@chungxuan 05/2012

[Twitter] 120531 Seunghyun

skullhong 승현이!!!!대박나라!!!!!!넌 잘할꺼야 !!!!!RT @Cemula1 보러가야겠네 소나기는참최고의 작품이였지
Translation: Seunghyunnie!!!! Have a great success!!!!!! You can do it !!!!!RT @Cemula1 Will have to go and watch this. “Sonagi” has been the best production.

Dịch: Seunghyunnie!!!! Thành công nhé!!!!!! Em có thể làm được điều đó !!!!!RT @Cemula1 Sẽ đi xem vở diễn này. “Sonagi” được sản xuất hay nhất.

FtGtJH 열심히하는 지금 너가 멋있다. 이번 계기로 좀더 성숙해지자:) 굿RT @skullhong 승현이!!!!대박나라!!!!!!넌 잘할꺼야 !!!!!RT @Cemula1 보러가야겠네 소나기는참최고의 작품이였지
Translation: You look great when you’re working hard like this now. Take this opportunity and be more mature 🙂 Good RT @skullhong Seunghyunnie!!!! Have a great success!!!!!! You can do it !!!!!RT @Cemula1 Will have to go and watch this. “Sonagi” has been the best production.

Dịch: Em trông rất tuyệt khi em làm việc chăm chỉ như bây giờ. Hãy nắm lấy cơ hội này và trưởng thành hơn nữa 🙂 Giỏi lắm RT @skullhong Seunghyunnie!!!! Thành công nhé!!!!!! Em có thể làm được điều đó !!!!!RT @Cemula1 Sẽ đi xem vở diễn này. “Sonagi” được sản xuất hay nhất.

FtDrMH1111 “@skullhong: 승현이!!!!대박나라!!!!!!넌 잘할꺼야 !!!!!RT @Cemula1 보러가야겠네 소나기는참최고의 작품이였지” 홧팅이다 송사리!!!^^ 우리믿고 잘해!!!ㅎㅎ
Translation: “@skullhong: Seunghyunnie!!!! Have a great success!!!!!! You can do it !!!!!RT @Cemula1 Will have to go and watch this. “Sonagi” has been the best production.” Fighting, Songsari!!!^^ We believe you can do it well!!! Hehe

Dịch: “@skullhong Seunghyunnie!!!! Thành công nhé!!!!!! Em có thể làm được điều đó !!!!!RT @Cemula1 Sẽ đi xem vở diễn này. “Sonagi” được sản xuất hay nhất.” Fighting, Songsari!!!^^ Bọn mình tin là cậu có thể làm tốt!!! Hehe

chungxuan @FtGtJH 최선을다하겠습니다!!ㅎㅎ
Translation: @FtGtJH I will do my best!! Hehe

Dịch: @FtGtJH Em sẽ làm hết sức mình!! Hehe

chungxuan @skullhong @FtDrMH1111 화이팅!!!!! 감사함돠!
Translation: @skullhong @FtDrMH1111 Fighting!!!!! Thank you!

saico011 승혀이 형의 동석이를 뛰어넘어야 한다 알겟지!!!! ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ RT @Cemula1 보러가야겠네 소나기는참최고의 작품이였지
Translation: Seunghyunnie,  you have to surpass hyung’s Dongsukkie*, ok!!!! Hehehehehehe RT @Cemula1 Will have to go and watch this. “Sonagi” has been the best production.

Dịch: Seunghyunnie, em phải vượt qua vai Dongsukkie của anh nhé, ok!!! (vai diễn của Jaejin trong Sonagi) Hehehehehehe RT @Cemula1 Sẽ đi xem vở diễn này. “Sonagi” được sản xuất hay nhất.

chungxuan @saico011 레젼드 동석이는 무리일것같네요.. 명동돈까스가 먹고싶다
Translation: @saico011 Legendary Dongsukkie will be quite impossible.. I want to eat Myeongdong Tonkatsu.

Dịch: @saico011 Vượt qua Dongsukkie huyền thoại là điều hoàn toàn không thể… Em muốn ăn Myeongdong Tonkatsu.

===

[Twitter] 120529 Seunghyun

chungxuan 1200일 이란 시간이 흘렀네요..너무 빠르다!! 10000일까진 아직 많이 남았네요 ㅋㅋㅋ다들 고마워요
Translation: 1200 days have passed.. It’s so fast!! There is still a long way to 10000 days, kekeke! Everyone, thank you.

Dịch: 1200 ngày đã qua…Nhanh quá!! Vẫn còn một chặng đường dài cho tới lúc 10000 ngày, kekeke! Mọi người ơi, cám ơn các bạn.
===

[Twitter] 120528 Seunghyun

chungxuan “@skullhanna97: @Cemula1 @chungxuan 아…윤호오빠 예능감 그지같애요….”ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Translation: “@skullhanna97: @Cemula1 @chungxuan Ah…  Yoonho-oppa’s variety sense is so low….” Kekekekekekeke

Dịch: “@skullhanna97: @Cemula1 @chungxuan Ah…Khả năng tạp kỹ của Yoonho oppa thấp lắm…” Kekekekekeke

chungxuan 비가오냐..
Translation: Is it raining..

Dịch: Trời đang mưa…

===

[Twitter] 120527 Seunghyun

chungxuan 오늘 공연 최고 !! 모두 굿나잇( ´ ▽ ` )ノ
Translation: The concert was awesome tonight!! Everyone, good night ( ´ ▽ ` )ノ

Dịch: Concert tối nay thật tuyệt vời!! Mọi người ơi, chúc ngủ ngon ( ´ ▽ ` )ノ

===

[Twitter] 120526 Seunghyun

chungxuan 너무나 좋은 대만.. 드디어 오늘 공연!! 즐겨보자구웃~~~~~~
Translation: Very nice Taiwan.. Finally, today is the concert!! Let’s enjoy~~~~~~

Dịch: Rất tuyệt Đài  Loan…. Cuối cùng, hôm nay là ngày diễn ra concert!! Hãy tận hưởng nhé~~~~~~

===

[Twitter] 120521 Seunghyun & Minhwan

Đọc từ dưới lên.

chungxuan @FtDrMH1111 ㅎ
Translation: @FtDrMH1111 Hehe

FtDrMH1111 @chungxuan ㅋ? 너 숙소에 그대로 있어라잉 오늘 옆구리가 뚫릴거야 조심해
Translation: @chungxuan Keke? Just stay in the dorm. There are going to be holes in your ribs today. Be careful

Dịch: @chungxuan Keke á? Cứ ở yên trong ký túc đấy. Hôm nay sẽ có mấy lỗ hổng trong xương sườn của cậu. Cứ cẩn thận.

chungxuan @FtDrMH1111 ㅋ
Translation: @FtDrMH1111 Keke

FtDrMH1111 @chungxuan 야 너 그사진 안올린다며ㅋㅋㅋ 거짓말을 아주 달고사는구먼
Translation: @chungxuan Yah, didn’t you say that you’re not going to upload that photo? Kekeke! Always telling lies.

Dịch: @chungxuan Yah, không phải cậu bảo sẽ không tải hình này lên à? Kekeke! Toàn nói dối.

chungxuan 성년의날 축하받고 드립니다~(⌒▽⌒)
Translation: Thank you in return for the Becoming-of-Age Day well wishes~(⌒▽⌒)

Dịch: Cám ơn những lời chúc dành cho ngày lễ Trưởng thành ~(⌒▽⌒)

===

[Twitter] 120519 Seunghyun

chungxuan 오늘은 일본에서 어느덧 2주년!! 앨범발매이벤트를 성황리에 마치고 내일도 공연을 하기위해 오사카로 갑니다~ 해외각지에있는 우리프리들도~많은응원해주시면 더 힘이날거같다는 살짝의 바램이 ㅋㅋㅋ고맙워요항상!!
Translation: It’s already our 2nd anniversary in Japan today!! Our album release event has ended successfully and we’re going to Osaka for another performance tomorrow~ I hope that Pris from different parts of the world~ can give us lots of support too, it will give us more strength. That’s my small wish, kekeke! Thank you as always!!

Dịch: Hôm nay kỷ niệm 2 năm debut chính thức của chúng tôi tại Nhật!! Sự kiện nhân dịp phát hành album đã kết thúc thành công và chúng tôi chuẩn bị đi Osaka để biểu diễn cho sự kiện ngày mai~ Tôi mong rằng  Pris từ các nơi khác trên thế giới cũng sẽ dành cho chúng tôi nhiều ủng hộ, điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Đó là mong ước nhỏ nhoi của tôi, kekeke! Luôn cám ơn các bạn!!

chungxuan あしたもあいましょう! まってておおさか!! (내일도 만나요! 기다려 오사카!!!)
Translation: See all of you tomorrow too! Wait for us, Osaka!!

Dịch: Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nữa! Osaka, hãy chờ chúng tôi!!

===
[Weibo] 120518 Seunghyun

FTISLAND 스케쥴 끝나고~~~ 오랜만에 사진 한장 찍었습니다! 잘지내고 계시죠? 앞으로는 자주 올릴게용!!!ㅋㅋㅋ
Translation: Ended our schedule and~~~ took a picture (of myself) after such a long time! Everyone’s doing well, right? I will upload (photos) often in future!!! Kekeke

Dịch: Kết thúc lịch trình và ~~~ sau một thời gian dài, tự chụp một bức ảnh của bản thân! Mọi người vẫn đang sống tốt phải không? Sau này tôi sẽ upload ảnh thường xuyên!!! Kekeke


===

[Twitter] 120518 Seunghyun

chungxuan 민규형 팬이에요!! ㅋㅋ다시한번 축하드려요형 >,<
Translation: I’m Minkyu-hyung’s fan!! Keke! Wishing you a happy birthday once again, hyung >,<

Dịch: Em là fan của  Minkyu hyung đây!! Keke! Một lần nữa, chúc anh sinh nhật vui vẻ>,<
===

[Twitter] 120516 Seunghyun

chungxuan いまからだ!!(지금부터다!!) いきましょう!!(가보입시더!!)
Translation: It’s now on!! Let’s go!!

Dịch: Từ bây giờ!! Đi nào!!

chungxuan 안녕?
Translation: Hello?

===

[Twitter] 120513 Seunghyun

chungxuan 모두 예배 드립시다
Translation: Let’s have a worship service.

Dịch Hãy đi lễ cầu nguyện.

===

[Twitter] 120507 Seunghyun

chungxuan 하루하루 열심히사는게..아주 보람있네요
Translation: Working hard everyday… is very rewarding.

Dịch: Làm việc chăm chỉ mỗi ngày.. là việc rất đáng làm.

===

[Twitter] 120505 Seunghyun

chungxuan 지금간다!
Translation: Going now!

Dịch: Đang tới đây!

===

[Twitter] 120504 Seunghyun

chungxuan 바람이선선한게 좋네
Translation: The cooling breeze is so nice

Dịch: Gió nhẹ mát mẻ thật là tuyệt vời.

chungxuan 또 금요일…시간아 멈춰다오
Translation: It’s Friday again… Time, please stop.

Dịch: Đã lại là thứ sáu…Thời gian ơi, xin ngừng trôi.

===

[Twitter] 120502 Seunghyun

chungxuan 내마음은 해수욕장에.. 아 가고싶다!
Translation: My heart is at the beach.. Ah, I want to go there!

Dịch: Trái tim tôi ở bên bờ biển…Ah, tôi muốn tới đó quá!

===oOo===
Credit: chungxuan + ying1005@withtreasures (translation)

(trangiabao dịch)

%d bloggers like this: