@FtGtJH 08/2012

[Twitter] 120805 Jonghun

FtGtJH 게으른 자의 욕망이 자기를 죽이나니 이는 자기의 손으로 일하기 싫어함이니라 (잠언21:25)
Translation: The craving of a sluggard will be the death of him, because his hands refuse to work. (Proverbs 21:25)

Dịch: Sự ước ao của kẻ biếng nhác giết chết nó, bởi vì hai tay nó không hứng thú làm việc ( Châm ngôn 21 : 25) – Kinh Thánh.

[Twitter] 120807 Jonghoon

FtGtJH 8月8日、いよいよ !!
Translation: 8 August, coming soon!!

[Twitter] 120809 Jonghoon

FtGtJH AOA

===

[Twitter] 120810 Jonghoon

FtGtJH AOA

===

[Twitter] 120813 Jonghoon

FtGtJH 저 멀리 보이는 노을이 아름답다 그래서찰칵
Translation: The sunset seen from afar is so beautiful, so I snapped a picture.

Dịch: Hoàng hôn phía xa xa quả là đẹp, vì thế tôi đã chụp tấm hình này.

===

[Twitter] 120821 Jonghoon

FtGtJH 난, 준비가되어있다 당신들은 준비가되었는가? 조금만 기달려 🙂
Translation: I’m ready. Are all of you ready? Just wait a little 🙂

Dịch: Tôi đã sẵn sàng rồi. Tất cả các bạn đã sẵn sàng chưa? Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi 🙂

[Twitter] 120822 Jonghoon

FtGtJH @FtGtJH 우린 다같이 정규4집을 기다리면되!!
Translation: Let’s just wait for the 4th regular album together!!

Dịch: Hãy cùng nhau chờ đợi full album thứ tư nào!!

(tweet xong hay xóa và tự tweet cho mình, đúng là Hun hâm :))
===

[Twitter] 120826 Jonghoon

FtGtJH 게으른것은. 악한것
Translation: Being lazy is. bad

Dịch: Lười biếng là xấu.

FtGtJH 주말에는 마음만이라도 쉬어주자
Translation: Let’s just rest our minds for the weekends.

Dịch: Cuối tuần hãy để đầu óc được nghỉ ngơi.

 

 

Credit: FtGtJH + ying1005@withtreasures (translation)
trangiabao@kites.vn

Advertisements
%d bloggers like this: