@FtGtJH 09/2012

[Twitter] 120902 Jonghoon
FtGtJH 굿 쇼 !!!!
Translation: Good show!!!!

FtGtJH 난 이제 공연하기전에 미리 뛴다 뛴다 뛴다
Translation: Before the concert, now I run, run, run.

Dịch: Trước concert, giờ tôi đang chạy đây.

[Twitter] 120904 Jonghoon

FtGtJH 아.. 시간아까워. 뭐하고있는건지 …*
Translation: Ah.. Time is so precious. What have I been doing …

Dịch: A, thời gian rất quý giá…Mình đang làm gì thế này….

(xong rồi lại xóa, đúng Jonghun Style 🙂

===

[Twitter] 120905 Jonghoon

FtGtJH 가을이구나..
Translation: It’s autumn..

Dịch: Mùa thu rồi…

===

[Twitter] 120906 Jonghoon

FtGtJH 오늘부터 영상버스 가 서울시내를 돌아다닙니다. 한번 찾아보세요 🙂
Translation: Video truck will be touring around Seoul starting today. Try finding it 🙂

Dịch: Xe tải quảng cáo video sẽ đi vòng quanh Seoul bắt đầu từ hôm nay. Hãy thử tìm chiếc xe này đi 🙂

FtGtJH 춥지만 따듯한 저 하나의 불빛을보며 …
Translation: It’s cold, but looking at that warm beam of light…

Dịch: Trời lạnh, nhưng khi nhìn vào ánh sáng ấm áp này…


===

[Twitter] 120910 Jonghoon

FtGtJH 공개
Translation: Release

Dịch: Phát hành rồi…

[Twitter] 120913 Jonghoon

FtGtJH 오랜만에 피곤하지만 화이팅하자 다같이 으샤으샤!
Translation: It’s been a long time that I’m feeling so tired, but let’s fighting! Everyone, eusha eusha!

Dịch: Lâu rồi tôi mới cảm thấy mệt mỏi thế này, nhưng hãy cố gắng nào! Mọi người ơi,  eusha eusha!
____

[Twitter] 120915 Jonghoon & Hongki

FtGtJH 낚였어 ….
Translation: I’m cheated ….

Dịch: Tôi bị lừa..

skullhong @FtGtJH …
___

[Twitter] 120916 Jonghoon

FtGtJH @FtGtJH날 보나요 ~~ 아가들
Translation: @FtGtJH Are you looking at me ~~Puppies

@FtGtJH Cún con đang nhìn anh đấy à ~~

FtGtJH 어디들보나요~~
Translation: What are you looking at~~

Đang nhìn gì thế~~


[Twitter] 120919 Jonghoon

FtGtJH 날씨가 이제 정말 가을의 시작을 알리는구나 ! 체념이 계절
Translation: The weather is finally telling us that autumn is really here! Season of resignation.

Cuối cùng thời tiết cũng đang nói cho chúng ta biết mùa thu đã đến rồi! Mùa của sự nhẫn nại.

___

[Twitter] 120921 Jonghoon

FtGtJH 나무를 보지말고 숲을봐
Translation: Don’t look at a tree, but look at the forest.

Đừng nhìn một cái cây mà hãy nhìn cả cánh rừng.

(chắc bạn nhắc đừng nghe mỗi bài hát chủ đề mà nên nghe cả album??)
___

[Ameblo] 120921 Jonghoon

フニ♪
みなさん ほんとうに ひさしぶりです!!!
いま フニは
韓国で アルバム 活動中です。
좋겠어( I wish ) しってますよね??
どうですか。。:’( ??
もうすぐ 音楽持って行くよ
ちょっとまっててください!!
FTISLAND は みなさんのおかげで
いつも うれしいいです!
おれたちを忘れないでください!
Byebye
あー!
以上。。ふに

Translation:
Huni♪
Everyone, it’s been a really long time!!!
Huni is now
having album activities in Korea
All of you know the song “I wish”, right??
How is it..:’( ??
We will bring music over to you soon
so just wait for awhile!!
It’s thanks to everyone
that FTISLAND is always so happy!
Please do not forget us!
Byebye

Huni♪
Mọi người ơi, quả thật là lâu lắm rồi không viết blog ở đây!!!!
Huni hiện giờ đang có hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc.
Các bạn biết bài hát “I Wish” đúng không??
Bài hát thế nào..:’( ??
Chúng tôi sẽ sớm mang âm nhạc đến với các bạn, vì thế hãy chờ thêm một chút nữa nhé!!
Nhờ có mọi người mà FTISLAND luôn luôn vui vẻ!
Xin đừng quên chúng tôi!
Byebye
Ah~!
Cho đến lúc này là…Huni

[Twitter] 120924 Jonghoon

FtGtJH 효신이형 전역을 축하드립니다 룰루~~~~
Translation: Congratulations on Hyoshinnie-hyung’s discharge from military service

Chúc mừng anh Hyoshinnie hoàn thành nghĩa vụ quân sự! Lullu~~~~

___

[Twitter] 120926 Jonghoon

FtGtJH 두 시계가 4개월전에 동시에 출발했다. 하지만 지금은 다르다 … 관계란 그런것 완벽하지않는게 완벽한것 ..
Translation: Two clocks started off at the same time 4 months ago. But they’re different now… The relationship here is imperfection is perfection..

4 tháng trước, hai chiếc đồng hồ bắt đầu chạy thời gian như nhau, nhưng bây giờ chúng chỉ giờ khác nhau…Sự liên quan ở đây là “sự không hoàn hảo chính là sự hoàn hảo”.


___

[Twitter] 120927 Jonghoon & Hongki

FtGtJH 울지마요 고갤들어봐요. 이젠 웃어봐요
Translation: Don’t cry, lift up your head. Now try to smile.

Đừng khóc, ngẩng cao đầu và bây giờ hãy cố gắng để cười đi.

skullhong @FtGtJH 그래 이제 웃자종훈아..
Translation: That’s right. Smile now, Jonghoon ah..

@FtGtJH Đúng rồi, cười lên, Jonghun à….

____
[Twitter] 120927 Jonghoon

FtGtJH 위험한 팬 서비스:)
Translation: Dangerous fan service 🙂

Fan service nguy hiểm 🙂


[Twitter] 120929 Jonghoon

FtGtJH 오늘이 아쉬워 잠못자고~~~즐추!
Translation: It’s a pity today that I couldn’t sleep~~~ Have an enjoyable Chuseok!

Tiếc là hôm nay tôi không ngủ được ~~~ Chúc mọi người Tết trung thu vui vẻ!

____

Credit: FtGtJH + ying1005@withtreasures (translation)
trangiabao@kites.vn

Advertisements
%d bloggers like this: