@FtGtJH 10/2012

[Twitter] 121001 Jonghoon

FtGtJH 등산*
Translation: Mountain climbing

Leo núi.

*Tweet này đã bị xóa.

FtGtJH 2시만되면 흠 …
Translation: Once it becomes 2 o’clock, hmm …

Một lần nữa là đến 2 giờ, hmm…

____

[Twitter] 121002 Jonghoon

FtGtJH 오늘부터는 다시 일상생활로 돌아와서 열심히 지냅시다!
Translation: Back to normal life starting today, let’s work hard!

Từ hôm nay quay lại cuộc sống thường ngày, làm việc chăm chỉ nào!

FtGtJH @FtGtJH 이제 보니 굉장히 민망함 …. “@PRI_BANA_HM: 런런런 종훈오빠 눈물 ㅠㅠㅠㅠ”
Translation: @FtGtJH Feeling terribly embarrassed watching it now….”@PRI_BANA_HM: Run Run Run Jonghoon oppa’s tears ㅠㅠㅠㅠ”

@FtGtJH Bây giờ đang cảm thấy xấu hổ kinh khủng khi xem đoạn này…”@PRI_BANA_HM: Run Run Run Những giọt nước mắt của anh Jonghun ㅠㅠㅠㅠ”

 


cr: ww83213

[Twitter] 121003 Jonghoon

FtGtJH @FtGtJH @skullhong

FtGtJH @skullhong 나도간다 너옆에서 !!
Translation: @skullhong I’m going too, right beside you!!

@skullhong Mình cũng đi, ngồi ngay bên cạnh cậu!!!

FtGtJH Thailand Let’s go 🙂 ~~~~~

FtGtJH 기온차가 심하므로 옷따듯이 입길 !!
Translation: The temperature difference is severe, do dress warmly

Sự khác biệt nhiệt độ là rất lớn, hãy mặc ấm vào.

[Twitter] 121006 Jonghoon

FtGtJH 오늘 동방신기 무대는 최고 .. 멋지다 !
Translation: DongBangShinKi’s stage is awesome today.. Fantastic!

Sân khấu của DongBangShinKi hôm nay thật tuyệt vời…

___

[Twitter] 121011 Jonghoon

FtGtJH 다시 흑발로 돌아온 나~~ 가을이다 이제~~
Translation: Back to black hair again~~ It’s autumn now~~

Lại quay lại với tóc đen ~~ Giờ là mùa thu ~~

[Twitter] 121015 Jonghoon

FtGtJH AoA 민아~~~~~ 🙂
Translation: AoA Mina~~~~~ 🙂

[Twitter] 121016 Hongki & Jonghoon

skullhong 멋쨍이 동석형님과!!오늘도역시 촬영중
Translation: With cool guy, Dongseok-hyungnim!! It’s filming too, today.

Với người đàn ông tuyệt vời, anh Dongseok!!!! Hôm nay cũng quay phim.

FtGtJH @skullhong 많이 피곤해보이는구나 …..
Translation: @skullhong You look very tired…..

@skullhong Trông cậu mệt mỏi quá….


Twitter] 121017 Jonghoon

FtGtJH ごめんね。。?,ㅠㅠ
Translation: Sorry..?,ㅠㅠ

FtGtJH あしたはほんとうにたのしみにしてるよ!:-):-) おきなわはLIVEはじめてだからね?
Translation: I’m really looking forward to tomorrow!:-) Because it’s our first LIVE in Okinawa?

Tôi thực sự trông đợi ngày mai!:-) Bởi vì sẽ là buổi diễn LIVE đầu tiên của chúng tôi tại Okinawa?

___

[Twitter] 121018 Jonghoon

FtGtJH 쟂대세
Translation: The Jaejin trend

Xu hướng Jaejin.


[Twitter] 121020 Jonghoon
FtGtJH ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋキキキおつかれさま!!
Translation: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Thank you!!

FtGtJH 지금봐도 멋있다 .
Translation: Awesome even watching it now

Ngay cả khi bây giờ xem cũng thấy tuyệt vời.


[Twitter] 121022 Jonghoon

FtGtJH 인사가 늦었어요. 이번활동 다들 너무 고생했구요 사랑합니다.
Translation: My greeting came late.  Everyone worked very hard for the promotion activities this time. I love all of you.

Lời hỏi thăm của tôi hơi muộn nhỉ. Mọi người đều đã vất vả cho những hoạt động quảng bá lần này. Tôi yêu tất cả các bạn.

___

[Twitter] 121024 Jonghoon

FtGtJH 제주도 !! 여기는 제주도 녹차밭 !!
Translation: Jeju-do!! This is the Jeju-do green tea field!!

Đảo Jeju!! Đây là cánh đồng chè trên đảo Jeju!!


___

[Twitter] 121025 Jonghoon

FtGtJH 왜 안될까 어떻게하면될까 어렵다고생각하면안된다.어렵다고생각하지말라성공한사람들은 안된다고포기안했다.안된다고생각하면 안되는이유를깊이생각하면답이나온다.
Translation: Why can’t it work? What should I do to make it work? I can’t think of it as difficult. Don’t think that way too. People who succeed are those who don’t give up.  If you think you can’t make it, think deeper into the reasons of not being able to make it and there you get the answer.

Tại sao lại không được? Tôi phải làm gì để làm được cái này đây? Tôi không thể nghĩ đó là khó khăn được. Các bạn cũng đừng nghĩ theo cách đó. Người thành công là người không đầu hàng. Nếu bạn nghĩ bạn không thể, nghĩ kỹ hơn về những nguyên nhân của việc không thể, khi đó bạn sẽ có câu trả lời.

[Twitter] 121028 Jonghoon

FtGtJH 새로운기타? 아니면, 가짜?

Guitar mới? Hay là đồ giả?

[Twitter] 121030 Jonghoon

FtGtJH 하루하루 무언가 변하는 나를 느낀다. 근데 잘모르겠다. 하지만 변해간다

Tôi cảm thấy, ngày qua ngày, có điều gì đó trong tôi đang thay đổi. Dù rằng tôi không chắc là điều gì nhưng tôi đang thay đổi.

FtGtJH 상추형、이특이형 、군대 무사히 잘 다녀오세요..

Sangchu-hyung, Lee Teukie-hyung, hãy trở về bình an nhé…

Credit: FtGtJH , Auroraslights6 + ying1005@withtreasures (translation)
trangiabao@kites.vn

Advertisements
%d bloggers like this: