수들끼리 친목회라던가 그비스무리한거안해요?
Translation: Sometimes we go for MT, keke RT @sminji_: @skullhong Don’t you all have a company gathering or something similar?

Dịch: Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi MT, keke RT @sminji_: @skullhong Không phải là tất cả các anh có những buổi họp mặt công ty hoặc gì đó tương tự sao?

skullhong 했음좋겠어? RT @skull_hyem: @skullhong 오빠다음에 에펜씨콘서트도할수있겠죠?!
Translation: Will it be good if we do it? RT @skull_hyem: @skullhong Oppa, will there be an FNC concert next time?!

Dịch: Sẽ hay nếu như chúng tôi làm điều đó chứ? RT @skull_hyem: @skullhong Oppa, sau này sẽ có concert chung của FNC nữa không?

skullhong 何曲ききたいの?? RT @star26green: @skullhong 내일은 몇곡 정도 노래해 준다^^???
Translation: How may songs would you like to hear?? RT @star26green: @skullhong How many songs will you be performing tomorrow^^???

Dịch: Thế bạn muốn nghe bao nhiêu bài?? RT @star26green: @skullhong Ngày mai anh sẽ biểu diễn bao nhiều bài hát ^^???

skullhong 미안…일본왔어… RT @yuuuuk1xx: @skullhong 덥다! 바다로 가자!
Translation: Sorry… I’m in Japan…RT @yuuuuk1xx: @skullhong  It’s hot! Let’s go to the beach!

Dịch: Tiếc quá… tôi đang ở Nhật Bản… RT @yuuuuk1xx: @skullhong Trời nóng quá! Hãy ra biển nào!

skullhong 친해지고싶은데 쑥스러… RT @m____zzz97: @skullhong 오빠는……여자아이돌이랑은….별로안친한가봐요..
Translation: I want to get closer with them but shy…RT @m____zzz97: @skullhong Oppa…… doesn’t seem to be close…. with female idols..

Dịch: Tôi cũng muốn thân với họ nhưng mà ngại lắm… RT @m____zzz97: @skullhong Oppa……có vẻ như không thân thiết… với các idols nữ…

skullhong 웅웅ㅋㅋ RT @qbxl1016: @skullhong 준형오빠랑연락하죠??
Translation: Yeah yeah, keke RT @qbxl1016: @skullhong Are you still in contact with Junhyung oppa??

Dịch: Yeah yeah, keke RT @qbxl1016: @skullhong Anh vẫn liên lạc với Junhyung oppa chứ ??

skullhong 안오기만해봐… RT @kisanariiii: @skullhong 내일의 live의 예상 인원수 20000명조차! 작년의 배에요(*^o^*)
Translation: Don’t you dare not to come… RT @kisanariiii: @skullhong A total of 20,000 audience crowd expected for tomorrow’s live! Double of last year’s(*^o^*)

Dịch: Các bạn dám thử không đến coi… RT @kisanariiii: @skullhong Dự tính buổi live ngày mai sẽ có khoảng 20,000 khán giả! Gấp đôi năm ngoái (*^o^*)

skullhong 매니져누나아닐까??ㅋㅋ RT @o8oeee: @skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋA.O.A는 에펜씨 누구랑젤친해여??????
Translation: Manager noona probably?? Keke RT @o8oeee: @skullhong Kekekekeke! Who is AOA closest to in the company??????

Dịch: Có lẽ là chị quản lý chăng?? Keke RT @o8oeee: @skullhong Kekekekeke! AOA thân với ai nhất trong công ty??????

skullhong 나빼고 맴버들이랑친함 RT @marrow971001: @skullhong 준희언니랑은 친하져?!?!?
Translation: Our members are, except me RT @marrow971001: @skullhong Are you close to Juniel unnie?!?!?

Dịch: Tất cả các thành viên đều thân, trừ tôi ra RT @marrow971001: @skullhong Anh có thân với chị Juniel không???

skullhong 없는딩… RT @shj990: @skullhong 오빠 또 어떤 걸그룹 끌려요 빨리 밝혀봐요ㅋㅋ 회사엔 비밀로 해줄겡
Translation: No one… RT @shj990: @skullhong Oppa, which girl group are you taking a fancy to again? Reveal it quickly, keke! I’ll keep it a secret for you from the company

Dịch: Không ai cả…RT @shj990: @skullhong Oppa, giờ anh đang thích nhóm nhạc nữ nào? Khai ra nhanh lên, keke! Em sẽ giữ bí mật giùm anh với công ty.

skullhong 아니 ㅋㅋ RT @llovesupernova: @skullhong 오빠 전에 초신성오빠들이랑 가튼소속사엿죠? sg오빠들이랑ㅎㅅㅎ
Translation: No, keke RT @llovesupernova: @skullhong Oppa, were you in the same management company as Choshinsung previously? With sg oppas ㅎㅅㅎ

Dịch: Không phải, keke RT @llovesupernova: @skullhong Oppa, có phải trước đây anh từng cùng công ty quản lý với Choshinsung không? Với sg oppas ㅎㅅㅎ

skullhong 아니…전혀… RT @kho970302: @skullhong 힣 AOA언니들이랑많이친해요?
Translation: No… Not at all… RT @kho970302: @skullhong Hehe! Are you close to the unnies from AOA?

Dịch: Không…Hoàn toàn không…RT @kho970302: @skullhong Hehe! Anh có thân với các chị trong AOA không?

skullhong 0.0!!! RT @aimisan_816: @skullhong 에프티아일랜드가 아이돌 밴드라고 말해지는 것이 너무 분하다ㅠㅠㅠ 아이돌이 아니다 락 밴드이다!! 나는 아이돌이라고​​ 생각한 적은 한 번도 없다!!!Translation: o.o!!! RT @aimisan_816: @skullhong I’m furious knowing that FTISLAND is being called an idol bandㅠㅠㅠ Not an idol but a rock band!! I’ve never thought of FTISLAND being idols.

Dịch: o.o!!! RT @aimisan_816: @skullhong Tôi tức giận khi biết rằng FTISLAND bị gọi là ban nhạc idolㅠㅠㅠ  Không phải là idol mà là ban nhạc rock!! Tôi không bao giờ nghĩ FTISLAND là  idols cả.

skullhong 나혼나 사무실한테…근데…한번도 없엇던 그런팀??ㅋㅋㅋㅋ아몰라 ㅋㅋㅋㅋ RT @chungxvan: @skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ설현언니도이쁘고좋잖아요!!!밴드인지댄스인지대채먼지모르겠어여..스포좀..굽신굽신
Translation: I’ll get scolded by the company… Anyway… they’re a team which you’ve not seen before?? Kekekeke! I don’t know, kekekeke RT @chungxvan: @skullhong Kekekekekekekekekekekekekeke! Seolhyun unnie is pretty and nice too, isn’t she!!! I’ve no idea whether they are a band or a dance group.. Spoilers please..

Dịch: Công ty sẽ mắng tôi mất… Dù sao thì…họ là nhóm bạn chưa bao giờ thấy trước đây cả?? Kekekeke! Không biết đâu, kekekeke RT @chungxvan: @skullhong Kekekekekekekekekekekekekeke! Chị Seolhyun đẹp và cũng dễ thương nữa, có phải không!!! Em không biết họ là ban nhạc hay là nhóm nhạc nhảy nữa…Làm ơn tiết lộ một chút đi…

skullhong 요즘 GLAM이란 친구들 눈에들어오드라~~오랜만에 색깔있고 잘하는 친구들 나왔네?오호오호 응원합니다 !!곧…AOA나오는데…혼나겠구만ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: A new group of friends, GLAM, caught my attention lately~~ It’s been a long time seeing a group with colours and are doing well? Oh ho oh ho, I’m supporting them!! Soon… AOA will debut… I’ll get scolded, kekekekekekeke

Dịch: Một nhóm bạn mới, GLAM, đang thu hút sự chú ý của tôi~~ Lâu rồi mới thấy một nhóm có bản sắc riêng và làm tốt như vậy? Oh ho oh ho, tôi ủng hộ họ!! Sắp tới…AOA sẽ debut… tôi sẽ bị mắng mất, kekekekekekeke

skullhong 요즘 와인에 매력에 빠졌다…재영이형 때문이다…
Translation: Fallen for the charms of wine lately… Because of Jaeyoungie hyung…

Dịch: Gần đây đang chìm vào sự quyến rũ của rượu vang…bời vì Jaeyoungie hyung…

===
[Twitter] 120726 Hongki

skullhong @toreore9292 우리가 광고하는 또래오래!!! 난 또래오래만 먹는다…
Translation: @toreore9292 Toreore, our CF endorsement!!! I only eat Toreore…

Dịch: @toreore9292 Toreore, CF của chúng tôi !!! Tôi chỉ ăn Toreore…

skullhong どうでもいいから!!!!周りにいるひともきけるようにうたうから!!!! RT @infinity893: @skullhong きっとすごいことになるよ!!ticketとれなかったけど…ほんぎのこえがききたいから、おだいばいくよ(・∀・∩)
Translation: Anything is fine!!!! I will sing so that people at the surrounding can hear too!!!! RT @infinity893: @skullhong It will definitely be awesome!! I didn’t receive the ticket… I want to listen to Hongki’s voice, so I’m going to Odaiba (・∀・∩)

Dịch: Không sao!!!! Tôi sẽ hát để cả những người ở xung quanh đó đều có thể nghe thấy!!! RT @infinity893: @skullhong Chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây!! Tôi không nhận được vé…  Tôi muốn nghe giọng hát của Hongki, nên tôi sẽ tới  Odaiba (・∀・∩)

skullhong 한국 프리들은 여수에서 보자고!!!!!!!
Translation: Korean Pris, we’ll see all of you at Yeosu!!!!!!!

Dịch: Pris Hàn, chúng tôi sẽ gặp các bạn tại Yeosu!!!!!!!

skullhong あさてだな…このまえの きろくいじょうになるじょううううう
Translation: It’s the day after tomorrow… Let’s break the previous recorddddd

Dịch; Ngày kia rồi…Hãy phá kỷ lục năm ngoái nào.

===

[Twitter] 120725 Hongki

skullhong 나가고싶다…정말 안그래도 たかさんとはなしした… RT @grikostyle_5296: @skullhong 저는 FTISLAND 만나고 싶어 ♡ ONE OK ROCK이 SUMMER SONIC에 나와요 ^^ FTISLAND은 안나와? (·o·)ノ
Translation: We want to attend too… Really, and I told Taka-san too… RT @grikostyle_5296: @skullhong I want to meet FTISLAND ♡ ONE OK ROCK is attending SUMMER SONIC^^ FTISLAND is not going to attend?(·o·)ノ

Dịch: Chúng tôi cũng muốn tham dự…thật đấy, mà tôi cũng đã nói chuyện với Taka rồi…RT @grikostyle_5296: @skullhong Tôi muốn gặp FTISLAND ♡ ONE OK ROCK sẽ tham gia SUMMER SONIC^^ FTISLAND  sẽ không tham dự à?(·o·)ノ

===

[Kakao Talk] 120720 Hongki

Dịch: Có khi trang này còn nhanh hơn trang fancafe chính thức.

Kakao Talk chắc chắn là kênh liên lạc hay đối với chúng tôi, FTISLAND.

Hãy giữ liên lạc nhé 🙂
Credit: FTISLAND’s Kakao Talk Plus Friends
===

[Twitter] 120719 Hongki

skullhong 잘자 http://yfrog.us/7f2tuz
Translation: Good night

skullhong 희님은 공익이라 상금을 받을수없다며 나에게 줬다…역시 멋쟁이^.^
Translation: Heenim said he’s doing public service and is unable to receive the prize money, so he gave it to me… Cool guy, indeed^.^

Dịch: Heenim nói rằng do anh ấy đang làm công tác phục vụ cộng đồng nên không thể nhận giải thưởng tiền mặt, nên anh ấy đưa cho tôi…Đúng là anh trai tốt ^.^

skullhong 동민이형 피씨방에서 열린 홍대회 너무재밌다 아쉽게 준우승이지만 너무재밌었다 오랜만에 스트레스 풀렸네
Translation: The championship held at Dongmin-hyung’s PC room was very fun. Though it’s a pity that we came in as a runner-up, it was very fun. It’s been a long time since I relieved stress.

Dịch: Giải vô địch tổ chức tại phòng máy của anh Dongmin rất vui nhộn. Dù có chút tiếc là chúng tôi về nhì, nhưng thật sự rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới được xả stress.

===

[Twitter] 120717 Hongki

skullhong RT @FtGtJH: 카카오톡 플러스 친구 생성됬어요! 카카오톡 친구추천 들어가서 , 더보기 누른다음에 FTISLAND 신청하세요 😉
Translation: RT @FtGtJH: Kakao Talk Plus Friend has been created! Go to Kakao Talk Manage Friends, select Plus Friends List and add FTISLAND 😉

Dịch: RT @FtGtJH: Đã tạo tài khoản Kakao Talk Plus Friend! Hãy vào Kakao Talk Manage Friends, chọn Plus Friends List và kết bạn với FTISLAND 😉

skullhong 니들땜에 웃는다 http://yfrog.us/5e3aqoz
Translation: Laughing because of you guys.

Dịch: Buồn cười vì mấy đứa quá.

cr: s9041368111 @utube

===

[Twitter] 120716 Hongki

skullhong 설현아!!!!!www.a-o-a.co.kr
Translation: Seolhyun ah!!!!!www.a-o-a.co.kr

skullhong 내가하고싶은거 내가 좋아하는거 하고싶다고!!!!제발!!!짜증나 열받아 미치겟어 뭐 어쩌라고 욕하고 싶어 하면 회사 난리 나겟지 아 머리아파
Translation: I said I want to do the things that I want and things that I like!!!! Please!!! It’s irritating and pissing me off. Going crazy. So what? If I want to use vulgar, the company will kick up a big fuss. Ah, headache.

Dịch: Tôi đã nói là tôi muốn làm những điều tôi muốn và tôi thích!!! Làm ơn đi!!! Thật khó chịu và khiến tôi bực mình. Phát điên lên mất. Sao nào? Nếu tôi còn nói những lời thô thiển thì công ty sẽ gặp rắc rối lớn ư. Ah, đau đầu quá.

===

[Twitter] 120714 Hongki

skullhong 한국프리마돈나….슬슬 준비할때가…온거같다…
Translation: Korean Primadonna…. It’s time… to get ready…

Dịch: Primadonna Hàn…Đã đến lúc…các bạn chuẩn bị rồi đấy…

skullhong Hongkong !!!!!!

skullhong Hoar hoar!!!!
Translation: Good good!!!! (in Cantonese)

skullhong 오늘로써 투어 다 끝낫다…다들 너무 수고했고 와준 우리 세계각국에 팬들 너무 고마워…우리도 점점 더 발전하는 밴드가 될께 다들 너무 수고 많았어…한국가서 좀 쉬고싶다…
Translation: Tour has ended today… Great job, everyone. And thank you to our Pris from all countries of the world… We will also become a progressing band. Thank you, everyone… I want to go back to Korea and rest…

Dịch: Hôm nay kết thúc lưu diễn… Các bạn làm tốt lắm. Cám ơn Pri của chúng tôi trên khắp thế giới…Chúng tôi sẽ trở thành một ban nhạc tiến bộ hơn. Cám ơn tất cả mọi người… Tôi muốn trở về Hàn và nghỉ ngơi…

skullhong Thank you hongkong!!!!!!!너무 재밌었음!!!!그리고 이젠 두번다시 콘서트에서 스키니를 입지않겟어!!!!!!
Translation: Thank you hongkong!!!!!!! It was very fun!!!! And I shall not wear skinny for concerts ever again!!!!!!!

Dịch: Cám ơn các bạn Hongkong!!!! Thật sự rất vui!!!!! Và tôi sẽ không bao giờ mặc quần bó trong concert nữa đâu!!!!!!

skullhong Hongkong!!!!!! 놀자!!!!!그냥 아무생각없이…!!!!!
Translation: Hongkong!!!!!! Let’s play!!!!! And not think of anything…!!!!!

Dịch: Hongkong!!!!! Hãy chơi nào!!!!! Và đừng nghĩ tới bất kỳ điều gì khác…!!!!

===

[Twitter] 120713 Hongki

skullhong 머리짤랏어…너무덥고 이제 안좋은일 잘라내고 좋은일만 생기라구
Translation: Cut my hair… It’s so hot and (cutting my hair) will rid off the bad things and only the good things will happen

Dịch: Cắt tóc…Trời nóng quá và (cắt tóc) sẽ thoát khỏi những điều tồi tệ và chỉ có những điều tốt đẹp sẽ tới.

skullhong ^.^ RT @AsiaPrince_JKS: 하도 팬이라길래 사진 찍어 주려고 전화기 달랬더니 배경화면은 김희철과 이홍기.. 뭐냐 이거…-_-
Translation: ^.^ RT @AsiaPrince_JKS: Because they said they’re (my) fans, so I asked for their phone to take a picture with them. But the phone wallpaper is Kim Heechul & Lee Hongki.. What’s this…-_-

Dịch: ^.^ RT @AsiaPrince_JKS Vì họ nói họ là fan (của tôi), nên tôi đề nghị họ đưa điện thoại để chụp ảnh cùng với họ. Nhưng hình nền điện thoại của họ là Kim Heechul & Lee Hongki. Gì đây chứ…-_-


skullhong 근데 왜이렇게 멘붕이지….후 생각정리 마음정리 해야할때인거같은데
Translation: But why do I feel this mental breakdown…. Hu, seems that it’s time to straighten my thoughts and mind

Dịch: Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy suy sụp thế này…Hu, có vẻ như đã đến lúc chấn chỉnh lại suy nghĩ và tư tưởng của tôi rồi.

skullhong Hongkong!!!!!안녕?ㅋㅋ
Translation: Hongkong!!!!! Hello? Keke
===

[Twitter] 120708 Hongki

skullhong One ok rock みんなきてくれてありがとう!!!!!
Translation: Thank you to everyone from One ok rock who came!!!!!

Dịch: Cám ơn tất cả các thành viên One Ok Rock đã tới xem concert!!!!!

skullhong 사랑합니다 우리맴버들,우리팬들,우리사무실식구들
Translation: I love all of you. Our members, our fans, our company staffs

Dịch: Tôi yêu tất cả mọi người, các thành viên, fan của chúng tôi, các nhân viên công ty chúng tôi.

skullhong こんかいのtourお疲れさま!!!!!!!!まじしあわせ….ほんとにありがとう!!!!!でも!!!ごれからだよ!!!!!つぎはめざまし だ!!!!!!!!i love you primadonna!!!!そしてさいごまでかえらなくてうたおうたてくれてまじかんとした!!!!ありがとう…^.^
Translation: Great job for the tour this time!!!!!!!! I feel really happy…. Thank you very much!!!!! But!!! It’s from now on!!!!! Next is Mezamashi!!!!!!!!i love you primadonna!!!! And I was really touched at Saitama when everyone stayed and sang without going back!!!! Thank you…^.^

Dịch: Chuyến lưu diễn lần này các bạn thật tuyệt vời!!!!!!!!!! Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc…. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!!!!! Nhưng!!!!!!!! Từ giờ trở đi!!!!!!!!Điểm tiếp theo là Mezamashi!!!!!!!!!!! Tôi yêu các bạn Primadonna!!!!!!!! Và tôi đã thực sự xúc động tại Saitama khi mọi người đã ở lại và hát mà không chịu về!!!!!!!!!! Cám ơn các bạn …^.^

skullhong RT @fncmusicjapan: 【FTISLAND】『FTISLAND Summer Tour 2012 ~RUN! RUN! RUN!~』さいたまスーパーアリーナ初日が終了しました!明日はいよいよツアーファイナル!!最高にアツイライヴにしましょう!!
Translation: RT @fncmusicjapan: 【FTISLAND】『FTISLAND Summer Tour 2012 ~RUN! RUN! RUN!~』First day at Saitama Super Arena has ended! Tomorrow will be final! Let’s make it the best live!!

Dịch: RT @fncmusicjapan: 【FTISLAND】『FTISLAND Summer Tour 2012 ~RUN! RUN! RUN!~』Ngày đầu tiên tại Saitama Super Arena đã kết thúc! Ngày mai là buổi diễn cuối cùng! Hãy làm cho concert ngày mai trở thành buổi diễn live tuyệt vời nhất!!
===
[Twitter] 120707 Hongki

skullhong 좀만 기달려^.^ RT @13_kanana: @saico011 @FtDrMH1111 @FtGtJH @skullhong @chungxuan
なんでふくおかきてくれないの?
もうすぐあいするおっぱたちに1ねんあってないことになる。
コンサートのこときくだけでこころがいたい。
わたしprimadonnaでいていいの?
Translation: Just wait for a while ^.^ RT @13_kanana: @saico011 @FtDrMH1111 @FtGtJH @skullhong @chungxuan
Why won’t you come to Fukuoka?
It will soon be one year since I last saw my lovely oppas.
My heart feels painful just by hearing about the concert.
Can I still be called a primadonna?

Dịch: Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi ^.^ RT @13_kanana: @saico011 @FtDrMH1111 @FtGtJH @skullhong @chungxuan

Tại sao các anh không đến Fukuoka?

Sắp được một năm kể từ lần cuối cùng em xem các oppa đáng yêu biểu diễn rồi đấy.

Trái tim em cảm thấy đau chỉ vì nghe nói về concert.

Em vẫn được gọi là một Primadonna đấy chứ?

skullhong You ready..?

===

[Twitter] 120704 Hongki

skullhong おわた!!!!!nagoya!!!!!最高!!!!!!일본어로 쓰기엔 너무 느리니까 한국말고!!!!계속해서 투어를 하고잇지만 역시 실수가 있지 하지만 관객과 하나가 되는순간 그 실수조차 잊어버려…고마워 왜이렇게 다들 잘놀고 분위기를 잘 탈까…정말 우리랑 하나가 되가는느낌…고마워 정말 !!!!
Translation: Ended!!!!! nagoya!!!!! The best!!!!!! It’s slow writing this in Japanese, so I shall use Korean!!!! Though we’re still continuing with our tour, there had been mistakes made indeed. But I’ve forgotten all these mistakes the moment we became one with the audience…. Thank you. Why is everyone enjoying so well and good at creating atmosphere… The feeling of becoming one together with us… Thank you, really!!!!

Dịch: Xong!!!!!!Nagoya!!!!! Là nhất!!!!!!! Viết cái này bằng tiếng Nhật chậm lắm nên tôi sẽ viết tiếng Hàn!!!! Dù chúng tôi vẫn đang tiếp tục chuyến lưu diễn, và quả là vẫn còn có một vài lỗi nhưng vào giây phút chúng tôi hòa vào làm một cùng với khán giả, tôi đã quên hết những thiếu xót này… Cám ơn các bạn. Tại sao mọi người lại có thể tận hưởng và tạo không khí tuyệt vời như vậy….Cảm giác hòa vào làm một với chúng tôi….Cám ơn các bạn, thật sự đấy!!!!

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이거나만잇는줄알앗는데 RT @gnftmxxx: @skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Kekekekekeke! I thought I’m the only one having this picture RT @gnftmxxx: @skullhong Kekekekekekekekekeke

Dịch: Kekekekekeke! Tôi nghĩ tôi là người duy nhất có bức ảnh này RT @gnftmxxx: @skullhong Kekekekekekekekekeke


skullhong 재지니미안…
Translation: Jaejinnie, sorry…


skullhong 당해봐라..
Translation: Have a taste of it too..

Dịch: Em cũng phải nếm mùi mới được…

skullhong 민환이 맞은지 오래됏나봐… RT @FtDrMH1111: ㅋㅋㅋㅋ오늘 나고야 공연이다!!! 즐겨보세!!
Translation: Seems like Minhwan hasn’t been beaten up for a long time…RT @FtDrMH1111: Kekekeke! Concert in Nagoya today!!! Let’s enjoy!!

Dịch: Có vẻ như lâu lắm rồi Minhwan không bị ăn đòn ý nhỉ…RT @FtDrMH1111 Kekekeke! Hôm nay là concert ở Nagoya!!! Hãy tận hưởng!!


skullhong 넌 또왜자…
Translation: Why are you sleeping again…

Dịch: Tại sao em lại ngủ nữa thế….

skullhong 애들아…리어설가야지!!게임그만해
Translation: Guys… We should go for rehearsal!! Enough of games.

Dịch: Các cậu…Chúng ta phải đi tổng duyệt!! Chơi game thế là đủ rồi.


skullhong 안녕?
Translation: Hello?

===

[Twitter] 120703 Hongki

skullhong 1carat korea.. RT @kennkato: ask him! RT @aglamacan: @skullhong @kennkato That the actual tattoo on his ???

Dịch: 1carat korea.. RT @kennkato: hãy hỏi cậu ấy! RT @aglamacan: @skullhong @kennkato Cái đó là hình săm thật à???

===

[Twitter] 120702 Hongki

skullhong まじうまい….
Translation: Really delicious….

Dịch: Rất là ngon…


skullhong 미안… RT @skadudal: @skullhong 팬이 펜타많이 주문하는것도 죄인거임?겁나 많이 주문했다고 블랙리스트라니 말이대??F&C 스토어에서 그랬다데?오죽하면 그언니가 팬카페 운영자인데 팬갈아탄다는 얘기를 다할까…ㅠㅠ우리가 왜 이런 대접받아야함?가수를 넘사랑해도 죄임ㅠㅠ
Translation: Sorry… RT @skadudal: @skullhong Is it a sin for fans to order many pentasticks? It’s scary. Ordered many pentasticks but was blacklisted instead?? F&C Store said so?  Will that unnie, being the admin of the fancafe, say that she’s switching fanbase if it weren’t the case…ㅠㅠ Why must we receive such treatment? Loving our singer too much can be a sin tooㅠㅠ

Dịch: Xin lỗi…RT@skadudal: @skullhong Có phải khi fan đặt mua nhiều pentasticks là có tội không? Thật đáng sợ. Đặt mua nhiều pentasticks nhưng thay vào đó lại bị vào danh sách đen?? F&C Store đã nói vậy ?  Chị đang làm admin của fancafe đã nói là nếu có chuyện đó, chị ấy sẽ chuyển sang fanbase khác…Tại sao chúng tôi lại nhận được sự đối xử kiểu như thế? Yêu ca sĩ của mình quá nhiều cũng là có tội ㅠㅠ

skullhong 음 나도 불러보고싶다…가끔 같이불러 RT @mimnhong: @skullhong ONE OK ROCK의 노래를 형님이 부르면, 어떤 느낌이 될까? 그 반대도 들어 보고 싶다 ^^♪ㅋㅋㅋ
Translation: Hmm, I want to try singing them too… Sometimes we sing them together RT @mimnhong: @skullhong What would the feel be if you sing ONE OK ROCK’s songs? I would like to hear it^^♪ Kekeke

Dịch: Hmm, tôi cũng muốn thử hát chúng…Lúc nào đó chúng tôi sẽ hát cùng nhau RT @mimnhong: @skullhong Cảm giác sẽ thế nào nếu như anh hát các bài hát của ONE OK ROCK nhỉ? Em sẽ thích nghe đấy^^♪ Kekeke

skullhong あいたい..^.^なんかあいたい
Translation: I miss you..^.^ Somehow, missing you

Dịch: Em nhớ anh..^.^ Tự nhiên nhớ anh.

===

[Twitter] 120701 Hongki

skullhong ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ


skullhong 비오는날 bar에서 한잔 걸치며 분위기 내보자…..근데 여긴……휴…..
Translation: Let’s create some atmosphere as we have a drink at a bar on this rainy day….. But this place is…… sigh…..

Dịch: Tạo chút không khí khi chúng tôi đi uống tại quán bar trong một ngày mưa gió như thế này… Nhưng chỗ này thật là… thở dài…
===oOo===
Credit: skullhong + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

%d bloggers like this: