@skullhong 08/2012

[Twitter] 120831 Hongki

skullhong 내일부터다…준비됐나?비가 와도 우린 땀을 흘리자 비오니까 오는길조심하구 내일봐!!!
Translation: It’s tomorrow onwards… Are you ready? Even if it rains, let’s sweat it out. Be careful on your way here if it rains and see you tomorrow!!!

Dịch: Ngày mai rồi.. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngay cả khi trời mưa, hãy (chơi) đến toát mồ hôi nhé. Nếu trời mưa, các bạn hãy đi cẩn thận và hẹn gặp lại ngày mai!!!

===
[Twitter] 120830 Hongki

skullhong 꽃들사이…
Translation: Among the flowers…

Dịch: Giữa rừng hoa…

skullhong 오늘도와줘서 너무고마워 대박나라
Translation: Thank you for helping out today. Have a great success!

Dịch: Cám ơn bọn em hôm nay đã giúp anh. Thành công nhé!

skullhong “@MnetMcountdown: 무한 감동! 덕분에 온 대기실이 풍성해졌어요! 프리마돈나 사랑해욤♡”
Translation: “@MnetMcountdown: Extremely touched! Thanks to this, the whole waiting room became a feast! Primadonna, thank you ♡”

Dịch: “@MnetMcountdown: Vô cùng xúc động! Cám ơn vì điều này, phòng chờ đầy ắp như ngày lễ! Primadonna, cám ơn các bạn ♡”

skullhong 이런..ㅋㅋㅋㅋ긴장햇어….ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ다들수고했어!!!비오는데조심히가구!!!!!
Translation: Oh my.. Kekekeke! I was nervous…. Kekekekekeke! Thank you, everyone!!! It’s raining, go back safely!!!!!

Dịch: Ôi trời…. Kekekekeke! Tôi căng thẳng quá…Kekekekeke! Cám ơn mọi người!!!! Trời mưa, về nhà cẩn thận nhé!!!!

skullhong 나사랑받고잇구나..
Translation: I’m receiving love..

Dịch: Tôi đang nhận được yêu thương…

skullhong “@MnetMcountdown: 앞으로 M countdown을 책임질 우리의 MC 홍! 우리 잘 해보아요~”
Translation: “@MnetMcountdown: MC Hong who will be responsible for M countdown in future! We’ll do well~”

Dịch: “@MnetMcountdown: Trong tương lai MC Hong sẽ chịu trách nhiệm cho M countdown! Chúng ta sẽ làm tốt thôi~”

skullhong “@MnetMcountdown: 프리마돈나 감사합니다! MC 홍기군 격하게 환영해요!”
Translation: “@MnetMcountdown: Primadonna, thank you! Giving MC Hongki-kun a great welcome!”

Dịch: “@MnetMcountdown: Primadonna, cám ơn các bạn! Đã dành cho MC Hongki sự đón tiếp nồng nhiệt!”

skullhong 그냥행복해…나혼자 방송하러온건데 너무많이와주고 감동줘서…새삼스럽게 다시한번느낀다 니들이 짱이다
Translation: Just feeling happy… I came alone for the broadcast but so many (of you) came and I’m touched.. Feeling this once again. All of you are awesome.

Dịch: Đơn giản là hạnh phúc… tôi đến đài truyền hình một mình nhưng rất nhiều người đã đến, tôi xúc động quá… Lại có được cảm giác này. Tất cả các bạn thật tuyệt vời.

===

[Twitter] 120829 Hongki

skullhong 내일 엠카에서 보자!!!!
Translation: See all of you at Mcountdown tomorrow!!!!

Dịch: Hẹn gặp lại các bạn ngày mai tại Mcountdown!!!!

skullhong 이쁘당RT @moonhshj @skullhong 오빠ㅜㅜ꼭봐주시길바래요..학교에서일일히도안그려가면서잉크러칠하거또한번구운거에요ㅜ저거만드느라손에잉크다묻고장난아니었어요ㅠㅠ꼭봐주세요
Translation: Pretty RT @moonhshj @skullhong Oppa ㅜㅜ I hope you’ll see this.. As I’m drawing endless pictures in school, I baked an ink caricature againㅜ My hands are all stained with ink, trying to make this. It’s no joke ㅠㅠ Please look at it.

Dịch: Đẹp quá RT @moonhshj @skullhong Oppa ㅜㅜ Em mong anh sẽ xem cái này… .Khi em đang vẽ vô số bức tranh ở trường, em lại nung cốc gốm in mực có hình biếm họa nàyㅜ Tay em dính đầy mực khó tẩy, cố gắng để làm được cái này. Không phải em nói đùa đâu ㅠㅠ Hãy xem hình nhé.

skullhong 진짜재진이 이정도 털이야…위치도 비슷해
Translation: Seriously, Jaejinnie has that much of hair… At similar places too

Dịch: Nghiêm túc thì Jaejinnie cũng có ngần này lông… cũng ở những vị trí tương tự luôn.
(chết với bố, ai hỏi mà lại tự khai =))))))))))

skullhong 진짲
Translation: Seriously

Dịch: Nói thật thì…
(chắc đang viết dở câu trên thì bị lỗi :))

skullhong 와우?..ㅋㅋ독일..잘하면..갈..수..도..RT @saeleun @skullhong 홍기야 이거 봐야돼!! 너야!~ 독일버블티숍에서ㅋㅋ 대박 ^____^ ღ
Translation: Wow?.. Keke Germany.. If everything goes well.. we.. might.. go.. RT @saeleun @skullhong Hongki ah, you have to see this!! It’s you!~ It’s at a bubble tea shop in Germany, keke! Awesome ^____^ ღ

Dịch: Wow?… Keke, nước Đức… Nếu mọi chuyện thuận lợi…chúng tôi…có thể…sẽ tới RT @saeleun @skullhong Hongki ah, anh phải xem cái này!! Đấy là anh!~ Tại một quán trà sữa trân châu tại Đức, keke! Awesome ^____^ ღ

skullhong 그게너야?ㅋRT @dbswjddus147 @skullhong 팬분들이 많이 원하는데 쫌 해주지…..!!멘션하나하는게 얼마나걸린다구~!!진~짜원하는사람은 답멘해줘요~~
Translation: That’s you? Keke RT @dbswjddus147 @skullhong Many fans want (to get your reply), so do it please…..!! How long would it take to give mentions one by one~!! Please give a mention to those who rea~lly want it~~

Dịch: Đó là bạn à? Keke RT @dbswjddus147 @skullhong  Rất nhiều fan muốn (được anh trả lời), vậy hãy làm ơn…!! Trả lời từng cái một thì mất bao nhiêu thời gian~!! Hãy trả lời cho những ai thật sự…muốn…

skullhong 웅 죽을때까지 활동할께RT @c_j_w_1_0_2_9 @skullhong 고마워요!
Translation: Yeah, we’ll do activities till we die T @c_j_w_1_0_2_9 @skullhong Thank you!

Dịch: Yeah, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động cho tới chết @c_j_w_1_0_2_9 @skullhong Cám ơn các bạn!

skullhong 신고식…ㅋㅋㅋ놀러들와 RT @tmddus594 @skullhong 내일사전녹화..왜하는겨?
Translation: An introductory… Kekeke! Come and play RT @tmddus594 @skullhong Why are you doing.. a pre-recording tomorrow?

Dịch: Phần giới thiệu mở đầu ý mà…kekeke! Hãy đến chơi đi RT @tmddus594 @skullhong Tại sao bây giờ anh lại…ghi hình trước cho chương trình ngày mai?

skullhong 잘하네?ㅋㅋ루마니아가야겠다언능RT @Dark_angel_Mya @skullhong 안녕! 우리는 루마니아 프리들이에요! 3 일 전에 헬로 헬로하고 고백합니다를 노래했어요! 이 비디오를 좋아해요? 에프티아일랜드 화이팅! 대답할수있었으면 좋겠다!
Translation: Well done? Keke! We have to go to Romania quickly RT @Dark_angel_Mya @skullhong Hi! We are Romania Pris! 3 days ago, we sang Hello Hello and Confession! Do you like this video? FTISLAND fighting! We hope that you can reply us!

Dịch: Hay lắm? Keke! Chúng tôi phải nhanh chóng đến Rumani mới được RT @Dark_angel_Mya @skullhong Hi! Chúng tôi là Rumani Pris! Ba hôm trước chúng tôi đã hát Hello Hello và Confession! Bạn có thích video này không? FTISLAND cố lên! Chúng tôi hy vọng bạn sẽ trả lời chúng tôi!

http://www.youtube.com/watch?fea … d&v=4IYYBeFy8JE

skullhong …음….무슨말이하고싶니?RT @hongstar0302 @skullhong 내가 기다리고………………왜??????????????ㅠㅠ도 시간이 날에 회신하지 마십시오?ㅠㅠ왜????왜????왜????ㅠ.ㅠ아주 슬픈….
Translation: …Hmm…. What are you trying to say? RT @hongstar0302 @skullhong I’m waiting and……………… Why??????????????ㅠㅠ (note: can’t understand) Why aren’t you replying me? ㅠㅠ Why???? Why???? Why????ㅠ.ㅠVery sad….

Dịch: …Hmm…. Bạn đang cố nói điều gì? RT @hongstar0302 @skullhong  Em đang đợi và………………Tại sao??????????????ㅠㅠ (người dịch cũng k hiểu luôn :))) Tại sao anh không trả lời em? ㅠㅠ Tại sao??? Tại sao???? Tại sao????ㅠ.ㅠBuồn quá….

skullhong 엠카 홈페이지를 공격해봐…난 피디님 공격할께RT @wa_nanananaY_O @skullhong 엠!!!카!!!팬!!!석!!!
Translation: Try attacking Mcountdown homepage… I will attack PD-nim RT @wa_nanananaY_O @skullhong M!!! Countdown!!! Fan!!! Seats!!!

Dịch: Cố gắng tấn công trang chủ của Mcountdown đi.. tôi sẽ tấn công PD RT @wa_nanananaY_O @skullhong M!!! Countdown!!! Vé!!! cho fan!!!

skullhong 안싫어 좋아^^음악은 음악 RT @chikaprimadonna @skullhong 일본, 날Pri를 싫어지지 말아 주십시오 …
Translation: I don’t hate it. I like it. ^^ Music is music. RT @chikaprimadonna @skullhong Please don’t hate Japan and me as a Pri.

Dịch: Tôi không ghét, tôi thích mà ^^ Âm nhạc là âm nhạc RT @chikaprimadonna @skullhong Xin đừng ghét Nhật Bản và một Pri như em.
(nói đến vụ tranh chấp đảo Dokko giữa Nhật-Hàn)

skullhong 나두 ㅋRT @FTIslandFR @skullhong 안녕하세요 우리는 FT아일랜드프랑스 fanbase입니다. 당신의호의에 정말 감사드립니다! 우리의편지를 즐길 바랍니다 🙂 다시한번 감사드립니다! 프랑스프리는 FT아일랜드를 사랑해요!
Translation: Me too, keke RT @FTIslandFR @skullhong Hello, we are FTISLAND France fanbase. Thank you for your kindness! Hope you enjoy (reading) our letter 🙂 Thank you once again! France Primadonna loves FTISLAND!

Dịch: Tôi cũng vậy, keke RT @FTIslandFR @skullhong Hello, chúng tôi là fan của FTISLAND ở Pháp. Cám ơn sự tốt bụng của bạn! Hy vọng bạn sẽ thích bức thư này 🙂 Cám ơn một lần nữa! Primadonna Pháp yêu mến FTISLAND!

skullhong 나왜 콧구뇽이 짝짝이야…ㅋㅋㅋ
Translation: Why is one of my nostrils bigger than the other… Kekeke

Dịch: Tại sao lỗ mũi này lại to hơn lỗ mũi kia thế nhỉ…Kekeke

skullhong 아으 앙칼져
Translation: Argh, it’s stinging.

Dịch: Argh, (mụn) nhức quá.

skullhong 와우우우우우우우우 아구이뻐
Translation: Wowwwwwwww! Aigoo, so pretty

Dịch: Wowwwwwwwwwww! Ôi trời ơi, xinh quá.
(bạn Ki post cái này 2 lần)

skullhong 아구구국구구구 아구이뻐!!!누구야앙아아아?
Translation: Aigoogoogoogoogoogoo Aigoo, so pretty!!! Who’s thatttt?

Dịch: Aigoogoogoogoogoogoo Aigoo, xinh quá cơ!!!! Ai đây?

===

[Twitter] 120827 Hongki

skullhong RT @_HongDda @skullhong 팬석 나오면 당연히 가야죠!!!!!♥3♥ㅡ안나오면 나안해..!!!
Translation: RT @_HongDda @skullhong If there are fanseats, we will definitely go!!!!!♥3♥ㅡ If there aren’t fanseats, then I’m not doing (MC)..!!!

Dịch: RT @_HongDda @skullhong Nếu có vé cho fan, nhất định bọn em sẽ đi!!!!!♥3♥ㅡ Nếu không có vé cho fan thì tôi sẽ không làm..(MC)..!!!

skullhong 아가들아 매주 나보러 오냐…?ㅠ.ㅠ
Translation: Dearies, will you come to see me every week…?ㅠ.ㅠ

Dịch: Các bạn yêu quý, các bạn sẽ đến xem tôi hàng tuần chứ…?ㅠ.ㅠ

===

[Twitter] 120826 Hongki

skullhong 목이아니라 입푼다구…
Translation: Not the throat, but the mouth…

Dịch: Không phải cổ họng mà là miệng…

skullhong 자…슬슬 입좀풀어볼까
Translation: Well, now… Shall we do some mouth warm-ups?

Dịch: Nào, bây giờ…chúng ta có nên tập mấy bài khởi động miệng không nhỉ?

skullhong 오늘 낮에 만난 준형이 너무오랜만에 만나 이런저런수다들…이런 양아치 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ뻥임..뷰티들 미안해요 하지만 나에게 욕하면 난 당당히 맞서싸울꺼임ㅋㅋㅋㅋ우린 친구니까^•^
Translation: Met Junhyungie earlier today and it’s been a very long time since we met and chatted so much… Such a gangster, kekekekekekekeke! Joking.. Beauties, I’m sorry. But if you’re using vulgar on me, I will openly fight back. Kekekeke! Because we’re friends ^•^

Dịch: Gặp Junhyungie sáng sớm hôm nay, lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp và trò chuyện nhiều như vậy…Đúng là gangster, kekekekekekekeke! Đùa thôi.. Beauties, tôi xin lỗi, nhưng nếu các bạn định dùng những từ ngữ không hay nói với tôi, tôi sẽ công khai chiến đấu lại đấy. Kekekekekeke! Bởi vì chúng tôi là bạn mà  ^•^

===

[Twitter] 120824 Hongki

skullhong おれは。。なにおめざして。。いてるのか。。
Translation: What.. am I.. aiming for..

Dịch: Tôi đang…nhắm tới…điều gì..

===

[Twitter] 120821 Hongki

skullhong 오잉?
Translation: oing?

skullhong 왜취소됐데..?ㅡㅡ이런 RT @tnwl0607 @skullhong 오빠 나 콘서트 티켓 양도해야되….좋은자린데…..공홈에들어가니깐 차대절취소됐데…..제발 답쫌 해줘 지방팬들한테 급한일이야!!!!!
Translation: Why is it cancelled..? ㅡㅡOh my RT @tnwl0607 @skullhong Oppa, I have to give up my concert ticket…. The seat is good though….. I went to the official homepage and it says that the transportation is cancelled….. Please give a reply. It’s an urgent issue to the fans living in the provinces!!!!!

Dịch: Tại sao lại hủy..? ㅡㅡOh trời RT @tnwl0607 @skullhong Oppa, em phải bỏ vé concert rồi…dù chỗ ngồi rất đẹp…Em đã vào trang chủ chính thức và ở đó nói rằng việc chuyên chở đã bị hủy bỏ…. Xin hãy cho câu trả lời. Đây là trường hợp khẩn cấp đối với các fan đang sống ở các tỉnh thành!!!!

skullhong 관심받고싶은거야 시비거는거야RT @2pmv1 @skullhong 다케시마는 일본의 영토
Translation: Are you trying to receive attention? It will start an argument RT @2pmv1 @skullhong Takeshima (aka Dokdo) is Japan’s territory.

Dịch: Bạn đang cố gây sự chú ý đấy à? Điều này sẽ bắt đầu một cuộc tranh luận đấy RT @2pmv1 @skullhong Takeshima (aka Dokdo) là lãnh thổ của Nhật Bản.

skullhong RT @Peiiiine 이거비디오 꼭 봐요^^ 우리는 대만 프리마돈나입니다!!!! 승현오빠 생일 축하해요!!!! @chungxuan @skullhong @FtDrMH1111 @FtGtJH @saico011 @Cemula1
Translation: RT @Peiiiine Do watch this video^^ We are Taiwan Primadonna!!!! Seunghyun oppa, happy birthday!!!! @chungxuan @skullhong @FtDrMH1111 @FtGtJH @saico011 @Cemula1

skullhong RT @AloeFee @skullhong 오빠, 이거 알티 좀 해 주시겠어요? 독일 팬모임에서 같이 일하실 분을 찾고 있습니다. http://germadonna.wordpress.com
Translation: RT @AloeFee @skullhong Oppa, would you RT this please? We’re finding admins for German fans gathering.http://germadonna.wordpress.com

Dịch: RT @AloeFee @skullhong Oppa,  anh có thể RT  cái này được không? Bọn em đang tìm admin cho trang fan Đức tụ tập ở http://germadonna.wordpress.com

skullhong 인사동
Translation: Insadong

===

[Twitter] 120820 Hongki

skullhong 만들면잇는거지 아님 집에서얼굴닦는타월RT @CNBLUE_____ @skullhong 타월?엡티타월도있나??
Translation: There is, if you make one. Otherwise, the towel which you use to wipe your face at home. RT @CNBLUE_____ @skullhong Towel? Is there an FT towel too??

Dịch: Có đó, nếu như bạn làm lấy một cái. Còn nếu không thì hãy mang khăn bạn dùng để rửa mặt ở nhà đi ấy. RT @CNBLUE_____ @skullhong Khăn bông? FT cũng có khăn bông ư?

skullhong 이번에는 플카 왠만하면 가져오지마 타월가지고와 그걸로 놀자
Translation: If possible, don’t bring placards this time. Bring towels. Let’s play with that

Dịch: Nếu có thể, lần này đừng mang các biểu ngữ tới concert. Hãy mang khăn bông. Hãy vui đùa bằng cái đó.

skullhong 플레이 디비디보는데….재진이 수염…ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그리고 그뒤로 정말많은 콘서트를해서그런진몰라도 많이부족해보이네ㅡㅡ 이번콘서트는 정말다른분위기에 너희들이 좀싫어할수있는 세트리스트지만 같이 느낄수있게 열심히할께 그리고 우리를 보러처음오시는분들도 우릴 다시 느낄수있게….
Translation: Watching PLAY! DVD…. Jaejin’s moustache… Kekekekekeke! And I think it’s because we really held many concerts after that, this one seems to be lacking a lotㅡㅡ Our concert this time will be held in a really different atmosphere. You might hate the set list, but we will work hard to let all of you feel the atmosphere. And for those who are coming to watch us for the first time, we will make you feel a different side of us….

Dịch: Đang xem PLAY! DVD…. Ria mép của Jaejin… Kekekekekeke! Và tôi nghĩ, vì chúng tôi thật sự đã làm nhiều concert sau đó nên concert này có vẻ còn nhiều thiếu sót ㅡㅡ Concert sắp tới sẽ diễn ra trong một không khí hoàn toàn khác. Có thể các bạn sẽ ghét danh sách các bài hát, nhưng chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để khiến tất cả các bạn đều có thể cảm nhận được không khí buổi diễn. Và dành cho những ai lần đầu tiên đến xem concert của chúng tôi, chúng tôi sẽ khiến bạn cảm nhận được một khía cạnh khác của chúng tôi…

===

[Twitter] 120819 Hongki

skullhong 아…3일동안 방콕밖에 할수없다…못먹겟고 못인나겠다 이 모든것은…앨범녹음3곡을 하루에 시킨 한승훈 작곡가님…감사합니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Ah… I could only rot at home for these 3 days… Couldn’t eat and couldn’t get up. All these are… Our composer, Han Seunghoon, who made me record 3 songs in one day for our album… Thank you very much, kekekekekekekekeke

Dịch: Ah…3 ngày hôm nay tôi chỉ có thể chết dần chết mòn ở nhà… Không ăn được và cũng không dậy được. Tất cả những việc này là … Nhạc sĩ của chúng tôi, Han Seunghoon đã khiến tôi thu âm 3 bài hát cho album mới trong một ngày….Cám ơn anh rất nhiều, kekekekekekekekeke

skullhong 인기가요 시청중…어디서 낯익은 사람들이 aoa씨디들고 있네 ㅋㅋㅋㅋ아웃겨 ㅋㅋㅋ귀여워
Translation: Watching Inkigayo… There are some familiar faces I’ve seen somewhere, holding aoa albums. Kekekeke, ah it’s funny. Kekeke, so cute.

Dịch: Đang xem Inkigayo…Có một vài gương mặt quen thuộc tôi đã gặp ở đâu đó đang cầm album của AOA. Kkekekeke, à, hay thật đấy. Kekeke, đáng yêu quá.

===

[Twitter] 120818 Hongki

skullhong 너무아프다..오랜만이네 망할감기
Translation: Feeling so sick.. It’s been a long time, damn flu.

Dịch: Cảm thấy ốm quá…Lâu rồi mới ốm, cảm cúm chết tiệt.

===

[Twitter] 120817 Hongki

skullhong 오옹오오오오오오오오오쌈뒤쌈뒤행님행님RT @babospmc 솔직히 배고프고 돈 없으면 이제 음악 못 하겠거든?? 음악 하나 바라보고 사는건데 배는 채워야 될 거 아인가베 뮤지션들한테는그냥 좋은 음악 하나만 바랬으면 좋겠다 제발 생각 좀 하고 살았으면. #니가누구든
Translation: Ohhhhhhhhhh Ssamdi Ssamdi hyung-nim hyung-nim RT @babospmc Actually, if I’m hungry and do not have money, I can’t do music?? I only live to do music but I’ve got to feed my stomach isn’t it? It’ll be good if you just hope for a piece of good music from the musicians. I hope you think well, please. #whoeveryouare

Dịch: Ohhhhhhhhhh Ssamdi Ssamdi hyung-nim hyung-nim RT @babospmc Thực tế, nếu tôi đói và không có tiền, tôi không thể chơi nhạc?? Tôi chỉ có thể sống để chơi nhạc nhưng tôi phải có cái lót dạ cái đã, đúng không? Sẽ tốt nếu bạn chỉ mong đợi một chút nhạc hay từ những người nghệ sĩ, tôi hy vọng bạn sẽ nghĩ thông.#whoeveryouare

skullhong 뮤비대박이다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ아 빵터졋네RT @babospmc 제이통 @ikbuckjtong 혼란을 일으키자
Translation: The music video is awesome, kekekekekekekekeke! Ah, burst out laughing RT @babospmc JTONG @ikbuckjtong Let’s create confusion

Dịch: Music video thật tuyệt, kekekekekekekekeke! Ah, cười đau cả bụng RT @babospmc JTONG @ikbuckjtong Hãy tạo ra sự bối rối.

===

[Twitter] 120816 Hongki

skullhong 오잉?
Translation: oing?

skullhong 내여자다!!!RT @MnetMcountdown 지난 주 M countdown으로 데뷔한 AOA!
한 주만에 무대에 완벽적응했더라고요.
핀을 꽂아도 이렇게 상큼한 표정이라니!
무대에서는 얼마나 더 빛이날지 잠시 후 6시에 만나요.
Translation: My girl!!! RT @MnetMcountdown AOA who debuted on M countdown last week!
They have totally adapted to the stage in one week.
Looking refreshed even with a pin on her hair!
We’ll see how they shine on stage later at 6pm.


skullhong 컨센은 컨셉일뿐 오해하지말자(나만ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ)
Translation: Concept is just a concept. Don’t be mistaken (Just me, kekekekekeke)

Dịch: Concept chỉ là concept. Đừng nhầm lẫn. (chỉ mình tôi thôi, kekekekekeke)

skullhong 끝!!!!!!!!!!!!하지만 이대로 리트머스 촬영
Translation: End!!!!!!!!!!!! But going for Litmus photoshoot like this

Dịch: Xong!!!!!!! Nhưng sắp đi chụp ảnh cho Litmus như này đây.
===

[Twitter] 120815 Hongki

skullhong 아몰라 그래그래 파마했다!!!!
Translation: Ah, I don’t care. Yes, yes. I did a perm!!!!

Dịch: Ah, tôi không quan tâm đâu. Vâng, vâng, tôi đã uốn tóc!!!skullhong “@SANGCHUKANGCHU: 와우ㅋㅋ 잘보고 있나요?ㅋ 아름다운 그대에게에 버벌진트 ‘충분히예뻐’ 같이 찍은 서영은씨도 나오네요~ 근데 왜 개이름이 상추야!!!ㅋㅋ”ㅡ난그래서 설마 개가 까메오?랴고생각햇음
Translation: “@SANGCHUKANGCHU: Wow, keke! Are you watching it? Keke! Seo  Youngeun, whom I filmed Verbal Jint’s “You Deserve Better” together with, also appeared in “To The Beautiful You”~ But why is the dog named Sangchu!!! Keke” ㅡ That’s why I was thinking perhaps the dog is the cameo?

Dịch: “@SANGCHUKANGCHU: Wow, keke! Các bạn có đang xem không? Keke! Seo  Youngeun,  người đóng cùng tôi trong Verbal Jint’s “You Deserve Better” cũng đóng trong “To The Beautiful You”~  Nhưng tại sao con chó lại tên là Sangchu!!! Keke” ㅡ Đấy là lý do tại sao em đang nghĩ có lẽ con chó mới là cameo?

skullhong “@SANGCHUKANGCHU: 오늘밤 9시55분 SBS ‘아름다운 그대에게’ 에서 저의 오글거리는 첫 까메오 연기를 지켜봐주세요ㅋㅋ”ㅡ아아아아아 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ웃겨 ㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: “@SANGCHUKANGCHU: Please watch out for my cringing cameo appearance on SBS “To The Beautiful You” tonight at 9.55pm, keke” ㅡ Ahhhhh kekekekekekeke! It’s funny, kekekekeke

Dịch: “@SANGCHUKANGCHU: Hãy đón xem cameo ướt át của tôi trong SBS “To The Beautiful You” tối nay lúc 9.55pm, keke” ㅡ Ahhhhh kekekekekekeke! Buồn cười quá, kekekekeke

skullhong 비비비비비비비……왜?
Translation: Rain rain rain rain rain rain rain…… Why?

Dịch: Mưa mưa mưa mưa mưa mưa mưa…. Tại sao?

skullhong 글쌔…RT @gangstar326 @skullhong 이번정규 오빠가 원하는대로만들어지고있어요?!
Translation: Well…RT @gangstar326 @skullhong Is the production of the full album going according to what oppa wants?!

Dịch: Uhm…RT @gangstar326 @skullhong Việc sản xuất full album vẫn đang theo hướng anh muốn chứ?

skullhong 글쌔…^.^RT @vyukikov @skullhong top secret 안 불러요..?
Translation: Well…^.^RT @vyukikov @skullhong Not singing top secret..?

Dịch: Uhm…^.^RT @vyukikov @skullhong Không có Top Secret à…?

skullhong 루마니아가고싶음RT @Hongkita @skullhong 야! 홍기오빠 !! 이거 널 위한거야  어떻습니까? 제발. ♥ 저는 당신을 보고 싶어요 그러나 어떻게?T_T너무 멀리 있어서 제가 할 수 있는게 아무것도 없네요.루마니아는 여러분들 사랑해요!
Translation: I want to go to Romania RT @Hongkita @skullhong Ya! Hongki oppa!! This is for you. How is it?? Please. ♥ I want to see you but what should I do? T_T We’re too far away and there’s nothing I can do. Romania loves all of you!

Dịch: Tôi muốn tới Rumanie RT @Hongkita @skullhong Ya! Hongki oppa!! Cái này dành cho anh. Trông thế nào?? Please. ♥ Em muốn gặp anh nhưng em phải làm gì bây giờ? T_T  Chúng ta ở cách xa nhau quá mà em chẳng thể làm được gì cả. Romania yêu mến tất cả các anh!

skullhong ……RT @030_iii @skullhong 정규앨범에 한국어버전으로 들어가는건가 ?! 두근두근 !
Translation: ……RT @030_iii @skullhong Will there be a Korean version in the full album?! Getting excited!

Dịch: ……RT @030_iii @skullhong Có phiên bản tiếng Hàn nào trong album không? Em đang hóng rồi đây! (Bạn Ki để … tức là Có rồi, chứ không thì đã Không rõ to)

skullhong Let it go,flower rock 많이듣고오세요 힌트야
Translation: Let it go,flower rock. Come and listen to the many songs. It’s a hint.

Dịch: Let it go,flower rock. Hãy đến và nghe rất nhiều bài hát. Đây là gợi ý.

skullhong 9월1,2일콘서트오는분들…life,wanna go,compass,paperplane,
Translation: Those who are coming for the concert on 1 & 2 Sep… life,wanna go,compass,paperplane,

Dịch: Những ai chuẩn bị đến xem concert vào mùng 1 & 2 tháng 9…ife,wanna go,compass,paperplane,

===

[Twitter] 120814 Hongki

skullhong 임진각공연끝!!!기다리시는모든분들이비맞구계셔서 나도맞았다 시원하네 바보들아!!!!조심히들어가구너무고마워^.^
Translation: Imjingak concert has ended!!! Everyone who waited for us in the rain, I got wet too. It’s refreshing, fools!!!! Go back safely and thank you ^.^

Dịch: Imjigak concert đã kết thúc!!! Mọi người đã chờ chúng tôi trong mưa, tôi cũng bị ướt nữa. Thế mới sảng khoái, các bạn ngốc ạ!!!! Về nhà an toàn nhé và cám ơn các bạn^.^

skullhong 임진각…모두모두모여라~~~~
Translation: Imjingak… Everyone, let’s get together~~~~

Dịch: Imjigak… Mọi người, hãy đi cùng nhau nào ~~~~

===

[Twitter] 120813 Hongki

skullhong “@sheishim: @skullhong 답이 없을땐 잠시 멘붕이지만 별방법이 없더군. 그냥 내가 그 모범답안을 제시할수밖에..청춘차려~힘내고~”ㅡ언제나좋은말해줘서고마워요
Translation: “@sheishim: @skullhong When you can’t get any answer, you’ll get a mental breakdown. There’s no other way. I can only suggest the model answer.. Get yourself together~ and cheer up~” ㅡ Thank you for always giving me such good advice.

Dịch: “@sheishim: @skullhong Khi em không có câu trả lời thì em sẽ bị sụp đổ thôi. Chẳng có cách nào khác cả. Chỉ có thể gợi ý với em hướng của đáp án thôi… Hãy tập trung tinh thần ~ và cổ vũ bản thân ~” ㅡ Cám ơn đã luôn cho em những lời khuyên bổ ích.

skullhong “@AsiaPrince_JKS: “@skullhong: 진정한멘탈붕괴경험하네…답…??아직모르겠다”ㅡ어 나도나도 마찬가지 “ㅡ재훈이형네가게군용 술한잔합시다
Translation: “@AsiaPrince_JKS: “@skullhong: Experiencing a real mental breakdown… Answer…?? I still don’t know” ㅡOh, me too, me too. Same here.” ㅡThat’s Jaehoonie-hyung’s shop. Let’s have a drink.

Dịch: “@AsiaPrince_JKS: “@skullhong: Đang trải qua một vụ sụp đổ tinh thần thật sự đây… Đáp án…?? Tôi vẫn chưa biết.ㅡ Ồ, anh cũng thế, cũng thế. Đây cũng thế đây” ㅡ Đó là quán của Jaehoonie hyung. Đi uống đi.

skullhong 아고 영어또잘못썼네topsecret
Translation: Aigo, I wrote wrongly again. topsecret

Dịch: Ôi trời, tôi lại viết sai nữa. topsecret

skullhong 진정한멘탈붕괴경험하네…답…??아직모르겠다
Translation: Experiencing a real mental breakdown… Answer…?? I still don’t know

Dịch: Đang trải qua một vụ sụp đổ tinh thần thật sự đây… Đáp án…?? Tôi vẫn chưa biết.

skullhong Be loved…top sceret…이런건데
Translation: Be loved…top sceret… Something like this

Dịch: Be loved…top sceret… Chút gì đó như thế

===

[Twitter] 120811 Hongki

skullhong 와RT @beststarft @skullhong 파주스케줄있네요? ㅋㅋㅋ 파주도 곡 많이 부르면 갈게용 ㅋㅋ
Translation: Wow RT @beststarft @skullhong There’s a schedule in Paju? Kekeke! If you’re also going to perform many songs in Paju, I’ll go. Keke

Dịch: Wow RT @beststarft @skullhong Có lịch trình nào ở Paju không? Kekeke! Nếu các anh biểu diễn nhiều bài ở Paju thì em sẽ đi xem. Keke

skullhong 헤헤^^너네하는거보구RT @i_rin97 @skullhong 오빠 콘서트때 신곡 공개 초콤이라도 할꺼에영??ㅎㅎ
Translation: Hehe^^ Let’s decide after seeing all of your response RT @i_rin97 @skullhong Oppa, will you reveal a bit of the new songs at the concert?? Hehe

Dich: Hehe^^ Sẽ quyết định sau khi xem phản ứng của tất cả các bạn RT @i_rin97 @skullhong Oppa, anh sẽ tiết lộ một chút thông tin về các bài hát mới tại concert chứ?? hehe

skullhong 하고싶어?….사무실에얘기계속하구있어^.^RT @FT_in_love @skullhong 오빠그럼크리스마스땐 콘서트없는거에여…??
Translation: Do you want to do it?…. I’ve been talking to the company about it^.^ RT @FT_in_love @skullhong Oppa, so there’s not going to be any concert during Christmas…??

Dịch: Các bạn có muốn làm không?… Tôi đang bàn chuyện này với công ty ^.^ RT @FT_in_love @skullhong Oppa, vậy là sẽ không có concert vào dịp Giáng sinh…?

skullhong 고마워ㅠㅠRT @PRIWAY_DS @skullhong 진심…그래서 콘서트티켓팅 시도조차…못…
Translation: Thank you ㅠㅠRT @PRIWAY_DS @skullhong Really… That’s why I couldn’t even attempt to… try… ticketing…

Dịch: Cám ơn bạn ㅠㅠRT @PRIWAY_DS @skullhong Thật mà…Đấy là lý do tại sao em còn không thể cố…mua vé được…

skullhong 진심?RT @thdwlsgk00 @skullhong 콘서트 매진 짝짝짝
Translation: Really? RT @thdwlsgk00 @skullhong Concert sold out *claps*

Dịch: Thật á? RT @thdwlsgk00 @skullhong Vé concert đã hết *vỗ tay*

skullhong 나도skullhong짝퉁막고싶음…형이짝퉁들없애줘요ㅜㅜ”@AsiaPrince_JKS: 이…이게뭐야….2 짝퉁굿즈의 현실.
Translation: I want to stop the imitations of skullhong too… Please remove hyung’s imitations ㅜㅜ”@AsiaPrince_JKS: What… what is this…. the reality of imitations.

Dịch: Em cũng muốn ngăn chặn việc nhái skullhong đi…Hãy bỏ hàng nhái theo hyung đi ㅜㅜ”@AsiaPrince_JKS: Gì đây… cái gì thế này… thực tế hàng nhái là đây.

skullhong 너..,네….뭐하냐
Translation: What…are…you….doing

Dịch: Hai người…đang..làm…gì thế
===

[Twitter] 120809 Hongki

skullhong 그럼RT @Maya2348 @skullhong 라이브 잘한다고 소문난 밴드 콘서트 티켓팅을 위해 컴퓨터 앞에서 대기중!!! 기대해도 되죠??
Translation: Of course RT @Maya2348 @skullhong I’m waiting in front of the computer for concert ticketing of a band who’s said to perform live very well!!! Can I look forward to it??

Dịch: Dĩ nhiên RT @Maya2348 @skullhong Em đang ngồi trước màn hình máy tính để chờ đến giờ mua vé concert của một ban nhạc luôn nói rằng họ trình diễn live rất hay!!! Em có thể trông đợi không thế??

skullhong 그럼그럼RT @Vocal_Hong @skullhong fnc라면 라이브해야지요^^
Translation: Of course RT @Vocal_Hong @skullhong It has to be live, if it’s fnc ^^

Dịch: Đương nhiên RT @Vocal_Hong @skullhong Nếu là FnC thì phải hát live ^^

skullhong 잘될꺼야화이팅RT @0206wldus @skullhong 그게 중요한게 아니라 우리티켓팅 때문에 손이떨려서 지금 밥도못먹고 있어여ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Translation: It’ll be fine, fighting RT @0206wldus @skullhong It’s nothing important but my hands are trembling because of ticketing. I can’t even eat now ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Dịch: Sẽ được thôi mà, cố lên RT @0206wldus @skullhong Không phải việc gì quan trọng nhưng tay em đang run lên vì chờ mua vé đây. Em còn không thể ăn nổi nữa ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

skullhong 그러치 aoa라이브잘하네 아티스트라면라이브지^.^대박나라화이팅
Translation: That’s the way, AOA’s live was good. An artiste has to do live ^.^ Have a great success, fighting

Dịch: Chính là cách đó, AOA biểu diễn live rất tốt. Người nghệ sĩ là phải biểu diễn live^^ Thành công nhé, cố lên.

===

[Twitter] 120808 Hongki

skullhong 승현이의뮤지컬첫도전…..잘할꺼니까!!!!!^.^
Translation: Seunghyunnie’s first challenge in a musical….. He will do it well!!!!!^.^
Dịch: Thử thách đầu tiên của Seunghyunnie trong nhạc kịch… Em ấy sẽ làm tốt thôi!!!! ^.^

====

[Twitter] 120807 Hongki

skullhong 살쪘다….다시운동하자
Translation: I’ve put on weight…. Let’s exercise again

Dịch: Tôi tăng cân rồi… Tập thể hình lại nào.

===

[Twitter] 120806 Hongki

skullhong 여수!!수고하셨습니다!!다들조심히가세요프리들두조심히가 오늘 많이와줘서너무고마워^.^
Translation: Yeosu!! Great job, thank you!! Be careful when going back, everyone. Pris too. Many of you came today, thank you ^.^

Dịch: Yeosu!! Các bạn làm tốt lắm, cám ơn các bạn!! Hãy về nhà cẩn thận, mọi người nhé. Các Pri cũng thế. Rất nhiều bạn đã tới xem ngày hôm nay, cám ơn các bạn nhiều ^.^

skullhong 와용ㅋㅋ같이해요 RT @AsiaPrince_JKS “@skullhong: 콘서트에서하자RT @gee05112 @skullhong 오빠이제존나랑뻑큐는질렸어요시발이라고해주세요!!!!!!”ㅡ엌ㅋ나도보러갈랰ㅋㅋ
Translation: Wow, keke! Let’s do it together RT @AsiaPrince_JKS “@skullhong: Let’s do it at the concert RT @gee05112 @skullhong Oppa, I’m tired with f* y*. Say s*b*!!!!!!” ㅡ Oh, I want to go watch it too, keke

Dịch: Wow, keke! Làm cùng nhau đi RT @AsiaPrince_JKS “@skullhong: Hãy cùng làm thế ở concert nhé RT @gee05112 @skullhong Oppa, em chán từ f* y* rồi. Hãy nói s*b* đi!!!!!!” ㅡ Oh, Anh cũng muốn đi xem, keke (Hnay các bạn láo toét hết cả lượt =)))

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ형도하고싶죠?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋRT @AsiaPrince_JKS “@skullhong:내가왜너꺼야!!우리부모님꺼지!!RT @ninjashisuzy야! 이홍기! A.O.A 멤버들 진짜 예뻤어, 난 알았어… 하지만 다른 여자 쳐다보 지마! 넌 내꺼야!! 알았어? 사랑해요 이홍기! 우유빛깔 이홍기! 😀 ”ㅡ놀고들있네
Translation: Kekekekekekekekeke Hyung wants to do it too right? Kekekekekeke RT @AsiaPrince_JKS “@skullhong: Why am I yours!! We belong to our parents!!RT @ninjashisuzy @skullhong Ya! Lee Hongki! A.O.A. members are really pretty, I know… But don’t look at other girls! You’re mine!! Get it? I love you, Lee Hongki! Milky white skin Lee Hongki! 😀 “ㅡHaving fun eh

Dịch:  Kekekekekekekekeke Không phải là anh cũng muốn thế à? Kekekekekeke RT @AsiaPrince_JKS “@skullhong: Tại sao anh lại là của em!!! Bọn anh thuộc về bố mẹ bọn anh chứ!!RT @ninjashisuzy @skullhong Này ! Lee Hongki! Em biết là các thành viên của A.O.A. rất xinh đẹp…nhưng đừng có nhìn những cô gái khác! Anh là của em!! Hiểu chưa? I love you, Lee Hongki! Da trắng như sữa Lee Hongki! 😀 “ㅡVui vẻ nhá eh

skullhong 이제끝!!!!!밥먹으러간다
Translation: That’s the end!!!!! I’m going to eat

Dịch: Kết thúc!!! Tôi đi ăn đây.

skullhong 이거까지말하면회사전화와ㅋㅋRT @SSON_FT @skullhong 이번 앨범 자작곡 있어요?!?!??!?!?!?!?!
Translation: If I say this too, I’ll get a phonecall from the company, keke RT @SSON_FT @skullhong Will there be any self compositions in this album?!?!??!?!?!?!?!

Dịch: Nếu mà tôi cũng kể chuyện này nữa thì sẽ nhận được điện thoại từ công ty mất, keke RT @SSON_FT @skullhong Album lần này có bài nào tự sáng tác không thế?!?!??!?!?!?!?!

skullhong 정규준비중이야 스포라….이전앨범색깔이랑 많~~~이다를수잇어 도전이야RT @SH__95 정규스포좀해주시면안대여?아님콘서트라도 헝헝 @skullhong
Translation: We’re doing preparations for our full album. Spoiler…. It could be very~~~ different from our previous albums. A challenge RT @SH__95 Can you give some spoilers on the full album? Or concerts? @skullhong

Dịch: Chúng tôi đang chuẩn bị cho full album. Tiết lộ….Album sẽ rất là….khác biệt so với những album trước đây. Một thử thách. RT @SH__95  Anh có thể tiết lộ một chút về full album không? Hoặc về concerts? @skullhong

skullhong 내가왜이미지관리해야하지…뭐..필요하겠지만 그냥그대로의 날좋아하는거아니였나? RT @kmjh97 @skullhong 오빠 이미지관리좀 프리들 다 재진오빠한테 가겠어욬ㅋㅋㅋㅋ
Translation: Why should I manage my image… Well.. It’s necessary but don’t you like me the way I am? RT @kmjh97 @skullhong Oppa, do some image management please. Pris are going over to Jaejin oppa, kekekeke

Dịch: Tại sao tôi cần phải giữ gìn hình ảnh của mình…Uhm…Cũng cần thiết đấy nhưng bạn không thích tôi như tôi vốn có à? RT @kmjh97 @skullhong Oppa, hãy giữ gìn hình ảnh của anh. Pris đang chuyển dần sang thích Jaejin oppa rồi, kekekeke

skullhong 갤럭시3로바꿨는데일본어안써져ㅜㅡㅜRT @nozomin93 @skullhong 야 이홍기오빠뉨 이 친구한테 한마디 줘요!! 남잔데 홍기가 좋더라!! @go_skull 일본어로 부탁해요^^
Translation: I’ve changed to Galaxy 3 and i can’t write in Japanese ㅜㅡㅜRT @nozomin93 @skullhong Ya, Lee Hongki oppa-nim, say something to my friend!!! He’s a guy and he likes Hongki!! @go_skull In Japanese please^^

Dịch: Tôi đổi sang dùng Galaxy 3 và không viết bằng tiếng Nhật được ㅜㅡㅜRT @nozomin93 @skullhong Này, Quý anh Lee Hongki, hãy nói gì đó với bạn của em đi!!! Cậu ấy là con trai và cậu ấy thích Hongki!! @go_skull Làm ơn viết bằng tiếng Nhật^^

skullhong 허리가………RT @skuIIhong @skullhong 오빠, 전 오빠랑 500명의 아이들을 가지고 싶어요 ;; fuck me 🙂
Translation: My back………RT @skuIIhong @skullhongOppa, I want to have 500 kids with you ;; fuck me 🙂

Dịch: Lưng tôi…..RT @skuIIhong @skullhong Oppa, em muốn có 500 đứa con với anh;; fuck me 🙂 OMG, đến thế này là cùng =)))))))))))))

skullhong 집에있어거기까지들리게노래할께RT @rmsgp7781 @skullhong 오빠여수가고싶은데 지금부모님이랑싸워서 가면더혼날까걱정이에요 어째요?
Translation: Stay at home. I’ll sing harder so that you can hear it over there RT @rmsgp7781 @skullhong Oppa, I want to go to Yeosu but I’m having a quarrel with my parents now. If I go, I’m worried that I’ll get even more scolding from them. What should I do?

Dịch: Hãy ở nhà. Tôi sẽ hát to để bạn ở nhà cũng có thể nghe thấy RT @rmsgp7781 @skullhong Oppa, em muốn đi tới Yeosu nhưng em đang có chiến tranh với ba mẹ. Nếu em mà đi thì e rằng em sẽ bị ba mẹ mắng nhiều hơn. Em nên làm gì?

skullhong 콘서트에서하자RT @gee05112 @skullhong 오빠이제존나랑뻑큐는질렸어요시발이라고해주세요!!!!!!
Translation: Let’s do it at the concert RT @gee05112 @skullhong Oppa, I’m tired with f* y*. Say s*b*!!!!!!

Dịch: Hãy cùng làm thế ở concert nhé RT @gee05112 @skullhong Oppa, em chán từ f* y* rồi. Hãy nói s*b* đi!!!!!!

skullhong 앨범진짜좋아RT @hitominarii @skullhong 8월8일, Top Secret 발매이네요! 대히트대 히트^^나는 사요 ∼성숙되어진 형님, 즐거움입니다 \(^o^)/
Translation: The album is really good RT @hitominarii @skullhong Top Secret will be released on 8 August! Big hit, big hit^^ I’m going to buy it~ Brothers who have turned mature, it’s an enjoyment\(^o^)/

Dịch: Album rất hay RT @hitominarii @skullhong Top Secret sẽ phát hành vào ngày 08/08! Thành công, thành công ^^ Tôi sẽ mua album này ~ Những người anh em đã trở nên trưởng thành, thật sự thích thú \(^o^)/

skullhong 목안아낀다나는RT @wlsdnjsdlfkd @skullhong 난 막콘가고픈데 엄마가 첫콘가라네..ㅜ사람들이 첫콘보다 막콘이재밋다던데..목도아낀다던데..첫콘때 재밋게해준다약속하면갈게ㅋㅋㅋ!
Translation: I’m not going to save my voice RT @wlsdnjsdlfkd @skullhong I wanted to go for the last concert but Mum told me to go for the first one.. ㅜ People say that the last concert will be more interesting than the first.. You save your voice too..  If you promise to make the first concert interesting, I will go kekeke!

Dịch: Tôi sẽ không giữ giọng đâu RT @wlsdnjsdlfkd @skullhong Em đã muốn đến xem concert cuối cùng nhưng mẹ em bảo nên đến xem buổi concert đầu tiên…. Mọi người nói rằng, buổi diễn cuối cùng sẽ thú vị hơn buổi diễn đầu tiên (trong một tour)… Anh cũng giữ giọng anh nữa… Nếu anh hứa làm cho buổi diễn đầu tiên thú vị thì em sẽ đi xem kekeke!

skullhong 내가왜너꺼야!!우리부모님꺼지!!RT @ninjashisuzy @skullhong 야! 이홍기! A.O.A 멤버들 진짜 예뻤어, 난 알았어… 하지만 다른 여자 쳐다보 지마! 넌 내꺼야!! 알았어? 사랑해요 이홍기! 우유빛깔 이홍기! 😀
Translation: Why am I yours!! We belong to our parents!!RT @ninjashisuzy @skullhong Ya! Lee Hongki! A.O.A. members are really pretty, I know… But don’t look at other girls! You’re mine!! Get it? I love you, Lee Hongki! Milky white skin Lee Hongki! 😀

Dịch: Tại sao anh lại là của em!!! Bọn anh thuộc về bố mẹ bọn anh chứ!!RT @ninjashisuzy @skullhong Này ! Lee Hongki! Em biết là các thành viên của A.O.A. rất xinh đẹp…nhưng đừng có nhìn những cô gái khác! Anh là của em!! Hiểu chưa? I love you, Lee Hongki! Da trắng như sữa Lee Hongki! 😀

skullhong 난이거재생이안돼….RT @ssmg__96 @skullhong 소리 잘 안들리니까!! 이어폰 꽃고 소리 최대로 하고!! 보시오!!! 프리마돈나의 열정과 사랑을!!!
Translation: I can’t play this…. RT @ssmg__96 @skullhong Can’t hear it properly so!! Plug your earphones and turn the volume to the loudest!! Watch it!!! Primadonna’s passion and love!!!

Dịch: Tôi không mở ra xem được…. RT @ssmg__96 @skullhong Có thể sẽ nghe không rõ!! Hãy cắm tai nghe vào và vặn tiếng lên to hết cơ!! Hãy xem nhé!!! Tình yêu và sự nhiệt tình của Primadonna!!!

skullhong 웅나만….ㅋㅋㅋRT @PRI_951102 @skullhong 오빠 오늘 여수 올라이브에요?????????????\
Translation: Yeah, just me…. Kekeke RT @PRI_951102 @skullhong Oppa, will the performance be all live at Yeosu today?????????????\

Dịch: Yeah, mình tôi…Kekeke RT @PRI_951102 @skullhong Oppa, buổi diễn hôm nay ở Yeosu sẽ hát live hết chứ??????

skullhong 역시멋져ㅋㅋㅋ추천이남달라”@AsiaPrince_JKS: “@skullhong: 여수에서무엇을 먹어야합니까 그래야잘먹었단소리를들을까요?추천좀”ㅡ미원 넣은 김치찌게”
Translation: Cool, indeed. Kekeke! Your recommendation is different from others. “@AsiaPrince_JKS: “@skullhong: What should I eat at Yeosu? So that people will say that I had a good meal? Recommendations please.” – Kimchi stew with MSG”

Dịch: Hay, đúng là hay. Kekeke! Gợi ý của anh đúng là khác người“ @AsiaPrince_JKS: “@skullhong: Tôi nên ăn món gì ở Yeosu? Để mọi người nói là tôi đã có bữa ăn ngon? Làm ơn cho gợi ý” – Kimchi hầm với MSG”

skullhong 콜!고마워^.^RT @LOVEFORYO_ @skullhong 갓김치…..드슈 여수 갓김치 유명유명 여수안에 돌산갓김치
Translation: Cool! Thank you ^.^RT @LOVEFORYO_ @skullhong Try the pickled mustard leaves….. It’s famous in Yeosu. Dolsan pickled mustart leaves in Yeosu.

Dịch: Hay! Cám ơn bạn  ^.^RT @LOVEFORYO_ @skullhong Hãy thử ăn dưa cải muối… Món này nổi tiếng ở Yeosu. Dưa cải muối Dolsan tại Yeosu.

skullhong 재진이가못먹어ㅠㅠRT @su0517 @skullhong 돌게정식 !!
Translation: Jaejinnie can’t eat, ㅠㅠRT @su0517 @skullhong Full crab meal!!

Dịch: Jaejinnie không ăn được  ㅠㅠRT @su0517 @skullhong Các món cua!!!

skullhong 너도fuck you^.^ㅋRT@SuperNix @skullhong FUCK YOU
Translation: fuck you too ^.^ keke RT@SuperNix @skullhong FUCK YOU (Chết mất với các fan =))))))))

skullhong 여수에서무엇을 먹어야합니까 그래야잘먹었단소리를들을까요?추천좀
Translation: What should I eat at Yeosu? So that people will say that I had a good meal? Recommendations please.

Dịch: Tôi nên ăn món gì ở Yeosu? Để mọi người nói là tôi đã có bữa ăn ngon? Làm ơn cho gợi ý.

skullhong 오늘여수에서보자고!!!!
Translation: See all of you at Yeosu today!!!!

Dịch: Hẹn gặp các bạn tại Yeosu hôm nay!!!!

===

[Twitter] 120805 Hongki

skullhong 잘자 난이따녹음있어서자야겠어 축구이겨서기분좋게잘수있겠다
Translation: Good night. I have a recording later on, so I’ve got to sleep. I can sleep pleasantly because we’ve won the football match.

Dịch: Chúc ngủ ngon. Lát nữa tôi có buổi thu âm, nên tôi phải đi ngủ đây. Tôi có thể ngủ một cách ngon lành vì chúng ta đã thắng trận bóng.

skullhong 최고다 대한민국
Translation: Awesome, Republic of Korea.

Dịch: Tuyệt vời, Đại Hàn Dân Quốc.

===

[Twitter] 120804 Hongki

skullhong

skullhong http://lockerz.com/s/다녀오겠음xxxxxxxx
Translation: I’ll be back xxxxxxxx

skullhong 요~~~~~
Translation: Yo~~~~~

skullhong 생 일축하해요^.^“@AsiaPrince_JKS 아시아프린스의 생일이다!!!! 풍악을 올려라!!!!
Translation: Happy birthday ^.^ “@AsiaPrince_JKS It’s AsiaPrince’s birthday!!!! Play some music!!!!

===

[Twitter] 120803 Hongki

skullhong かうわ… RT @baby629: @skullhong 홍! 기! 군!!! adidas originals 의 새로운 작품의 스웨터가 귀엽습니다! skull!
Translation: I’ll get it… RT @baby629: @skullhong Hong! Ki! Kun!! Adidas Originals’ new sweater is cute! skull!

Dịch: Tôi sẽ mua cái này … RT @baby629: @skullhong Hong! Ki! Kun!! Áo nỉ mới của Adidas Original rất đáng yêu! Hình đầu lâu!

skullhong ない… RT @Iu93Nao95: @skullhong ほんすたは のじょみちゃんに あったことある?
Translation: No… RT @Iu93Nao95: @skullhong Has Hongstar met Nozomi-chan before?

Dịch: Chưa..… RT @Iu93Nao95: @skullhong Trước đây Hongstar đã gặp Nozomi-chan chưa?

skullhong ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ RT @FtSYR63: @skullhong のじょみ??ㅋㅋㅋㅋㅋ のぞみ???ささきのぞみ??ㅋㅋㅋ
Translation: Kekekekekekeke RT @FtSYR63: @skullhong Nojomi?? Kekekekeke Nozomi??? Sasaki Nozomi?? Kekeke

skullhong それはもちろん RT @FtPrLS: @skullhong にほんの Primadonnaのことも すきでしょ?
Translation: That’s of course RT @FtPrLS: @skullhong You like Japan Primadonna too, right?

Dịch: Điều đó là đương nhiên RT @FtPrLS: @skullhong Anh thích cả Pris Nhật nưa đúng không?

skullhong のじょみじゃん!!!!!shockだ…でもすきㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: Nozomi-chan!!!!! It’s a shock… But I like it, kekekekekekekekeke

Dịch: Nozomi-chan!!!!!!!! Sốc quá…nhưng tôi thích, kekekekekeke
===

[Twitter] 120803 Hongki & Jonghoon

skullhong 정규녹음 시작…
Translation: Regular album recording starts…

Dịch: Bắt đầu thu âm album…

FtGtJH @skullhong Let it go !
(Bạn Hun viết thế này, nên mình dự đoạn sẽ có Let it go! phiên bản tiếng Hàn trong album tiếng Hàn sắp tới kkkkkkkk)

====

[Twitter] 120802 Hongki

skullhong ^.^ㅋㅋ RT @5t_mio: @skullhong ホンギ!もう、きいた? ワンオクだよ〜!
Translation: ^.^ Keke RT @5t_mio: @skullhong Hongki! Have you already listened to this? It’s ONE OK ROCK~!

Dịch: ^.^ Keke RT @5t_mio: @skullhong Hongki! Cậu đã nghe cái này chưa? Là ONE OK ROCK~!

skullhong いきたかたな… RT @FTlhgokdymp: @skullhong さっぽろドーム…ガラガラだったよ。えぷがきたら もっとうまったのに。たのしかったけど もりあがれなかった。やっぱえぷがこないとだめだよ。
Translation: We wanted to go… RT @FTlhgokdymp: @skullhong Sapporo Dome… It was empty. If FT was here, it would’ve been more successful. It was fun but couldn’t get excited. Cannot do without FT, indeed.

Dịch: Chúng tôi cũng muốn đi mà…RT @FTlhgokdymp: @skullhong Sapporo Dome…trống vắng. Nếu FT ở đây chắc sẽ thành công hơn nhiều. Thật thú vị nhưng không thể hào hứng được. Đúng là không thể nếu thiếu FT.

===oOo===
Credit: skullhong + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

%d bloggers like this: