@saico011 11/2012

[Twitter] 121102 Jaejin

saico011 김종국형님의 7집 journey home!!!:-) 다들 많이들어보시길!

Album thứ 7 của đàn anh Kim Jongkook Journey Home!!! 🙂 Mọi người ơi, hãy nghe album nhé!

saico011 I’m not going to waste time anymore!

Tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa!

[Twitter] 121102 Jaejin & Seunghyun

saico011 여친구함 전화주셈 님들ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Đang tìm bạn gái. Hãy cho tôi số điện thoại của bạn nào, kekekekekekekekekekeke

chungxuan “@saico011: 여친구함 전화주셈 님들ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ”ㅡ번호공개점

“@saico011: Đang tìm bạn gái. Hãy cho tôi số điện thoại của bạn nào, kekekekekekekekekekeke”ㅡ Cho số của anh trước đi

saico011 @chungxuan 01040001004

saico011 저번호로 전화하지마세요ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ부탁임

Xin đừng gọi vào số đó ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ Xin các bạn đấy.

___

[Twitter] 121103 Jaejin

saico011 여러분 제 잘못입니다 죄송합니다 없을줄알았는데 그 번호가 진짜있네요. 그 번호로 전화하지마세요. 다시한번 말씀드릴게요 전화하지마세요

Mọi người, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi đã nghĩ không có số điện thoại như vậy nhưng thực sự lại có. Xin đừng gọi tới số đó nữa. Tôi nhắc lại. Xin đừng gọi tới số đó.

 

SAU ĐÓ JAEJIN XÓA TÀI KHOẢN TWITTER T____T

 
Credit: chungxuan, saico011 + ying1005@withtreasures

trangiabao@kites.vn

%d bloggers like this: