@FtGtJH 06/2012

[Twitter] 120625 Jonghun

FtGtJH ごちそうさまでした.
Translation: I’ve enjoyed the meal.

Dịch: Tôi đã ăn rất ngon miệng.

===

[Twitter] 120624 Jonghun

FtGtJH ふくいおあり!!!!!!!感無量
みんなありがとう!
Translation: End of Fukui concert!!!!!!! Inexpressible feeling.
Thank you very much, everyone!

Dịch: Kết thúc concert tại Fukui!!!!!!!! Cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Mọi người, cám ơn các bạn rất nhiều!

===

[Twitter] 120623 Jonghun

FtGtJH おはよーーうございますー
Translation: Good Morrrrnnninggg

===

[Twitter] 120622 Jonghun

FtGtJH 팔찌이쁘다~
Translation: The bracelets are pretty~

Dịch:  Những chiếc vòng tay này đẹp quá ~

===

[Twitter] 120621 Jonghun

FtGtJH 오랜만에 웃어봅니다 🙂
Translation: Tried to smile after such a long time 🙂

Dịch: Cố cười sau một thời gian dài 🙂

===

[Twitter] 120618 Jonghun

FtGtJH 삶의 즐거움을 맛보고 싶다
마지막 한 방울까지
내 앞에는 숨 막히도록 멋진 삶이
펼쳐져 있기 때문 🙂
Translation: I want to taste the joy of life.
Until the final drop.
Because this wonderful life is breathtakingly
unfolding right before me 🙂

Dịch: Tôi muốn nếm hạnh phúc của cuộc sống.

Cho tới tận giọt cuối cùng.

Bởi vì cuộc sống tươi đẹp này đang nở rộ một cách đầy hấp dẫn

ngay trước mắt tôi 🙂
===

[Twitter] 120614 Jonghun

FtGtJH happy kisssss day?? ;;;;;

FtGtJH 보스는 남을 희생해 나의 성공을 추구하고 , 리더는 나를 헌신해 남의 인생을 꽃 피웁니다. 그러니, 리더 곁에는 남고싶고 ,보스 곁은 떠나고 싶습니다.
Translation: A boss pursues his own success at the expense of sacrificing others, a leader dedicates himself and make the flowers of others’ lives bloom. Therefore, I want to stay beside a leader, and leave the boss.

Dịch: Ông chủ theo đuổi thành công cá nhân dựa trên sự hy sinh của người khác , một người lãnh đạo cống hiến bản thân mình và làm cho những người khác thành công. Vì thế, tôi muốn ở bên cạnh người lãnh đạo và rời bỏ ông chủ.

FtGtJH 아..
Translation: Ah..
===

[Twitter] 120609 Jonghun

FtGtJH see you 🙂
* Tweet này đã bị xóa

FtGtJH ขอบคุณ Thailand !! 너무 빨리 집에가서 아쉽다.. 태국에서 놀고싶어 😦
Translation: Thank you, Thailand!! It’s a pity that we’re going back so fast.. I want to play in Bangkok 😦

Dịch: Thái Lan, cám ơn các bạn!! Thật tiếc là chúng tôi phải về quá sớm…Tôi còn muốn chơi ở Bangkok 😦

FtGtJH ราตรีสวัสดิ์??
Translation: Goodnight?
===


[Twitter] 120607 Jonghun

FtGtJH JUNIEL 쇼케이스 끝 !! 가족이 한명 더 생겼다 뿌듯하다. 화이팅!!
Translation: End of JUNIEL showcase!! We have an additional family member. Feels great. Fighting!!

Dịch: Kết thúc showcase của JUNIEL!! Chúng tôi có thêm một thành viên gia đình nữa. Cảm thấy rất tuyệt. Fighting!!

FtGtJH FTISLAND 5주년 축하합니다. ” 아마 5년전 이 시간에는 긴장과 불안한 마음으로 잠을 못들었겠지.. 하지만 지금은 미래와 꿈을 생각하며 설레이는 마음으로 잠을 청한다.. “
Translation: Congratulations to FTISLAND 5th Anniversary. “During this time 5 years ago, we were probably losing our sleep due to nervousness and anxiety.. However, at this moment, we’re trying to sleep with a fluttering heart, thinking of our future and dreams..”

Dịch: Chúc mừng kỷ niệm 5 năm FTISLAND. “Trong suốt 5 năm qua, có thể chúng tôi đã mất ngủ vì căng thẳng và lo lắng…tuy vậy, ngay lúc này đây, chúng tôi đang cố gắng ngủ với trái phập phồng, nghĩ về tương lai và những giấy mơ của mình..”

===

[Twitter] 120606 Jonghun

FtGtJH 당신의 응원에 감사드립니다 .RT @RouseFTISLAND @FtGtJH 당신의 음악에 감사드립니다 I I love you…
Translation: Thank you for your support. RT @RouseFTISLAND @FtGtJH Thank you for your music. I love you…

Dịch: Cám ơn sự ủng hộ của bạn RT @RouseFTISLAND @FtGtJH Cám ơn vì âm nhạc của các bạn. I love you…

FtGtJH 소심하게 해봤어요.. 기타 칠때 이쁘겠지? 🙂
Translation: Felt shy doing this.. Will it look pretty when I play the guitar? 🙂

Dịch: Cảm thấy xấu hổ khi làm thế này nhưng… Khi tôi chơi ghi-ta thì nhin cũng được chứ? :)

FtGtJH GOOD!! 한강한강:)
Translation: GOOD!! Han river, Han river 🙂

Dịch: GOOD!! Sông Hàn, sông Hàn 🙂

===

[Twitter] 120601 Jonghun

FtGtJH 분위기 좋아진 내방 😉
Translation: My room, with the atmosphere getting better 😉

Dịch: Phòng tôi, với bầu không khí đang trở nên tốt hơn 😉

===oOo===

Credit: FtGtJH + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

Advertisements
%d bloggers like this: