@skullhong 10/2012

[Twitter] 121002 Hongki

skullhong 졸려…졸려도 너~~~~무졸려!!! 물어!!!물어 브라우니!!!
Translation: Sleepy… Sleepy and still sleepy~~~~!!! Bite!!! Bite, Brownie!!!

Buồn ngủ…buồn ngủ và cứ buồn ngủ ~~~~~~!!! Cắn!!! Brownie cắn!!!!

skullhong RT @MinniestarFT @skullhong 又在推薦歌了嗎!!!!!? ONE OK ROCK – LIAR ( live ) 的歌詞 ㅡ 이거야 ㅋㅋ
Translation: RT @MinniestarFT @skullhong Recommending songs again!!!!!? Lyrics of ONE OK ROCK – LIAR (live) ㅡThis is it, keke

RT @MinniestarFT @skullhong Lại là gợi ý bài hát!!!!!? Lời bài hát của ONE OK ROCK – LIAR (live) ㅡ Đúng thế, keke

 

skullhong RT @FTyukko5 @skullhong @saico011 @FtGtJH @FtDrMH1111 @chungxuan …ㅡごれはいつ??
Translation: RT @FTyukko5 @skullhong @saico011 @FtGtJH @FtDrMH1111 @chungxuan …ㅡWhen was this??

RT @FTyukko5 @skullhong @saico011 @FtGtJH @FtDrMH1111 @chungxuan …Là khi nào vậy nhỉ??

skullhong RT @Leewichuda ภาพแห่งความประทับใจ @skullhong @FtDrMH1111 @chungxuan @saico011 @FtGtJH ㅡ 수요일날 태국갑니다!!
Translation: RT @Leewichuda Any impressions of the photos? @skullhong @FtDrMH1111 @chungxuan @saico011 @FtGtJH ㅡ We’re going to Thailand on Wednesday!!

RT @Leewichuda Có chút ấn tượng nào về những bức ảnh này không? @skullhong @FtDrMH1111 @chungxuan @saico011 @FtGtJH ㅡ Thứ 4 chúng tôi sẽ sang Thái Lan!!

skullhong What do you want from me !!!hey liar !!!
(Lời bài hát của One Ok Rock)

[Twitter] 121003 Hongki

skullhong RT @Ft_kurumi @skullhong 홍기오빠! “ちゃら男”~(´∀`) ♡ㅋㅋㅋㅋ 알고 계십니까? 일본 의 젊은이 말 ! ! ㅡ헤드폰 색깔 바꿧지롱 면세점에서 하나구입
Translation: RT @Ft_kurumi @skullhong Hongki oppa! “Shallow guy”~(´∀`) ♡ Kekekeke! Do you know? A word used by youngsters in Japan!! ㅡ Changed the color of my handphone. Bought it at the duty free shop.

RT @Ft_kurumi @skullhong Hongki oppa! “Shallow guy” (chàng trai nông nổi) ~(´∀`) ♡ Kekekeke! Anh có biết không? Từ này giới trẻ Nhật Bản hay dùng!! ㅡ Đã đổi màu vỏ điện thoại. Tôi mua nó tại quầy hàng miễn thuế.

skullhong 하나더 뿅 안뇽
Translation: One more. Bbyong! Bye

skullhong 태국!!!!지금간다
Translation: Thailand!!!! Setting off now

Thái Lan!!! Bây giờ đi đây.

skullhong 누가 수돗꼭지 풀린 내코좀 막아주세요 물이 줄줄세요…
Translation: Someone please stop my nose that is running like tap water. It won’t stop…

Ai đó làm ơn ngăn mũi tôi lại đi, nó đang chảy như vòi nước đây này..  Không ngừng gì cả…

skullhong 이거다이거!!
Translation: This one!!

skullhong 굿모닝
Translation: Good morning

[Twitter] 121004 Hongki

skullhong 갑자기 기분좋아졌어 대기실에서 기타띵가띵가 하다…뭔가 떠오름…애들이랑 만드는중
Translation: My mood became better all of a sudden. Strumming the guitar in the waiting room… and a thought struck me… Composing with the members

Bỗng nhiên tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Bập bùng gẩy guitar trong phòng chờ…và một ý nghĩ lóe lên…Sáng tác cùng các thành viên.

___

[Twitter] 121005 Hongki

skullhong RT @prionadonna @skullhong shortass | l | …ㅡ깔창껴야겠다…
Translation: RT @prionadonna @skullhong shortass | l | …ㅡI need to wear insoles…

RT @prionadonna @skullhong Nấm lùn | l | …ㅡ Tôi phải dùng lót giày thôi…

skullhong RT @shimi_maki @skullhong 동방신기는 일본에서 K – pop을 넓힌 굉장한 아티스트입니다! 위대한 아티스트라고 생각합니다!ㅡ알죠알죠 밴드와 아이돌의 중간점은 저희가 찾아보겠소이다
Translation: RT @shimi_maki @skullhong DongBangShinKi is an incredible artiste that spreads K-pop in Japan! I think they’re great! ㅡ I know, I know! We’ll find the common point between band and idols.

RT @shimi_maki @skullhong DongBangShinKi là những nghệ sĩ phi thường đã lan tỏa K-pop tại Nhật Bản! Tôi nghĩ rằng họ rất tài năng! ㅡ Tôi biết, tôi biết mà! Chúng tôi sẽ tìm ra điểm chung giữa ban nhạc và thần tượng.

skullhong 메롱
Translation: Bleh

skullhong 동방신기형들…뭐니뭐니해도 무대를 압도하는 포스는 짱입니다 헤헤 나도 더 열심히 압도해줘??그런노래 쓰자 재진아 종훈아 민환아 승현아 !!!난 가사쓰고 노래할께!!!
Translation: DongBangShinKi hyungs… I’d have to say that the way they overwhelm the stage is the best. Hehe! I’ll have to work on it even harder?? Let’s write that kind of songs, Jaejin ah, Jonghoon ah, Minhwan ah, Seunghyun ah!!! I’ll write lyrics and sing them!!!

Các anh DongBangShinKi… Tôi phải nói rằng, cách họ áp đảo sân khấu là nhất. Hehe! Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn nữa về vấn đề này?? Hãy viết kiểu bài hát như vậy đi, Jaejin à, Jonghun à, Minhwan à, Seunghyun à!!! Mình sẽ viết lời và hát chúng!!!!

skullhong “@babospmc: @skullhong 그래도 라이브 하나는 기가 막히게 잘하지 우리 홍시”ㅡ사랑해
Translation: “@babospmc: @skullhong Even so, our Hongsi performs live so well that leaves one speechless” ㅡ I love you

“@babospmc: @skullhong Mặc dù vậy, Hongki của chúng ta vẫn biểu diễn live hay không thể tả được” ㅡ I love you

skullhong 그대는 날 얼마나 알고 계신가요…진심으로
Translation: How much do you know about me… truthfully

Các bạn biết về tôi nhiều bao nhiêu nào…nói thật xem..

skullhong RT @anchovy_5 @skullhong 고베 가고싶다… 오빠를 보고싶어요ㅠㅠ 그러나 멀어서 … 만약 오빠가 저에게 「와라」라고말하면 이제곧 야행버스를 예약하는데…ㅎㅎ 화이팅!!! 오빠!!! 도쿄에서 응원하고있어영♡ 사랑해요~><ㅡ おいで
Translation: RT @anchovy_5 @skullhong I want to go to Kobe.. I want to see oppa ㅠㅠ But it’s far… If oppa says 「Come」 to me, I will make reservation for a night bus ride right now… Hehe! Fighting!!! Oppa!!! I’m supporting you in Tokyo ♡ I love you~><ㅡ Come

RT @anchovy_5 @skullhong Em muốn tới Kobe.. Em muốn tới gặp các anh ㅠㅠ Nhưng mà xa quá… Nếu anh nói  「Đến đi」 , thì ngay bây giờ em sẽ đặt chỗ đi bus đêm… Hehe! Fighting!!! Oppa!!! Em ủng hộ anh từ Tokyo ♡ I love you~><ㅡ Đến đi

skullhong 일반성대크기에 비해 너무도 작고 귀여운 나의성대… 노래하면안되는성대.. 매번 목고치러가면 듣는소리 하지만 장점이라하면 고음을 쉽게낸다는점 단점이라하면 금방 망가지고 붓고 다친다는점…간당간당하게 버티는 내성대…근육좀 생겼냐?근데 난 좀 힘들다
Translation: Compared to the size of normal vocal cords, I have one that is very small and cute… A vocal cord that can’t sing..  I hear this every time I go to fix my throat, but as an advantage, I can hit high notes easily; as a disadvantage,  it becomes hurt and gets swollen very fast… My vocal cord that is barely withstanding… Have muscles formed? But it’s tough for me.

So với kích thước thông thường của dây thanh âm, tôi có dây thanh âm rất mỏng và yếu…Dạng dây thanh âm không dành cho ca hát…Mỗi lần đi khám cổ họng tôi đều được nghe điều này, nhưng có ưu điểm là tôi có thể dễ dàng lên được nốt cao, nhưng nhược điểm là cổ hong rất nhanh bị đau và sưng lên… Dây thanh âm của tôi hầu như không chống đỡ được… Phải luyện cơ? Nhưng điều đó cũng khó đối với tôi.

skullhong 아 개 피곤…목 나갈줄알았다 느낌이 그랬어
Translation: Ah, freaking tired… I thought I was going to lose my voice

A, mệt chết đi được…tôi nghĩ tôi sắp mất giọng.

skullhong Thank you thai primadonna!!!!

[Twitter] 121006 Hongki

skullhong RT @y_ni_yuni @skullhong 이 네일은 어때??라이브로 두드러지는 것은 아니다??^^ㅡ대박…이거뭐지 이거 원캐럿선생님께 추천해드려!!
Translation: RT @y_ni_yuni @skullhong How do you find this set of nails?? Won’t it be striking during live??^^ ㅡ Awesome… What’s this? I’ll recommend this to 1carat artists!!

RT @y_ni_yuni @skullhong Anh thấy màu móng này thế nào?? Chẳng phải là nó sẽ rất nổi trong khi diễn concert hay sao??^^ ㅡ Tuyệt vời… Cái này là gì thế? Tôi sẽ giới thiệu cái này cho các nghệ nhân tại 1carat!!

skullhong RT @_940314 @skullhong 저진짜제발공부좀하라고욕좀해주시면안돼요? 아진짜힘드네요.. 카톡으로든 트위터로든 저한테전달될수만있으면되요 귀찮으시겠지만 제발 부탁좀드릴게요..ㅠㅡ. 공부해 이x아!!!!!힘들지?음…힘들땐 잠깐쉬면서해 계속 머리아픈데 하는것도 안좋은거같애 뭐 나야 시험공부를 많이해본스타일이아니지만…아무튼 이x아!!!공부해
Translation: RT @_940314 @skullhong Could you swear at me and ask me to study, please? Ah, it’s really tough.. Whether is it through Kakao Talk or Twitter, as long as the message gets to me. It’s bothersome but I beg of you please..ㅠㅡ. Study, you x!!!!! It’s tough, right? Hmm… If it’s tough, take some rest. It’s not good if you keep getting headaches. I’m not the type who studies a lot for exam, but… anyway you x!!!! Study

RT @_940314 @skullhong Anh có thể chửi mắng em và bắt em học được không? À, việc này thật khó…qua đâu cũng được, Kakao Talk hoặc Twitter, miễn là em nhận được tin nhắn. Hơi phiền chút nhưng em xin anh đấy ..ㅠㅡ. Học đi, đồ x!!!! Khó lắm đúng không? Hmm.. Nếu khó thì hãy nghỉ ngơi chút, sẽ không hay nếu như bạn bị đau đầu đâu. Tôi không phải tuýp người học hành chăm chỉ trước kỳ thi, nhưng…dù thế nào thì đồ x kia!!!! Học đi.

[Twitter] 121010 Hongki

skullhong RT @SANGCHUKANGCHU RT @YMC_ent [마이티마우스] “불금에너지!!! 콘서트” 10월 10일(수) 오후 2시 인터파크 티켓을 통해서 예매가 가능하며, 콘서트 입장은 예매순서와는 무관하므로 예매시간으로 인한 좌석배치 걱정은 안하셔도 됩니다^^ㅡ대박날것임!!!
Translation: RT @SANGCHUKANGCHU RT @YMC_ent [Mighty Mouth] “First & Last Concert” ticket reservation starts from 10 October (Wed), 2pm at Interpark Ticket, venue admission is not related to the sequence of ticket reservation, therefore you need not worry about sitting according to reservation sequence^^ㅡIt’ll be a great hit!!!

RT @SANGCHUKANGCHU RT @YMC_ent [Mighty Mouth] Thời gian đặt vé cho “First & Last Concert” sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều ngày 10/10 tại Interpark Ticket, vị trí ghế ngồi không liên quan tới thời gian đặt vé, vì vậy, các bạn không cần lo lắng về việc ghế ngồi sẽ được xếp theo trình tự đặt vé ^^ Concert sẽ đại thành công!!!!

___

[Twitter] 121011 Hongki

skullhong 오늘 에버랜드까지 와줘서 고마워!!!!나의 팔은 무사합니다 ㅋㅋ 역시 폭죽은 무서워…그리고 일요일날 팬미팅 한데 팬미팅하고 사후녹화도 같이하자^.^재진이가 쏜다했엇지??막방때??
Translation: Thank you for coming all the way to Everland today!!!! My arm is ok, keke! Sparklers are scary, indeed… And we will have t fanmeeting on Sunday. Let’s do the fanmeeting and post recording together^.^ Jaejinnie said that he’ll be giving a treat, right?? At our last stage??

Cám ơn các bạn từ khắp nơi đã tới Everland hôm nay!!!Tay tôi không sao, keke! Pháo nổ đúng là đáng sợ…Và chúng tôi sẽ có buổi fanmeeting vào chủ nhật tới. Hãy cũng nhau làm fanmeeting và buổi ghi hình trước cho tuần tới ^^ Jaejin nói là cậu ấy sẽ đãi mọi người đúng không? Vào hôm sân khấu cuối cùng của chúng tôi à?

skullhong 에버랜드간다!!!
Translation: Off to Everland!!!

[Twitter] 121012 Hongki

skullhong Okinawa!!!!!!!!!!!みんなくるのかい!!!!!!??????
Translation: Okinawa!!!!!!!!!!! Is everyone coming!!!!!!??????

Okinawa!!!!!!!!!!! Mọi người sẽ đến chứ!!!!!!??????

skullhong 날씨가 많이 추워져서 목을 감싸주는 스웨터를 입었다 물론 나의 핑크해골과함께 여러분 요즘 많이 추워요 감기 조심하세요
Translation: The weather is getting cold, so I wore a sweater that covers my neck. Of course, with my pink skull too. Everyone, it’s very cold lately. Be careful not to catch a cold.

Trời đang trở lạnh, vì vậy tôi đã mặc áo len cổ lọ. Dĩ nhiên là với họa tiết hình đầu lâu màu hồng nữa. Mọi người ơi, trời dạo này rất lạnh, hãy cẩn thận đừng để bị cảm nhé.

skullhong 동공이 풀린거같애
Translation: Pupils seem to be coming out

Con ngươi sắp lòi ra rồi.

skullhong 이것또한
Translation: This too

Cái này cũng vậy.

skullhong 청순가련
Translation: Innocent and pitiful

Trong sáng và tội nghiệp


[Twitter] 121013 Hongki

skullhong RT @ddianys COME TO MEXICO @skullhong #FTIandCNBinMexico…ㅡ뭐야 우리 멕시코가?
Translation: RT @ddianys COME TO MEXICO @skullhong #FTIandCNBinMexico…ㅡ What, Mexico?

skullhong RT @ssuguss @skullhong 바보오오오오오오오오오오오!!!!!!! SPAIN~~~~~~~~~~ㅡ스페인말로 바보가 뭐야
Translation: Fooooooooooooooooooooool!!!!!!! SPAIN~~~~~~~~~~ㅡHow do you say ‘fool’ in Spanish

Ngốccccccccccccccccccccc!!!!!!! TÂY BAN NHA~~~~~~~~~~ㅡnói từ  ´ngốc’ bằng tiếng Tây Ban Như như thế nào

skullhong RT @chungxuau @skullhong 오빠ㅠㅠ저흰에프티아일랜드라는가수의팬페이지인데RT한번만해주세여ㅠㅜㅠ직찍많은 새티스팩션 ( http://www.070607.com  )ㅡ그게뭐냥ㅋㅋ
Translation:  RT @chungxuau @skullhong Oppaㅠㅠ This is our fanpage for FTISLAND. Please do an RT ㅠㅜㅠ “Satisfaction” that has lots of fan taken photos ( http://www.070607.com  )ㅡWhat’s that, keke

RT @chungxuau @skullhong Oppaㅠㅠ Đây là trang fanpage dành cho FTISLAND. Xin hãy RT ㅠㅜㅠ “Satisfaction” có rất nhiều ảnh do fan chụp ( http://www.070607.com  )ㅡĐấy là cái gì, keke

skullhong RT @Ft_kurumi @skullhong 오빠 의 모자 어느 가게 에서 살 수 있습니까?♪ …ㅡ히히 비밀이양 내가좋아하는브랜드지롱
Translation: RT @Ft_kurumi @skullhong Which shop did oppa get the cap from?♪ …ㅡ Heehee! It’s a secret. A brand I like

RT @Ft_kurumi @skullhong Anh mua cái mũ này ở shop nào thế?♪ …ㅡ Heehee! Đấy là bí mật. Một nhãn hiệu mà tôi thích.

skullhong RT @rie_fafafa @skullhong 홍기 라떼 ヾ(*・ω・)シ ㅡ풉 ㅋㅋ나두
Translation: RT @rie_fafafa @skullhong Hongki Latte ヾ(*・ω・)シ ㅡKeke! I want it too

RT @rie_fafafa @skullhong Hongki Latte ヾ(*・ω・)シ ㅡKeke! Tôi cũng muốn uống.

skullhong RT @hongstar030206 @skullhong ほんぎとだれかな?ㅡ이렇게 보니까닮았네
Translation: RT @hongstar030206 @skullhong Hong and?ㅡ We look alike here

RT @hongstar030206 @skullhong Hong và?ㅡ Hình này trông anh em tôi giống nhau nhỉ.

skullhong RT @alwjdaortm @skullhong 이머리가 그리워요…♥…ㅡ할꺼야 이번겨울이머리로다가
Translation: RT @alwjdaortm @skullhong I miss this hair…♥… ㅡ I’m gonna do it. Going for this hairstyle this winter.

RT @alwjdaortm @skullhong Em nhớ kiểu tóc này…♥… ㅡ Tôi sẽ làm. Đang định để kiểu tóc này vào mùa đông năm nay.

skullhong RT @suiying602 @skullhong 오빠는뷰티야???ㅋㅋㅋㅋㅋㅡ아니 프리
Translation: RT @suiying602 @skullhong Oppa, are you a Beauty??? Kekekekeke ㅡNo, Pri

RT @suiying602 @skullhong Oppa anh là Beauty??? Kekekekeke ㅡKhông, là Pri

skullhong RT @purichi5228 @skullhong 큰 공연장이 아닌 더 가까이 느낄 수있는 라이브를 희망합니다.ㅡ나도
Translation: RT @purichi5228 @skullhong I hope for a close live event and not a big concert venue. ㅡMe too

RT @purichi5228 @skullhong Em muốn có concert gần gũi hơn là ở địa điểm lớn ㅡ Tôi cũng thế.

skullhong RT @skullnn3 @skullhong 봐! 어제 밤 밥, 오므라이스이었다지만, 케첩에서 오빠의 이름 쓴거야! 잘 쓸거야?오므라이스의 외형은 신경 쓰지 말아요!ㅋㅋㅋ ㅡ세상에서 제일 맛잇는 밥이다
Translation: RT @skullnn3 @skullhong Look! My dinner yesterday, though it’s just omurice, I used ketchup and wrote oppa’s name! Did I write it well? Don’t bother about the appearance of the omurice! KekekeㅡIt’s the most delicious meal in the world

RT @skullnn3 @skullhong Nhìn này! Bữa tối hôm qua của em, mặc dù chỉ là món cơm cuộn trứng nhưng em đã dùng ketchup để viết tên anh lên đó! Em viết có đẹp không? Đừng thấy phiền khi tên anh xuất hiện trên món cơm cuộn trứng nhé!  Kekekeㅡ Đây là bữa ăn ngon nhất trên thế giới!

skullhong RT @shiori511 @skullhong 친구의 바람기 상대.…ㅡ오호 바람났어??그럼 bye
Translation: RT @shiori511 @skullhong The guy whom my friend flirts with….ㅡOh hoh, having an affair?? Then, bye

RT @shiori511 @skullhong Anh chàng mà bạn tôi tán tỉnh….ㅡ Oh, hở, ngoại tình à?? Thế thì bye đi.

skullhong RT @ft960201 @skullhong 오빠저펜타안갓고왓다그여ㅠㅠㅠㅠㅠ 엉ㅇ엉 ㅠㅠㅠㅠ미치겟다ㅠㅠㅠ 목나가도록응원할게염 아컨합시다야…ㅡ기대하마
Translation: RT @ft960201 @skullhong Oppa, I didn’t bring along my pentastick ㅠㅠㅠㅠㅠ *cries*ㅠㅠㅠㅠ going crazyㅠㅠㅠ I will cheer for you till I lose my voice… ㅡ Looking forward

RT @ft960201 @skullhong Oppa, em không mang theo pentastick ㅠㅠㅠㅠㅠ *khóc*ㅠㅠㅠㅠ điên lên mấtㅠㅠㅠ Em sẽ cổ vũ các anh cho tới khi mất giọng… ㅡ

skullhong RT @yuuri5454 @skullhong 오빠…….넌가수야……ㅋㅋㅋㅋ…ㅡ멋진데?
Translation: RT @yuuri5454 @skullhong Oppa……. You’re a singer…… Kekekeke… ㅡLooks cool?

RT @yuuri5454 @skullhong Oppa…..Anh là ca sĩ cơ mà….Kekekeke….ㅡ Nhìn cũng được đấy chứ?

skullhong RT @dmsgp0521 @skullhong 오빠는팬이왜있는것같아요ㅡ글쌔 왜일까 너흰 왜 팬이 되었니?
Translation: RT @dmsgp0521 @skullhong Oppa, why do you have fans ㅡWell, what could be the reason? Why did all of you become fans then?

RT @dmsgp0521 @skullhong Oppa, sao anh lại có fans nhỉ ㅡ Uhm, lý do có thể là gì đây? Thế tại sao tất cả các bạn lại trở thành fans?

skullhong RT @ogawakate @skullhong 오키나와는 내가 살고있는 곳에서 너무 멀기 때문에 못간다ㅠㅠ 오빠가 ‘도쿄돔’에 와서 줄 것을 바라고있다!!!!ㅡ도쿄돔…좀더 우리 단단해지고가자 의미있는곳인데 어설프게 가고싶지않다 우린
Translation: RT @ogawakate @skullhong Okinawa is too far from the place I live, so I can’t go ㅠㅠI hope oppa will come to ‘Tokyo Dome’!!!!ㅡTokyo Dome… Let’s go when we’ve become stronger. It’s a meaningful place. We don’t want to go there looking weak.

RT @ogawakate @skullhong Okinawa quá xa nơi em sống nên em không thể đi được ㅠㅠHy vọng oppa sẽ tới  ‘Tokyo Dome’!!!!ㅡTokyo Dome… Hãy tới đó khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là một nơi đầy ý nghĩa. Tôi không muốn tới đó mà trông có vẻ yếu ớt.

skullhong RT @hongrabong @skullhong 오늘 리허설해여??ㅡ카메라리어설기다리는중!!
Translation: RT @hongrabong @skullhong Are you having a rehearsal today?? – We’re waiting for the camera rehearsal!!

RT @hongrabong @skullhong Có phải hôm nay các anh có buổi tập không?? – Chúng tôi đang chờ camera quay thử đây!!

skullhong RT @jeong_pri @skullhong 오빠 프로필 사진 추천!!! 이걸로하면 오빠 트윗 볼 때 마다 설레일거 같음….ㅋㅋ…ㅡ이사진뭐지?
Translation: RT @jeong_pri @skullhong Oppa, a recommendation for your profile picture!!! If you use this, I will flutter every time oppa tweets…. Keke…ㅡWhat’s this photo?

RT @jeong_pri @skullhong Oppa, gợi ý cho ảnh đại diện của anh này!! Nếu anh dùng ảnh này, em sẽ xao xuyến trong lòng mỗi khi oppa tweet…Keke..ㅡ Ảnh này là gì thế?

skullhong RT @1209Ap @skullhong 오빠들의 콘서트에 가고 싶다! 여름 콘서트 분위기 굉장히 좋고 즐거웠 으니까…^^ let it go! 에서 수건을 돌려 flower rock에서 jump하고 싶다! 이 경치를 다시보고 싶은… ㅡ오키나와랑 고베가 잇잔아?
Translation: RT @1209Ap @skullhong I want to go to oppas’ concert! The summer concert atmosphere was great and fun…^^ I want to spin my towel during let it go! and jump during flower rock! I miss this scene…ㅡWe have Okinawa and Kobe events, isn’t it?

RT @1209Ap @skullhong Em muốn đến concert của các anh! Không khí concert mùa hè rất tuyệt và vui vẻ… ^^ Em muốn quay khăn trong bài Let it go! và nhảy lên trong Flower Rock! Em nhớ những cảnh tượng đó…ㅡ Chúng ta có sự kiện ở Okinawa và Kobe, phải không nhỉ?

skullhong RT @douhol2 @skullhong 지금 음중공연장 옆에서 에프원자원봉사중인데 오늘 공연하시나봐요 ㅎㅎ 팬들이 깃발들고 다니네요!!ㅡ네 저희팬들입니다 잘좀 챙겨주세요!!!^.^
Translation: I’m doing volunteer service at the F1 circuit beside Music Core performance venue now. Seems that there will be a show today, hehe! Fans are coming with flags!!ㅡThat’s right, they’re our fans. Please take care of them!!!^.^

Tôi đang làm tình nguyện tại địa điểm F1 bên cạnh chỗ biểu diễn Music Core. Có vẻ như hôm nay có chương trình ca nhạc, hehe! Các fan tới đây với những lá cờ!! ㅡ Đúng rồi, họ là fan của chúng tôi đấy. Xin hãy quan tâm tới họ!!! ^.^

skullhong 영암…언제도착하냐…아웅
Translation:

Yeongam… Khi nào chúng tôi sẽ tới đây… Aww

[Twitter] 121014 Hongki

skullhong 오늘 다들 수고했어!!!조심히가궁!!!ㅎㅎ 행복하다
Translation: Thank you for today, everyone!!! Go back safely!!! Hehe! Feeling happy

Mọi người ơi, hôm nay cám ơn các bạn!!!Hãy về nhà an toàn nhé!!! Hehe! Cảm thấy rất vui.

skullhong I’ll attack !!!!!!우와앙ㅇ아아아아아
Translation: I’ll attack !!!!!! Wahhhhhhhhh

skullhong 아…배고파…
Translation: Ah… Hungry…

—-

[Twitter] 121015 Hongki

skullhong 아따 피곤하다 아침부터 영화촬영 고고
Translation: Argh, so tired. Movie filming since morning, go go

Argh, mệt quá. Quay phim từ sáng sớm, go go

skullhong “@Official_AOA: 안녕하세요 지민입니다 저희 AOA의 무대에 앞서 FTISLAND 선배님들께 큰 응원을 받았습니당^-^ 선배님들 그리고 여러분들의 기대에 좋은 무대로 보답하겠습니당 ♥”ㅡ이 어색함 어쩔?
Translation: “@Official_AOA: Hello, this is Jimin. We, AOA, received a big support from our FTISLAND seniors before our stage ^-^ We will live up to our seniors and everyone’s expectations and perform well in return.” ㅡ What’s this awkwardness?

“@Official_AOA: Xin chào, Jimin đây. Chúng tôi, AOA, đã nhậ được sự ủng hộ to lớn từ các tiền bối FTISLAND trước khi biểu diễn ^-^ Chúng tôi sẽ làm tốt để đáp lại sự trông đợi của các tiền bối và mọi người.” ㅡ Sự ngượng ngùng này là gì thế?

[Twitter] 121016 Hongki

skullhong きょうも てつやだな。。。
Translation: Yet another sleepless night today…

Hôm nay lại thêm một đêm không ngủ…

skullhong あしただな!!!おきなわ!!!あそぶじょう!!!
Translation: It’s tomorrow!!! Okinawa!!! Let’s play!!!

Ngày mai rồi!!!! Okinawa!!!! Hãy chơi nào!!!

skullhong RT @ONLY_of_BLOOMS @skullhong 우리는ONLY of BLOOMS라는밴드에요!10월14일에첫라이브를했어요.아직어색한부분이있지만,제발들어주세요moonlight angel http://youtu.be/dKStrCohr8M So today… http://youtu.be/EIjKbr5w5gkㅡ멋지다!”
Translation: RT @ONLY_of_BLOOMS @skullhong We are a band called ONLY of BLOOMS! We held our first live on 14 October. Though we are still lacking in some parts, please listen. moonlight angel http://youtu.be/dKStrCohr8M So today… http://youtu.be/EIjKbr5w5gkㅡGreat!

RT @ONLY_of_BLOOMS @skullhong  Chúng tôi là ban nhạc tên là ONLY of BLOOMS! Chúng tôi đã tổ chức buổi live đầu tiên hôm 14/10. Mặc dù chúng tôi còn nhiều thiếu xót nhưng hãy nghe nhé. moonlight angel http://youtu.be/dKStrCohr8M So today… http://youtu.be/EIjKbr5w5gkㅡ Tuyệt vời!

skullhong 멋쨍이 동석형님과!!오늘도역시 촬영중
Translation: With cool guy, Dongseok-hyungnim!! It’s filming too, today.

Với người đàn ông tuyệt vời, anh Dongseok!!!! Hôm nay cũng quay phim.

[Twitter] 121016 Hongki & Seunghyun

skullhong きょうも てつやだな。。。
Translation: Yet another sleepless night today…

Hôm nay lại thêm một đêm không ngủ…

chungxuan @skullhong honggi にさん !がんばって!!いつも いえで おえんするから てつや。。うらやましいなㅋㅋㅋ
Translation: @skullhong honggi-hyung! All the best!! Because I will always be supporting you at home. Sleepless night.. Envious, kekeke

@skullhong honggi-hyung! Cầu nguyện mọi điều tốt nhất dành cho anh!! Bởi vì em ở nhà sẽ luôn luôn ủng hộ anh. Đêm không ngủ….ghen tị quá, kekeke

____

[Twitter] 121016 Hongki & Jonghoon

skullhong 멋쨍이 동석형님과!!오늘도역시 촬영중
Translation: With cool guy, Dongseok-hyungnim!! It’s filming too, today.

Với người đàn ông tuyệt vời, anh Dongseok!!!! Hôm nay cũng quay phim.

FtGtJH @skullhong 많이 피곤해보이는구나 …..
Translation: @skullhong You look very tired…..

@skullhong Trông cậu mệt mỏi quá….


[Twitter] 121017 Hongki

skullhong RT @so_man329 @skullhong あしたはLIVEでますか?ㅡ あしたはでない!!!
Translation: RT @so_man329 @skullhong Will there be LIVE tomorrow? ㅡNot for tomorrow!!!

RT @so_man329 @skullhong Ngày mai có live không? ㅡ Mai không có !!!

skullhong きおつけてかえてね!!!!!!!ごめんㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Translation: Go back safely!!!!!!! Sorry ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Về nhà an toàn nhé!!!!!! Xin lỗi nhé ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

skullhong …..たいふう。。。。いま まてるみんな!!!あいさつしにいくからまてて!!!
Translation: ….. Typhoon…. Everyone who is waiting right now!!! I’ll be out to greet all of you so wait for me!!!

….Bão to….Mọi người lúc này đang chờ đợi!! Tôi sẽ ra ngoài để chào các bạn vì vậy hãy chờ tôi nhé!!!

skullhong RT @Hongkita @skullhong 해외에서 당신을 만나러 오는 팬들에 대해 어떻게 생각하세요? ^o^ 어디에 가면 오빠 을 만날 수 있습니까?(ღ˘◡˘ღ)..당신은 나중에 루마니아에 와서 생각 해요??? ~ㅜ_ㅜ ಠ_ಠㅡ내가 루마니아에 갈꺼야!!!놀러 ㅋㅋㅋㅋ
Translation: RT @Hongkita @skullhong What do you think of fans who come and meet you from overseas? ^0^ Where should I go to meet you?(ღ˘◡˘ღ).. Have you thought of coming to Romania next time??? ~ㅜ_ㅜ ಠ_ಠㅡ I will go to Romania!!! To play, kekekeke

RT @Hongkita @skullhong  Bạn nghĩ gì về các fan ở hải ngoại đến để gặp gỡ các bạn? ^0^ Tôi nên đi đâu để gặp các bạn đây?(ღ˘◡˘ღ)..  Bạn có bao giờ nghĩ về việc lần tới sẽ đến Rumani không??? ~ㅜ_ㅜ ಠ_ಠㅡ Tôi sẽ tới Rumani!!! Để chơi, kekekeke

skullhong 머리 땃지롱
Translation: Braided my hair

Tết tóc…

skullhong あめふてるけど おれらはむんだいないね??あそぼぜ!!!!
Translation: It’s raining but it won’t affect us, right?? Let’s play!!!!

Trời đang mưa nhưng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, phải không? Hãy chơi nào!!!

skullhong Gogo

[Twitter] 121018 Hongki

skullhong RT @leehongkipri @skullhong さけぶから、ほんぎも さけんてね!!!ㅡ よしいいいいいい!!!!!!!みんなさけべ!!!!!!!
Translation: RT @leehongkipri @skullhong We will shout, so same for you!!!ㅡ All righttttttt!!!!!!! Everybody shout!!!!!!!

RT @leehongkipri @skullhong Chúng em sẽ gào, nên anh cũng thế nhé!!!ㅡ Được rồiiii!!!!!!! Tất cả sẽ gào lên!!!!!!!

skullhong RT @FtDrHK1111 @skullhong 10/20고베의 LIVE에서 프리마돈나에게 사랑을 외쳐^^ ok???ㅋㅡ みんなが さきやってくれれば.
Translation: RT @FtDrHK1111 @skullhong At the LIVE in Kobe on 10/20, give a shout of love to Primadonna^^ ok??? Keke ㅡIf all of you do it first.

RT @FtDrHK1111 @skullhong Tại buổi diễn ở Kobe hôm 20/10, hãy hét lên tình cảm dành cho Primadonna^^ được không??? Keke ㅡ Nếu tất cả các bạn làm điều đó trước.

skullhong RT @taaaaaan87 @skullhong 고베에서 무엇 노래 부르니?? 힌트 가르쳐~~^^!!!ㅡto¿secr?t と 새xx럼 と 바xと 좋x어 と 아직 잘모르겟는데 flo¿er ¿¿ck やるかも
Translation: RT @taaaaaan87 @skullhong What songs will you be performing in Kobe?? Give us a hint~~^^!!! ㅡto¿secr?t and lik* *irds and I H*pe and I W*sh and I still don’t know what others. Probably flo¿er ¿¿ck

RT @taaaaaan87 @skullhong Anh sẽ hát những bài gì ở Kobe?? Hãy gợi ý cho bọn em với~~^^!!! ㅡto¿secr?t và lik* *irds và I H*pe và I W*sh và những bài kia tôi vẫn chưa biết là bài nào. Có thể làflo¿er ¿¿ck

=))) Gợi ý của bạn Ki =)))))))))

skullhong RT @FTISLAND_LJJ @skullhong 오빠나오늘엠카가는데 오빠들저번주막방햇잖아근데이렇게나와잇어서ㅠ오늘 무대해?제발답멘좀ㅠㅠ …ㅡ한다 ㅋㅋ
Translation: RT @FTISLAND_LJJ @skullhong Oppa, I’m going to Mcountdown today. The last stage was last week, isn’t it? But all of you are appearing ㅠWill there be a performance today? Please give me a replyㅠㅠ …ㅡYes, keke

RT @FTISLAND_LJJ @skullhong Oppa, hôm nay em sẽ tới Mcountdown. Buổi diễn cuối cùng là tuần trước, phải không nhỉ? Nhưng các anh sẽ xuất hiệnㅠ Hôm nay có biểu diễn không thế? Xin hãy trả lời emㅠㅠ …ㅡCó, keke

skullhong ありがとう!!!おきなわ!!!!つぎは こうべ(こべ??)だね!!!!きょうは mcountdown!!!!!
Translation: Thank you!!! Okinawa!!!! Next up will be Koube (Kobe??)!!!! Today is mcountdown!!!!!

Cám ơn!!!Okinawa!!!! Tiếp theo sẽ là Kobe!!!! Hôm nay có MCountdown!!!!

[Twitter] 121019 Hongki

skullhong 뿅
Translation: Bbyong

skullhong 뿅
Translation: Bbyong

skullhong 피곤하다…그래도 잘 다녀올께 고베 내일오는사람들…오랜만에 일본에서 공연이니 내가 다 쵸져놓겠어 あしたみにくるみんな!!!ひさしぶりに にほんで liveなんだから しぬまであそぼおおおおおおぜえええええ
Translation: Tired… But I’ll be back safely from Kobe. People who are coming tomorrow… It’s been a long time since we performed in Japan, so I’ll rock it all. Everyone who’s coming to watch us tomorrow!!! It’s been a long time since we did a live in Japan, let’s play till we dieeeeeeeeeee

Mệt mỏi…Nhưng tôi sẽ quay trở lại an toàn từ Kobe. Những ai sẽ đến xem ngày mai…Lâu rồi chúng tôi mới biểu diễn tại Nhật Bản, vì vậy tôi sẽ làm hết sức mình. (Hongki viết điều tương tự bằng tiếng Nhật)

skullhong RT @skullaimi @skullhong 오빠! 내일의 라이브에 펜타스틱은 가져 가지 않기 때문에 수건을 돌려 머리 흔들고있다 ROCK인 여자를 찾아 줘! 그것이 나다!!!ㅋㅋ ROCK인 여자 근사 하죠?ㅋㅋㅋㅡ제일좋아
Translation: RT @skullaimi @skullhong Oppa! I won’t be bringing pentastick along for the live tomorrow, so I’ll swing the towel above my head. Try finding the ROCK lady! That is me!!! Keke! ROCK lady, wonderful right? Kekekeㅡ My favourite

RT @skullaimi @skullhong Oppa! Mai em sẽ không mang pentastick theo đâu, vì thế em sẽ vẫy khăn. Hãy tìm cô nàng nào ROCK ấy! Đó chính là em!!! Keke! ROCK lady, nghe tuyệt đúng không? Kekekeㅡ Điều ưa thích của tôi đấy.

skullhong RT @ttj126 @skullhong 일본에서 기다리고있어! ! 내일 수건 필요 할까?ㅡ아니
Translation: RT @ttj126 @skullhong Waiting for you in Japan!! Do we need towels tomorrow? ㅡ No

RT @ttj126 @skullhong Chờ anh ở Nhật Bản!! Mai chúng ta có cần khăn không?ㅡ Không.

skullhong RT @rjsgus777 @skullhong우리홍기 어좁이네……어좁이홍기….ㅡㅋㅋㅋㅋ처음들어봐 넓단얘기만들어봐서
Translation: RT @rjsgus777 @skullhong Our Hongki has a narrow shoulder…… “Eojobi” Hongki…. ㅡ Kekekeke! It’s the first time I’m hearing this. Have always been hearing that they’re broad.

RT @rjsgus777 @skullhong Hongki của chúng ta có một bờ vai hẹp…“Eojobi” Hongki…. ㅡ Kekekeke! Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này đấy. Thường thì toàn nghe thấy họ nói là vai tôi rộng.

skullhong いまからいく。。こうべに!!!고베를 초져!!!!근데 뭐하고 쵸져?…ㅋㅋ
Translation: Leaving now.. for Kobe!!! Let’s rock Kobe!!!!! But what do we do?… Keke

Đi đây…đi Kobe!!! Hãy rock nào Kobe!!!!! Nhưng chúng tôi làm gì đây?…Keke

skullhong 오늘 뮤뱅사녹뜨고 고베로 넘어가는구만.. 근데 나왜 목감기걸렸지?이상하네
Translation: Going over to Kobe right after Music Bank today.. But why am I having a sore throat? How strange

Hôm nay sẽ đi Kobe ngay sau khi xong Music Bank…Nhưng tại sao tôi lại thấy đau họng nhỉ? Lạ quá.

skullhong RT @smalljuzi @skullhong 야 이홍기!!!!! 네가 아무렇게 해도 우리 다 좋아^^하지만 이게 뭐양~~이미지 관리 안해용ㅅㅇㅅㅋㅋ 너 홍스타야!!!!! 신경 좀써라 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅡ터줏대감홍스타
Translation: RT @smalljuzi @skullhong Yah Lee Hongki!!!!! Whatever you do, we like them all^^ But what’s this~~ Don’t you take care of your image? ㅅㅇㅅKeke! You’re Hongstar!!!! Take note that, kekekekekekekeㅡHongstar the senior

RT @smalljuzi @skullhong Này, Lee Hongki!!!!! Cậu làm gì thì chúng tôi đều thích cả^^ Nhưng gì thế này~~ Cậu không để ý đến hình ảnh của mình à? ㅅㅇㅅKeke! Cậu đúng là Hongstar!!!! Để ý đến điều đó nhá, kekekekekekekeㅡHongstar tiền bối.

skullhong 응??응 맞아 지금 애들 불러다놓고 같이 곡쓰는중이야
Translation: Hmm? Yeah, that’s right. I called them in and we’re writing a song right now

Hmm? Yeah, đúng vậy. Tôi gọi họ vào và ngay lúc này chúng tôi đang viết một bài hát.

[Twitter] 121020 Hongki

skullhong RT @Pri_midori_29 @skullhong いちばん うしろから、いっしょうけんめい おうえんしたよ。きょうも FTが いちばんだった!!!ㅡ하하하하하하
Translation: RT @Pri_midori_29 @skullhong Because I’m standing right at the back, I cheered very hard. FTISLAND is the best today too!!! ㅡ Hahahahahaha

RT @Pri_midori_29 @skullhong Vì tôi đứng đúng ở phía cuối nên tôi đã cổ vũ rất là nhiệt tình. Hôm nay FTISLAND cũng là nhất!!! ㅡ Hahahahahaha

skullhong おつかれ!!!きおつけてかえて!!!やぱりきろいはたはいちばんきれいいいいいい
Translation: Thank you!!! Go back safely!!! Yellow is the prettiest indeed

Cám ơn các bạn!!! Hãy về nhà cẩn thận!!! Màu vàng đúng là màu đẹp nhất.

skullhong

skullhong 그래 오늘 핑크 브릿지넣다!!!そおおお~ ~きょうは pinkだ!!!!
Translation: That’s right, I’ve got a pink bleach!!! Yesss~~ It’s pink today!!!!

Đúng thế, tôi chải ít màu hồng lên tóc!!! Đúng vậy ~~ Hôm nay là màu hồng!!!

skullhong 통역하면 우리마지막에 또나오니까 가지말어!!!그리고 역시 프리다!!!뒷쪽에 잇는사람들우리노래들렷어??뒤에 노랑색 불빛들만있엇다 이얘기다!!!
Translation: To interpret, I said that we will be coming out again at the end, so don’t go!!! And indeed, it’s Pri!!! Could those at the back hear our songs?? There were only yellow lights at the back!!!

Để dịch câu dưới, tôi nói là chúng tôi sẽ đi ra một lần nữa vào lúc kết thúc chương trình nên đừng đi vội!!! Và quả đúng là Pris!!! Những người đứng ở phía cuối có nghe được những bài hát của chúng tôi không??? Ở phía cuối chỉ nhìn thấy những ánh sáng màu vàng!!!

skullhong さいごにもういっかいでるから かえらないで!!やぱり priだな。。。うしろのみんなおれたちのうたきこえた?うしろは…きろいひかりばかりだた…
Translation: We will come out once more at the end, so don’t go back yet!! Pri indeed… Could people at the back hear our songs? I can only see yellow lights… at the back…

Chúng tôi sẽ đi ra một lần nữa vào lúc kết thúc, vì vậy đừng đi vội!! Quả đúng là Pri…Những người ở phía cuối có thể nghe được bài hát của chúng tôi không? Tôi chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng màu vàng thôi…ở phía cuối…

skullhong でんきいいね!!!!!りはさるやた!!!!いいかんじ…きょう。。jump できるそだな…みんなもできるよね???
Translation: The weather is great!!!!! Had our rehearsal!!!! Feeling good… Today.. I heard that we can jump today… Everyone too right???

Thời tiết thật tuyệt!!!! Chúng tôi đã tổng duyệt!!! Cảm thấy tốt… Hôm nay…Tôi nghe nói là hôm nay chúng tôi có thể nhảy… Mọi người cũng thế phải không???

skullhong おれらぶじにでたからね^.^
Translation: We’re out safely^.^

Chúng tôi đi an toàn rồi ^.^

skullhong なんで こんなじかんまでまてたの..はやくきおつけてかえてね!!!ありがとう!!!あしたをためにはやくねろぜ!!!
Translation: Why? Why are all of you still waiting.. Take care and go back quickly!!! Thank you!!! Sleep earlier for the sake of tomorrow!!!

Tại sao? Tại sao các bạn vẫn còn chờ…Cẩn thận chứ và nhanh về nhà đi!!! Cám ơn các bạn!!! Đi ngủ sớm vì ngày mai nhé!!

skullhong くそ,,,はやく くうこからでたい,,,,
Translation: Crap,,, I wanna get out of the airport quickly,,,,

Cứt thật…Tôi muốn nhanh chóng biến khỏi sân bay…

(dịch nguyên ý bạn Ki nha 🙂

—–

[Twitter] 121021 Hongki

skullhong 인기가요를 끝으로 좋겠어 활동이 끝났네…참 많은 일이있었고 많은 의미가 담겨져있었던 4집…다음이 중요하다 정말…그리고 바보들아 항상우리어깨힘들어가게 해줘서 고맙다^.^
Translation: Promotion activities for “I Wish” has ended with the last stage at Inkigayo… It has been a busy and meaningful 4 album… The next one will really be an important one… And fools, thank you for giving us support all the while ^.^

Những hoạt động quảng bá cho “I Wish” đã kết thúc với sân khấu cuối cùng trên Inkigayo…Album thứ 4 thật bận rộn và đầy ý nghĩa…Sản phẩm tiếp theo sẽ thật sự là một album quan trọng…Và các bạn ngốc, cám ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua^.^

[Twitter] 121023 Hongki

skullhong 신혜가 찍어준사진 푸힛 나 그냥 들고만찍은거야…
Translation: Photo which Shinhye took for me. Puhee! I’m just holding it for the picture..

Bức ảnh Shinhye chụp cho tôi. Puhee! Tôi chỉ cầm nó để chụp ảnh thôi…

skullhong 나 오딧게
Translation: Where am I

Tôi đâu?

skullhong RT @honeyboice @skullhong 메이플스토리?ㅋㅋㅋㅋㅡ헐
Translation: RT @honeyboice @skullhong MapleStory? Kekekeke ㅡ Huh

skullhong 뭐 보고있게?ㅋㅋ
Translation: What are you looking at? Keke

Cậu đang nhìn gì thế? Keke

skullhong RT @yoina_o @skullhong ㅠㅠ수지어디야!!!!나 수지산다고ㅜㅜ흐엉ㅡ힌트줘?ㅋㅋ무슨교육관이야
Translation: RT @yoina_o @skullhong ㅠㅠ Where in Suji!!!! I live here ㅜㅜ*sobs* ㅡ Shall I give a hint? Keke, it’s an education centre

RT @yoina_o @skullhong ㅠㅠ Ở đâu ở Suji!!!! Em sống ở đây ㅜㅜ*nức nở* ㅡ Tôi có nên gợi ý không? Keke, đó là một trung tâm giáo dục.

skullhong 수지…오랜만이네? 오해들하지 마세요 촬영장이 수지예요 ㅋㅋㅋ
Translation: Suji… It’s been a long time? Please do not misunderstand. Suji is the filming location, kekeke

Suji..Lâu lắm rồi nhỉ? Xin đừng hiểu lầm. Suji là địa điểm quay phim, kekeke

(chắc sợ bị hiểu lầm với em Suzy của Miss A???)

—-

[Twitter] 121024 Hongki

skullhong “@babospmc: Primary – 독 (feat. E-Sens) 센스 왔어요 여러분 RT @mrPRIMARY: 독 뮤비 쳌잍”ㅡ나왓다…오래기다렸습니다
Translation: Primary – 독 (feat. E-Sens) Sens is back, everyone RT @mrPRIMARY: Poison MV, check it”ㅡ It’s out… Have been waiting for this.

Primary – 독 (feat. E-Sens) Mọi người ơi, Sens đã trở lại RT @mrPRIMARY: Poison MV, check it”ㅡ Ra rồi à…em đã chờ điều này.

cr: CJENMMUSIC

[Twitter] 121025 Hongki

skullhong RT @seap0t [EXPOSING FTISLAND’S RELATIONSHIP]… ㅡ아 이거 진짜웃기다
Translation: RT @seap0t [EXPOSING FTISLAND’S RELATIONSHIP]… ㅡ Ah, this is really funny

cr: Jiajen945

[Twitter] 121026 Hongki

skullhong 오늘이 할로윈데이구나…근데 난 영화촬영하구있는데 내가 어디간다는 얘긴 왜그리 많지?ㅋㅋㅋㅋㅋ지인들한테 연락이 오네

Vậy ra hôm nay là Halloween.. nhưng tôi đang phải quay phim. Tại sao lại có nhiều tin vỉa hè về việc tôi sẽ tới đâu thế nhỉ? Kekekekeke! Phải gọi cho bạn tôi mới được.

skullhong Rock!!!ㅋㅋㅋ

skullhong RT @MrsHK90 @skullhong 홍귀요미ㅣㅣ~ 다음날베트남에 간다는 사실말이에여??! 진짜 베트남에서..? 알티해줌줘여~ 흑ㅠㅡ베트남갑니다

RT @MrsHK90 @skullhong Hong-cutieㅣㅣ~ Có phải thật là sắp tới các bạn sẽ sang Việt Nam không??! Thật sự là Việt Nam..? Hãy RT cho tôi~ *sobs*ㅠㅡ Chúng tôi sẽ tới Việt Nam.

skullhong 졸려졸려졸려졸려 망할망할망할망할 흐규흐규흐규흐규

buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt ugh ugh ugh ugh

—-

[Twitter] 121027 Hongki

skullhong 굿모닝..이됬다..

Đã thành…chào buổi sáng…

___

[Twitter] 121028 Hongki

skullhong 창원 수고했어요!”!아오 근데 좀 당황스럽네…우리 아가들 오늘 너무 이뻣어!!!ㅋㅋㅋ목소리 나보다커…ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ조심히가^.^

Changwon, cám ơn các bạn!”! Aww, dù tôi có chút xấu hổ… Hôm nay các bạn yêu quý trông quá là đẹp đi!!! Kekeke! Giọng các bạn còn to hơn cả giọng tôi… Kekekekekeke! Về nhà an toàn nhé^.^

skullhong RT @Anasus_FT stars✩@skullhong @FtGtJH @saico011 @FtDrMH1111 화이팅! 언젠가 한번 뵈었으면 좋겠어요. 페루팬들도 있다는 거 좀 알아봐주시겠어요?저희들에게 FT아일랜드는 언제나 넘버원이에요! ㅡi love you guys

RT @Anasus_FT stars✩@skullhong @FtGtJH @saico011 @FtDrMH1111 Fighting! Tôi hy vọng có thể gặp các bạn một ngày nào đó. Các bạn có biết các bạn cũng có fan ở Peru không? Đối với chúng tôi, FTISLAND luôn là số 1! ㅡi love you guys

___

[Twitter] 121029 Hongki

skullhong 날씨가 진짜 추워 !!! 이제 내가 일년중 가장좋아하는 크리스마스가 금방 올꺼같은 느낌이야…설마 이번크리스마스도…외롭게 혼자…?안돼!!!

Thời tiết rất lạnh!!! Cảm giác như mùa yêu thích trong năm của tôi, mùa Giáng Sinh, đang đến gần…Đừng nói với tôi là Giáng sinh năm nay tôi lại cô đơn..nữa nhé..? Không đâu!!!

____

[Twitter] 121030 Hongki

skullhong 야외촬영은 춥도다….

Quay phim ngoài trời thật là lạnh…

skullhong 상추형 특이형..잘 다녀오세요. .

Sangchu-hyung, Teukie-hyung.. trở về an toàn nhé…

 

Credit: skullhong, FtGtJH, chungxuan  + ying1005@withtreasures (translation)
trangiabao@kites.vn

%d bloggers like this: