@chungxuan 09/2012

[Twitter] 120901 Seunghyun

chungxuan 오늘 콘서트 너무 최고였어요 ~ 역시 공연은 밴드라는걸 다시한번 가슴속깊이 느꼈습니다. 재밌고 즐겁고 솔직하게 놀아준 우리 프리들 관객분들께 진심으로 감사드립니다 ! 남은 내일 공연 .. 미쳐볼까요?
Translation: Today’s concert was the best~ Indeed, the concert makes me feel what a band is once again. It was fun, enjoyable and I would honestly like to thank our Pris and audience who came to have fun with us! The remaining concert tomorrow.. shall we go crazy?

Dịch: Concert hôm nay là nhất ~ Đúng là nhờ có concert mà tôi lại có được cảm giác một ban nhạc là như thế nào. Thật vui và thú vị. Tôi chân thành cám ơn Pris của chúng tôi và khán giả đã tới chơi vui với chúng tôi! Concert ngày mai…chúng ta có nên điên cuồng không?
===


[Twitter] 120902 Seunghyun

chungxuan 마지막공연도 역시 최고.. 너무 미친듯이 놀았나.. 열기가 가시질않네요.. Rock n rolllllllll !!!!!
Translation: The final concert is the best indeed.. Did all of you have fun crazily.. The heat has not died not.. Rock n rolllllllll !!!!!

Dịch: Concert cuối cùng đúng là nhất… Các bạn đã vui vẻ điên cuồng chứ… Sức nóng tới giờ còn chưa dứt…Rock n rolllllllll !!!!!

===

[Twitter] 120903 Seunghyun

chungxuan 그냥 훌쩍 바다로 떠나고싶다
Translation: Just wanna go on an impromptu trip to the beach.

Dịch: Chỉ muốn làm một chuyến đi bất chợt ra bờ biển.

chungxuan 배고프고 배아프다..이런 아침부터 .. 아침이 아닌가.. 졸립다
Translation: I’m hungry and having a stomachache.. Early in the morning like this.. Is it not morning anymore.. Sleepy

Dịch: Tôi đói và đau bụng…Sáng sớm ngày ra mà thế này đây… Không còn gì là buổi sáng nữa…Buồn ngủ quá.

chungxuan 오늘은 우리 에프엔씨의 공주 주니엘의 생일입니다!! 모두 축하해주세요~^^
Translation: Today is FNC’s princess, Juniel’s birthday!! Everyone, do wish her a happy birthday~^^

Dịch: Hôm nay là sinh nhật công chúa FNC Juniel!! Mọi người hãy chúc cô ấy happy birthday đi ~^^

===

[Oricon Blog] 120904 Seunghyun

ひさしぶりですね!
げんきですか?ひさしぶりですね!!
いまかんこくは あめが。。。
にほんのでんきはどですか?!
いきたいな。。
さいきん かんこくのこんさとおぶじにおわりましだ
はやくにほんでも Liveお やりたいですね
Translation:
It’s Been A Long Time
How is everyone? It’s been a long time!!
It’s raining in Korean now…
How is the weather in Japan?!
I want to go there..
We have successfully completed our concert in Korea recently.
We want to hold Live in Japan quickly.

Dịch:
Đã lâu rồi,
Các bạn thế nào? Lâu rồi đấy nhỉ!!
Bây giờ ở Hàn Quốc đang mưa…
Thời tiết ở Nhật thì thế nào?!
Tôi muốn sang đó…
Chúng tôi vừa mới kết thúc thành công concert tại Hàn Quốc.
Chúng tôi muốn nhanh chóng làm concert tại Nhật.

[Twitter] 120905 Seunghyun

chungxuan 가을이구나..
Translation: It’s autumn..

Dịch: Mùa thu rồi…

chungxuan 날씨가 설레이고 좋네~
Translation: The weather is good and it makes me flutter~

Dịch: Thời tiết đẹp khiến lòng tôi xao động ~

[Twitter] 120909 Seunghyun

chungxuan “@skullhong: 이거뭐야” ㅡ 합성같은데..
Translation: “@skullhong What’s this” ㅡ Looks like an editted photo..

Dịch: “@skullhong Cái gì đây?” ㅡ Nhìn như ảnh chỉnh sửa ý…

chungxuan 이제 에어컨은 틀지않아도 될 날씨구나 ㅋㅋ다들 굿밤^ㅡ^
Translation: The weather has become such that I don’t have to turn on the aircon, keke! Everyone, good night^ㅡ^

Dịch: Thời tiết đã thay đổi đến mức tôi không cần phải bật điều hòa, keke! Mọi người, chúc ngủ ngon^ㅡ^
===

[Oricon Blog] 120909 Seunghyun
みなりの
みなりさんが ぼくのしゃしんお。。!!
いいね

Translation:
Minari’s
Minari-san did this to my photo..!!
Nice

Dịch:
Của Minari
Minari đã chụp cho tôi bức ảnh này..!!
Đẹp

__

[Twitter] 120909 Seunghyun

chungxuan 이제부터 시작이라구!!!! 오늘 너무 고생많았고 고마워요!!^^
Translation: It’s starting from now!!!! It’s been hard on everyone today and thank you!!^^

Dịch: Bắt đầu từ bây giờ!!! Hôm nay đã vất vả cho mọi người rồi, cám ơn các bạn !^^

chungxuan 같은사진 다른느낌 뭔가 이상해졌다
Translation: Same photo, different feel. Feels weird somehow.

Dịch: Cùng một bức ảnh, cảm giác khác biệt. Cảm thấy cứ lạ là sao đó.

chungxuan 최근 더 좋아진 휴대폰 기술..미나리가 꾸며준 작품 입니다!! ㅋㅋㅋ
Translation: Handphone skill that is improving recently.. An artwork decorated by Minari!! Kekeke

Dịch: Tính năng điện thoại gần đây đang phát triển…Tác phẩm nghệ thuật do Minari bố cục!!! Kekeke


[Twitter] 120910 Seunghyun

chungxuan 공개
Translation: Release

Dịch: Phát hành rồi.

___

[Twitter] 120914 Seunghyun

chungxuan 뮤뱅힘들게기다리고 보러와주신 우리 푸리분들 고마워요!!~
Translation: Thank you to our Pris who tiredly waited for us at Music Bank!!~

Dịch: Cám ơn Pris của chúng tôi đã chờ đợi chúng tôi một cách mệt mỏi tại Music Bank!!~

chungxuan 드디어 뮤뱅첫방!! 다들 준비는되셨나~? ㅋㅋ 이가방왠지 여행하고싶게만드는군
Translation: Finally it’s our comeback stage on Music Bank!! Are all of you ready~? Keke! This bag makes me feel like travelling somehow.

Dịch: Cuối cùng cũng đến comeback của chúng tôi tại Music Bank!! Các bạn đã sẵn sàng chưa ~? Cái túi này khiến tôi có cảm giác giống như đang đi du lịch vậy.

__

[Twitter] 120915 Seunghyun

chungxuan 춥다 ㅠ.ㅠ 다들 따뜻하게 챙겨입기!
Translation: It’s cold ㅠ.ㅠ Everyone, keep warm!

Dịch: Trời lạnh, mọi người giữ ấm nhé!
___

Credit: chungxuan, Seunghyun’s Oricon blog + ying1005@withtreasures (translation)
trangiabao@kites.vn

%d bloggers like this: